Kalaöljy parantaa koululaisten oppimis- ja keskittymiskykyjä

Kalaöljyn anto ravintolisänä parantaa tutkitusti lasten oppimis- ja keskittymiskykyjä ja häiriökäytöstä, uutisoi eilinen Daily Mail. Tutkimustulos vahvistaa entisestään käsitystä, jonka mukaan kaikki lapset hyötyvät kalaöljystä. Sitä tulisi antaa jo pienestä pitäen, koska se korjaa nykyravitsemuksen vinoutunutta rasvahappotasapainoa.

Englannissa on tutkittu useissa kouluissa kalaöljyn vaikutusta lasten oppimiseen. Tulokset ovat erittäin rohkaisevia. Tuore tutkimus Newhall Park Primary Schoolista julkaistiin eilen Daily Mailissa, joka on Ison-Britannian suurin pick-up lehti (painos kolme miljoonaa kappaletta). Koulun rehtori ja opettajat olivat huolissaan monien oppilaitten levottomuudesta ja heikosta keskittymiskyvystä.

Tässä 9 kuukauden esitutkimuksessa 34 oppilasta sai päivittäin kalaöljykapseleita. Samalla parannettiin kouluruoan laatua. Lapsille tehtiin ennen ja jälkeen kokeen lukemista ja kirjoittamista ja matemaattisia taitoja mittaavia testejä. Tulokset olivat suorastaan loistavat: 74 % oppilaista paransi matemaattisia, 81 % lukemis- ja 67 % kirjoittamistaitojaan. Muutamat oppilaat kohensivat taitojaan kaksi tasoluokkaa korkeammiksi (kansallisten kriteerien mukaan). Opettajat ja rehtori raportoivat oppilaiden keskittymiskyvyn ja käytöksen parantuneen.

"Uskomaton muutos"

"Pari vuotta sitten panimme merkille levottomuutta ja tarkkaavuushäiriöitä monissa oppilaissa. Mutta nyt tilanne on muuttunut. Ero entiseen on uskomaton. Lapset istuvat hiljaa ja seuraavat opetusta. Olemme innoissamme lapsissa tapahtuneista muutoksista", sanoo koulun rehtori John Flockton Daily Mailin haastattelussa.

"Muuan oppimisvaikeuksista kärsivä oppilas, joka ei aikaisemmin kyennyt edes pitämään kynää kädessään, istuu nyt hiljaa ja kykenee keskustelemaan opettajan kanssa", rehtori kertoo. Hän vaatii hallitusta kustantamaan omega-3-rasvahappoja koululaisille. "Niistä olisi heille suurta apua", hän sanoo. Hänen koulussaan joka neljäs oppilas tarvitsee erityisopetusta. Kalaöljyä aletaan nyt antaa koulun 350 oppilaalle.

Aikaisemmassa tutkimuksessa Fleetwood Sports Collegessa (Lancashiressa) kalaöljy paransi merkittävästi 15–16-vuotiaiden koululaisten suorituskykyä (General Certificate of Secondary Education GCSE performance) (lue lisää Daily Mailin verkkosivuilta). Durhamin tutkimuksessa rasvahappohoito paransi kognitiivisia taitoja noin 40 %:lla oppimisvaikeuksista kärsivistä koululaisista. Myös Hertfordshiren koulussa saatiin viime vuonna vastaavia tuloksia, kirjoittaa Daily Mail.

Morgan Crabtree

Tämä 8-vuotias tyttöoppilas muuttui täysin kalaöljyhoidon aikana. Hänellä oli ollut keskittymisvaikeuksia, hän kyllästyi opetukseen ja sai usein toistuvia raivonpuuskia. Morganin vanhemmat kertovat tytön käytöksen, lukemis- ja kirjoitustaitojen parantuneen dramaattisesti pian kalaöljyhoidon alettua viime syyskuussa. Lindsey, 33-vuotias virkaäiti sanoo Daily Mailille: "Morgan on nyt kuin toinen lapsi. Ennen hän ei kyennyt keskittymään mihinkään. Hän on nyt hiljaisempi, rauhallisempi ja hän tekee läksynsä mielellään ja vastaansanomatta. Hänen arvosanansa ovat tänä vuonna olleet hyviä ja hänet palkittiin vanhempainillassa". Myös Morganin isä, Jason, kehuu lehdessä kalaöljyn merkittäviä vaikutuksia tytön käytökseen.

Opettajien ja vanhempain kokemukset ja kertomukset ovat hyvin samankaltaisia kuin Marbellan Calpe Collegen tutkimuksessa.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Ravintolisiä tutkitaan Englannin kouluissa
Odotusajan kalaöljy lisää lasten älykkyyttä
Näkyykö älykkyys aivokuvissa?
Omega-3:n vaikutusta tutkittu Israelissa

ADHD-Oireyhtymä