Omega-3-hoito vähentää masennuspotilaan ärtyisyyttä

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä potevien henkilöiden ärtyneisyys väheni merkitsevästi omega-3-hoidolla (mutta ei lääkkeillä), raportoivat amerikkalaiset psykiatrit Nutrition Journalissa 10.2.2005.

Kansas Cityn University of Missourin psykiatrian klinikassa seurattiin 37 maanis-depressiivistä potilasta (DSM-IV-TR diagnosis of Bipolar Disorder), jotka kävivät säännöllisesti kontrolleissa ja hoidossa. Ennen omega-3-hoitoa kaikilla tutkituilla oli esiintynyt itsepintaista ärtyneisyyttä huolimatta lääkehoidosta ja psykoterapiasta. Tutkimusta johti neurobiologian ja kliinisen psykiatrian professor Kemal Sagduyu.

Potilaille alettiin antaa ruoan lisänä perinteistä kalaöljyä, joka sisälsi grammaa kohti 300 mg omega-3:a, joista 180 mg EPAa ja 120 mg DHA:ta. Alkuannos oli 1,8 g/vrk, mutta annosta lisättiin myöhemmin 2,6–2,8 grammaan/vrk.

Potilaiden tilaa seurattiin Clinical Monitoring Form -menetelmällä. Potilaat raportoivat itse 10 viimeksi kuluneen päivän aikana kokemansa ärtyneisyysoireiden esiintymistiheyden ja vaikeusasteen. Ärtyneisyyttä arvioitiin myös Young Mania Rating Scalella (YMRS).

Omega-3-hoito vähensi ärtyneisyyttä merkitsevästi, kirjoittavat psykiatrit. He muistuttavat muista tutkimuksista, joiden perusteella 1–2 grammaa E-EPAa lisähoitona saattaa auttaa ärtyneisyydestä kärsiviä potilaita, joilla on persoonallisushäiriö, skitsofrenia tai muita psyykkisiä ongelmia.

Sagduyu K, Dokucu ME, Eddy BA, et al. Omega-3 fatty acids decreased irritability of patients with bipolar disorder in an add-on, open label study. Nutrition Journal 2005 Feb 9;4(1):6 [Full Free Text]

Tohtori Tolosen kommentti

Tulos tukee Lontoon King´s Collegen psykiatrien ja Ben Gurion -yliopiston havaintoja sekä Harvardin yliopiston psykiatrian professorin Andrew Stollin tutkimuksia. Hän julkaisi 1999 ensimmäisen satunnaistetun tutkimuksen, jonka mukaan etyyliesteröity omega-3 nopeutti bipolaarisen taudin paranemista ja vähensi uusiutumisen vaaraa. Kaksisuuntaisessa masennuksessa potilaan HPA-akselin (hypotalamus-aivolisäke-lisämunuais-akselin) hormoneissa on tasapainohäiriöitä, jota E-EPA näyttää korjaavan. Siitä on näyttöä professori David Horrobinin tutkimuksista että professori Joseph Hibbelnin töistä. Hän on havainnut omega-3:n hillitsevän myös väkivaltaista käytöstä. E-EPAsta näyttää olevan apua myös persoonallisuushäiriön hoidossa. Psykiatrien ja potilaiden kiinnostus omega-3-hoitoa – erityisesti E-EPAlla – kohtaan on yleistynyt kaikkialla, myös Suomessa.

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä (maanis-depressivistä mielitautia) potevilla on havaittu häiriöitä syntaksiineissa (Bipolar Disord. 2006 Apr;8(2):133-43). Havainto selittää E-EPAlla saatuja hyviä tuloksia, sillä E-EPA vaikuttaa juuri syntaksiineihin (lue lisää)

Muita aiheeseen liittyviä tutkimuksia alla olevissa linkeissä.

Omega-3-tutkimuksia masennuksessa (taulukko)
NIH: Kaksisuuntainen mielialahäiriö 2 kertaa kalliimpi kuin masennus