Karnosiinia tutkittu kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä

Pittsburghin yliopistossa alkoi syyskuussa 2004 tutkimus, jossa kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastaville potilaille annettiin lisähoitona karnosiinia tai lumetta 12 viikkoa. Tutkimus on valmistunut ja tulokset olivat myönteiset. Lue lisää suomeksi.

Tutkimushypoteesin mukaan karnosiini parantaa kognitiivisia taitoja – keskittymiskykyä, tehtävien suorituskykyä, työmuistia, avaruudellista hahmottamiskykyä ja kielellistä ilmaisua – henkilöillä, joilla on kaksisuuntainen mielialahäiriö. Lisäksi karnosiinin oletetaan tasaavan positiivisten ja negatiivisten tunnetilojen voimakasta vaihtelua.

Potilaat (18–65 ikävuotta, miehiä ja naisia, yhteensä 36 henkilöä) saivat karnosiinia aluksi 500 mg/vrk, ja sitä lisätään viikoittain aina 500 mg:lla/vrk, kunnes neljässä viikossa tullaan ylläpitoannokseen 2 000 mg. Sitä jatketaan sitten vielä 8 viikkoa. Yhteensä vaikuttavuusjakso kestää siten 12 viikkoa. Potilaat jatkavat normaalisti entistä lääkitystään. Karnosiinilla ei uskota olevan mitään haitallisia yhteisvaikutuksia lääkityksen kanssa.

Potilaita testattiin monilla psykologisilla ja psykiatrisilla menetelmillä ja mahdollisia sivuvaikutuksia ja interaktioita lääkkeiden kanssa seurataan tiiviisti. Otokseen ei oteta raskaana olevia eikä imettäviä naisia eikä ihmisiä, joilla on mahdollisesti tiedossa oleva karnosiiniallergia, sanotaan tutkimussuunnitelmassa. Tutkimusta johti psykiatri Kadiamada Nanaiah Roy Chengappa (chengappakn@upmc.edu).

Project Summary
Koko tutkimussuunnitelma Yhdysvaltain terveysviraston sivuilla


Tyypin 1 kaksisuuntaisessa mielitaudissa mielialat vaihtelevat maniasta syvään masennukseen.

NIH: Kaksisuuntainen mielialahäiriö 2 kertaa kalliimpi tauti kuin masennus

Yhdysvaltain Terveysvirasto (NIH) rahoittaa seitsemää omega-tutkimusta psykiatriassa (ks. suunnitelmat). On todennäköistä, että usean suojaravinteen (esim. karnosiinin, E-EPAn, vitamiinien ja hivenaineiden) yhdistäminen antaisi paremman hoitovasteen kuin yksittäisten ravintoaineiden anto, mutta lääkäreillä ei näytä vielä olevan valmiuksia aloittaa tällaisia polyfarmasian periaatteelle rakentuvia tutkimuksia. Polyfarmasian tarkoitus on käyttää tietoisesti hyväksi eri ravintotekijöiden yhteis- ja vuorovaikutuksia.

Näin karnosiini suojaa sydäntä
Omega-3-tutkimukset masennuksessa

Australialaisissa yliopistoissa on parhaillaan vireillä laaja kirjallisuskatsuas ravintolisien merkityksestä kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä (Ashoton ym 2019). Hanke osoittaa, että ravintolisistä haetaan apua tässä taudissa, johon ei ole parantavaa lääkehoitoa.

Ashton MM, Berk M, Ng CH, Hopwood M, Kavanagh B, Williams LJ, Sarris J, Dean OM. Nutraceuticals and nutritional supplements for the treatment of bipolar disorder: protocol for a systematic review. BMJ Open. 2019 Apr 4;9(4):e025640. doi: 10.1136/bmjopen-2018-025640. Free Full Text

Päivitys 19.10.2019

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla on tavallista suurempi riski sairastua Parkinsonin tautiin, osoittaa uusi suuri meta-anaylyysi, jossa tarkasteltiin seitsemää tutkimusta, joihin oli osallistunut yli neljä miljoonaa henkilöä (Faustino ym. 2019). Tästäkin syystä kannattaa nauttia D-vitamiinia (100 µg/vrk), E-EPAa ja ubikinonia, jotka vähentävät myös Parkinsinin taudin riskiä.

Faustino PR, Duarte GS, Chendo I, et al. Risk of Developing Parkinson Disease in Bipolar DisorderA Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Neurology. Published online October 14, 2019. doi:10.1001/jamaneurol.2019.3446. Free Article