Anoreksia on perinnöllistä! Taudissa on suuri kuolemanriski

Yli puolet anoreksiasta johtuu geneettisistä syistä ilmenee Ruotsin kaksosrekisteristä julkaistuista tuloksista. Hoitoa tuleekin nyt tehostaa biologian suuntaan, sanovat tutkijat. Saksalaisen 12-vuotisen seurantatutkimuksen mukaan anoreksiaa sairastavien naisten riski kuolla on lähes 9-kertainen verrattuna samanikäisiin terveisiin naisiin. Syömishäiriöihin erikoistunut englantilainen lasten ja nuorten psykiatri Agnes Ayton suosittaa anoreksian hoitoon etyyli-EPAa ja muita ravintolisiä. Ne nopeuttavat paranemista, hän kertoi esitelmöidessään Helsingissä syyskuussa 2005.

Ruotsin kaksosrekisteristä on saatu uuttaa mullistavaa tietoa anoreksian syistä. Yli 31 000 kaksosparin analyysin mukaan yli puolet (56 %) anoreksiasta johtuu geneettisistä ja loput ympäristösyistä. Anoreksian esiintymistiheys on naisilla 1,2 % ja miehillä 0,29 %. Neuroottinen persoonallisuus altistaa anoreksialle, sanovat tutkijat. Sitä vastoin hoikkuus ja kova fyysinen harjoittelu eivät lisää anoreksian riskiä.

"Havaintomme ovat hyviä uutisia anorektikkojen perheille, sillä heitä on turhaan syyllistetty", sanoo tutkimusta johtanut tohtori Cynthia Bulik Reutersin haastattelussa. Hän korostaa, että nyt hoitoa tulisi suunnata enemmän biologisiin seikkoihin.

Bulik CM, Sullivan PF; Tozz F et al. Prevalence, Heritability, and Prospective Risk Factors for Anorexia Nervosa. Arch Gen Psychiatry. 2006;63:305-312 [Abstract] [Reutershealt]

Suuri kuolemanvaara

"Anorexia nervosan pitkän aikavälin ennuste on kehno", sanoo Münchenin yliopiston psykiatrian professori Manfred M. Fichter. "Käypää hoitoa on parannettava ja potilaiden vastahakoista hoitoon hakeutumista tulisi helpottaa kaikin keinoin", hän sanoo Reutersin haastattelussa.

Fichterin työryhmä julkaisi 103 vaikeaa anoreksiaa sairastavan naisen 12-vuotta kestäneen seurantatutkimuksen tulokset maaliskuun International Journal of Eating Disorders -lehdessä. Potilaiden keski-ikä oli 25 vuotta heidän joutuessaan taudin vuoksi sairaalahoitoon. Tutkijat korostavat, että nuorempana hoitoa saavien ennuste on parempi kuin niiden, jotka sairastuvat aikuisina, kuten tämän tutkimuksen naiset. He olivat lähes kaikki saaneet aikaisemminkin psykiatrista hoitoa, mutta siitä ei ollut ollut heille juuri mitään apua. Päinvastoin, keskimäärin kaksi vuotta kestäneiden hoitojen aikana tilanne oli vain pahentunut, mutta kohentunut vähitellen 10 seuraavan vuoden aikana. Kun sairaalahoidosta oli kulunut 12 vuotta, poti 30 % yhä anoreksiaa. Vain vähän yli puolet oli parantunut syömishäiriöistään. Tutkijat arvioivat hoitotulokset hyviksi 28 %:lla, keskinkertaisiksi 25 %:lla ja huonoiksi 40 %:lla. Seitsemän potilasta kuoli; kaikkien kuolinsyy oli anoreksia tai siihen liittyvä muu tila.

Kuolleisuus oli 8,5 %, lähes 9-kertainen terveisiin samanikäisiin naisin nähden. Muissakin tutkimuksissa on raportoitu vastaavanlaisia hälyttävän korkeita kuolleisuuslukuja aikuisanorektikkojen keskuudessa, tutkijat toteavat.

Huonosti hoitoon reagoivilla naisilla oli eniten seksuaaliongelmia ja he olivat muita impulsiivisempia. He olivat myös poteneet syömishäiriötä kauimmin ennen sairaalahoitoon tuloa. Tutkijat ovat päteviä anoreksia-asiantuntijoita kuten tri Fichterin julkaisuluettelosta ilmenee.

Fichter MM, Quadflieg N, Hedlund Susanne. Twelve-year course and outcome predictors of anorexia nervosa .Int J Eat Disord. 2006 Mar;39(2):87-100.[Abstract]

Tohtori Tolosen kommentti

Uudet tutkimukset selittävät, miksi anoreksian käypä hoito on kehnoa ja ennuste huono: on uskottu liiaksi psykologisiin ja sosiaalisiin tekijöihin ja hoidettu sen mukaisesti. Nature-lehdessä julkaistu raportti osoittaa, että sairaalloisessa laihtumisessa elimistössä on liikaa tulehdussytokiineja (TNF-alfa, IL1, IL6 ja interferoni-gamma). Ne voivat pahentaa tautia, hidastaa sen paranemista ja lisätä muiden sairauksien ja kuoleman riskiä. Etyyli-EPA toimii tulehdussytokiinien vaimentajana ja tuottaa aivoissa hermokasvutekijää, joka tuottaa serotoniinia ja muita välittäjäaineita. Nämä havainnot selittävät ainakin osittain psykiatri Agnes Aytonin Lontoosta raportoimia erinomaisia hoitotuloksia E-EPAlla. Suosittelen E-EPAa lisähoidoksi anoreksiaan, jonka ennuste muutoin on kovin huolestuttava, kuten nyt julkaistusta tutkimuksestakin käy ilmi.

E-EPA paransi nopeasti vaikean anoreksian
Seitsemän anorektikon onnistunut hoitokoe E-EPAlla