Etyyli-EPAa kaksisuuntaisen mielialahäiriön lisähoidoksi

Etyyli-EPA (E-EPA) on tehokas ja hyvin siedetty kalaöljy kaksisuuntaisen mielialahäiriön lisähoitona, kirjoittavat englantilaiset psykiatrit British Journal of Psychiatry -lehdessä. Raportti vahvistaa muiden E-EPAa tutkineiden psykiatrien käsityksiä, että E-EPA-hoito kannattaa aloittaa mahdollisiman varhain ja jatkaa sitä läpi elämän. Se lisää aivoissa N-asetyliaspartaatin (NAA:n) määrää ja voi siten voi nopeuttaa toipumista ja vähentää masennuksen uusimisen vaaraa. Masennuslääkkeet ovat osoittautuneet tehottomiksi tässä taudissa. Suomessa sitä sairastaa noin 100 000–150 000 ihmistä.

Lontoon King´s Collegen Institute of Psychiatry testasi psykiatri Sophia Frangoun johdolla E-EPAa 75 bipolaarista mielialahäiriötä sairastavalla potilaalla. Heidät jaettiin kolmeen ryhmään, joille annettiin 12 viikkoa tavanomaisen lääkityksen lisänä joko lumetta (n=26), tai 1 000 mg/vrk E-EPAa (n=24) tai 2 000 mg/vrk (n=25.

Potilaat testattiin ennen hoitokokeen alkua ja sen kestäessä ja loputtua kolmella menetelmällä:

  • Hamiltonin masennustesti (HRSD)
  • Young Mania Rating Scale
  • Clinical Global Impression Scale (CGI)

Kummassakin E-EPAa saaneessa ryhmässä havaittin merkittävää paranemista lähtötilaan ja lumeryhmään nähden. HRSD pisteet vähenivät merkitsevästi E-EPA-ryhmissä (1g/vrk 14,7 ->9,1; 2g/vrk 14,8 -> 9,9) mutta ei plaseboa saaneilla 15,4 ->13,5. Vastaavat mutokset YMRS-asteikolla 6,7 -> 4,7; 6,6; 4,7 ->7,2; ja 6,3 ->9,9. CGI-asteikolla E-EPA-ryhmien tulos aleni 0.79 pistettä. 3,1 vs 2,4 ja 2,3. Kumpikin E-EPA-annos (1 ja 2 g/vrk) oli hyvin siedettyä. Muutama koehenkilö kaikista ryhmistä raportoi lieviä vatsatuntemuksia ja ulosteen löysyyttä. E-EPA- ja plaseboryhmien välillä ei ollut eroja tässä suhteessa. Kahden gramman annos ei antanut tässä aineistossa lisäetua yhden gramman annokseen verrattuna. Tutkijat päättelivät, että E-EPA on tehokasta ja turvallista lisähoitoa kaksisuuntaiseen mielialahäiriön.

Vaikutusmekanismeista

Tutkijat pohtivat, millä biokemiallisilla mekanismeilla E-EPA vaikuttaa bipolaarisessa mielitaudissa. He arvelevat E-EPAn sitoutuvan aivosolujen reseptoreihin ja vapauttavan niisttä toisen käden (sekundaarisia) viestimolekyylejä, jotka sitten käynnistävät ketjun (kaskadin) biokemiallisia reaktioita jotka lopulta korjaavat neuronien (aivosolujen) tilaa.

Mielialaa tasaavat lääkkeet vaikuttavat pääasiassa ns. toisen käden (sekundaarisiin) viestimolekyyleihin eli välittäjäaineisiin. E-EPAlla voi olla samanlainen vaikutus, tutkijat esittävät. On mahdollista että E-EPAn siirtyminen solukalvon rakenteisiin estää fosfolipaasi A2-entsyymin aktiivisuutta. Tämä entsyymi lisää haitallisten sekundaaristen välittäjäaineiden kuten arakidonihapon (AA) tuotantoa. E-EPA voi myös estää suoraan tiettyjä haitallisia viestimolekyylejä kuten proteiinikinaasi C:tä (PKC), tutkijat kirjoittavat.

"Vaikka etyyli-EPAn merkitys bipolaarisen mielitaudin hoidossa vielä vaatiikin lisätutkimusta, olemme optimistisia sen suhteen, että etyyli-EPA edustaa uutta luonnollisten ja turvallisten psykotrooppisten [psyykeen vaikuttavien] yhdisteiden sukupolvea", tutkijat kirjoittavat. He lisäävät, että koska E-EPA on luonnollinen yhdiste potilaat ottavat sitä mieluummin kuin farmakologisia lääkkeitä.

Tutkijat esittivät nämä tulokset 12–14.9.2002 Freiburgissa Saksassa pidetyssä psykiatrien kansainvälisessä kongressissa (3rd European Stanley Foundation Conference on Bipolar Disorder, josta raportoi Bipolar news, tables s. 5 alkaen). He ovat julkaisseet pitkälti yli 100 tieteellistä artikkelia psykiatrian alalta.

Frangou S, Lewis M, McCrohe P. Efficacy of ethyl-eicosapentaenoic acid in bipolar depression: randomised double-blind placebo-controlled study. British Journal of Psychiatry 2006;188: 46-50. [Abstract] [Psychiatrysource]

Muita tohtori Sophia Frangoun julkaisuja psykiatrian alalta

Tri Tolosen kommentti

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä (maanis-depressivistä mielitautia) potevilla on havaittu häiriöitä syntaksiineissa (Bipolar Disord. 2006;8(2):133-43). Havainto selittää E-EPAlla saatuja hyviä tuloksia, sillä E-EPA vaikuttaa juuri syntaksiineihin. Toisaalta E-EPA lisää N-asetyyliaspartaatti-nimisen aminohapon pitoisuutta aivoissa.

Frangou: E-EPAn vaikutustapa kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä

Harvardin yliopiston vuonna 1999 julkaistu kliininen tutkimus etyyli-EPAn myönteisestä vaikutuksesta kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön käynnisti maailmanlaajuiset omega-3-tutkimukset psykiatriassa. Niissä on käynyt ilmi, että kalaöljyn noin 50 rasvahaposta vain EPA on antidepressiivinen ja antipsykoottinen. Tästä syystä nyt käytetään ja tutkitaan yhä enemmän puhdasta EPAa sisältävää kalaöljyä (ilman DHA:ta) mielenterveysongelmien hoitoon. E-EPA on osoittautunut hyödylliseksi sekä bi- että unipolaarisen masennuksen , skitsofrenian, persoonallisushäiriön ja anoreksian lisähoitona (katso taulukko). Suomalaisetkin psykiatrit suosittelevat Duodecimissa ja Suomen Lääkärilehdessä masennuksen lisähoidoksi omega-3-rasvahappoja, eritoten etyyli-EPAa. Yhdysvaltain terveysviraston (NIH) sivustolla on parhaillaan 7 käynnissä olevaa omega-3-tutkimusta, joista yhdessä annetaan E-EPAa 1000 mg/vrk (500 mg x 2) (klikkaa alla olevaan linkkiin).

Wienin yliopistossa on tutkittu nuorten psykoosien ehkäisyäE-EPAlla psykiatrian professori G. Paul Ammingerin johdolla. Tutkimuksen nimi on Stanley Medical Research Institute-Projekt: Indicated prevention with Ethyl-Eicosapentaenoic Acid (EPA) in adolescents with ‘At-Risk-Mental-State’ for psychosis (verkkosivut).

Vajaa 20 % persoonallisuushäiriöä potevista ihmisistä sairastaa samalla kaksisuuntaista mielialahäiriötä. E-EPAsta on tutkitusti apua myös persoonallisuushäiriöön (lue lisää).

Australialaisissa yliopistoissa on parhaillaan vireillä laaja kirjallisuskatsuas ravintolisien merkityksestä kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä (Ashoton ym 2019). Hanke osoittaa, että ravintolisistä haetaan apua tässä taudissa, johon ei ole parantavaa lääkehoitoa.

Ashton MM, Berk M, Ng CH, Hopwood M, Kavanagh B, Williams LJ, Sarris J, Dean OM. Nutraceuticals and nutritional supplements for the treatment of bipolar disorder: protocol for a systematic review. BMJ Open. 2019 Apr 4;9(4):e025640. doi: 10.1136/bmjopen-2018-025640. Free Full Text

NIH:n käynnissä olevat Omega-3-tutkimukset
NIH: Kaksisuuntainen mielialahäiriö 2 kertaa kalliimpi kuin masennus
Kaksisuuntaiseen liittyy verenpainetauti

Aiheeseen liittyvä taiwanilainen raportti:

Chiu CC, Huang SY, Chen CC, Su KP. Omega-3 Fatty Acids Are More Beneficial in the Depressive Phase Than in the Manic Phase in Patients With Bipolar I Disorder. J Clin Psychiatry. 2005 Dec;66(12):1613-1614.

Kaksisuuntaisen masennuksen uusiutumisen riski synnytyksen jälkeen litiumin lopetuksen jälkeen on tavallista suurempi. Siksi suosittelen E-EPAa koko raskausajaksi ja sen jälkeen. Turkulaisten lastenlääkäreiden mukaan omega-3-rasvahapot vähentävät lasten atooppisen ihottuman riskiä (Clin Exp Allergy. 2006;36(2):166-73). Kukapa äiti ei sitä haluaisi?

Viguera AC, Nonacs R, Cohen LS, et al. Risk of recurrence of bipolar disorder in pregnant and nonpregnant women after discontinuing lithium maintenance. Am J Psychiatry 2000;157:179-184. [html][pdf]

Pittsburghin yliopistossa on tutkittu karnosiinin (2 000mg/vrk) vaikutusta kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä (lue lisää). Karnosiinin ja E-EPAn yhtaikainen käyttö parantaa todennäköisesti potilaan ennustetta paremmin kuin kumpikaan yksinään.

Australialaiset tiedemiehet ovat löytäneet bipolaarista tautia aiheuttavan geenin (www.physorg.com/news9852.html). Vaikuttavatkohan E-EPA ja karnosiini vaimentamalla sen ilmentymistä? Siinä molekyylibiologeille uutta tutkittavaa. Uusi kuvantamismenetelmä (diffuusiokuvaus) on paljastanut muutoksia potilaiden valkeassa aivoaineessa; havainto varmentaa käsitystä taudin biologisesta luonteesta (lue lisää).

Päivitys 19.10.2019

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla on tavallista suurempi riski sairastua Parkinsonin tautiin, osoittaa uusi suuri meta-anaylyysi, jossa tarkasteltiin seitsemää tutkimusta, joihin oli osallistunut yli neljä miljoonaa henkilöä (Faustino ym. 2019). Tästäkin syystä kannattaa nauttia D-vitamiinia (100 µg/vrk), E-EPAa ja ubikinonia, jotka vähentävät myös Parkinsinin taudin riskiä.

Faustino PR, Duarte GS, Chendo I, et al. Risk of Developing Parkinson Disease in Bipolar DisorderA Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Neurology. Published online October 14, 2019. doi:10.1001/jamaneurol.2019.3446. Free Article

Julkaistut omega-3-tutkimukset masennuksessa
Näin valitset hyvän ja puhtaan EPA-valmisteen
Kysymyksiä ja vastauksia E-EPAsta
Kanadalainen katsaus masennuksen ravitsemushoitoon
Näin rasvahapot vaikuttavat aivoissa