E-EPAn vaikutustapa masennuksessa

Neurotietelijät ovat selvittäneet niitä biokemiallisia mekanismeja, joiden avulla E-EPA lievittää ja parantaa masennusta ja lisää masennuslääkkeiden tehoa masennuksessa, kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä ja persoonallisuushäiriössä.

Yksittäisissä potilastapauksissa ja satunnaistetuissa kliinisissä tutkimuksissa on saatu lupaavia tuloksia E-EPAn käytöstä neurologisten ja psykiatristen tautien täydentävänä hoitona. Neuroendokrinologit selvittävät parhaillaan, kuinka E-EPA toimii masennuksessa (1) ja stressissä (2).

E-EPAn kaikkia biokemiallisia vaikutuksia ei vielä tunneta, mutta sen uskotaan vaikuttavan useita eri teitä. Katso animaatio siitä, kuinka E-EPA vaikuttaa hermosolujen kalvoilla.

E-EPA vaikuttaa eikosanoidien kautta estämällä "pahoja" (m. isoprostaaneja) ja tuottamalla "hyviä" eikosanoideja. Hyvät eikosanoidit edistävät serotoniinin ja dopamiinin tuotantoa hermosoluissa ja siten hermosolujen keskinäistä viestintää.

"Hyvät" eikosanoidit ehkäisevät hiljaista, kronista tulehdusta (inflammaatiota), joka aina vallitsee vakavissa masennustiloissa. Tulehdus ilmenee labotarotiokokeissa muun muassa veren neutrofiilisten valkosolujen sekä interleukiinien (IL-1beta, IL-6, IL-8, IL-10 ja IL-12) ja prostaglandiini E2:n (PGE2:n) lisääntymisenä. E-EPAsta syntyy elimistössä tulehdusta estäviä ja hermosoluja suojaavia yhdisteitä, resolviineja, dokosatrieenejä, maresiineja ja protektiineja (4–6). Myös karnosiini ja berberiini vaimentavat tulehdussytokiineja. Näin E-EPA, karnosiini ja berberiini yhdessä ehkäisevät ja hillitsevät tulehdusta eli inflammaatiota, joka on aina läsnä masennuksessa ja kaikissa muissakin kroonisissa sairaustiloissa.

E-EPA vaikuttaa hypotalamus-aivolisäke-lisämunuais-akseliin (HPA axis). Se tunnetaan vanhastaan neuroendokrinologisena järjestelmänä, joka reagoi stressiin ja jonka seurauksena ihminen tuottaa stressihormoneja, kortikosteroideja. Niiden tarkoituksena on vaikuttaa aivojen limbiseen järjestelmään, erityisesti hippokampukseen, jossa tunteiden säätely tapahtuu. E-EPAn nauttiminen ruoan lisänä tuottaa resolviineja, joista edellä oli jo puhetta.

E-EPA vähentää itsemurha-ajatuksia. Itsemurhaa aikovien ihmisten aivojen serotoniinireseptoreissa (5-HT-reseptoreissa) tapahtuu muutoksia juuri HPA-reitin yliaktiviteetin vaikutuksesta. E-EPA vaimentaa tätä yliaktiviteettia, jota esiintyy myös muissa tiloissa kuin masennuksessa, nimittäin lihavuudessa, dementiassa, Alzheimerin ja Parkinsonin taudeissa sekä AIDSissa.

Kalaöljyn EPA:n (ja E-EPAn) vaikutukset immuunijärjestelmään, HPA-akseliin ja lääkeresistenssiin liittyvät erään kuljetusproteiinin, p-glycoproteiinin (p-gp:n) toimintaan. Fysiologiset (ihmisen itsensä tuottamat) ja synteettiset steroidit, kuten kortisoli ja muut kortikosteroidit, toimivat p-gp:n substraatteina, toisin sanoen niistä syntyy stressitilassa p-gp:tä. Lisäksi p-gp:n synteesiä stimuloi tulehdusta aiheuttava prostaglandiini E2 (PGE2) ja EPA puolestaan estää sen synteesiä. Näin EPA ehkäisee sekä tulehdusta että p-gp:tä. [Myös oreksiinit vaikuttavat samalla HPA-akselilla.)

EPA korjaa resistenssiä masennuslääkkeitä kohtaan osittain juuri tämän immunologisen mekanismin kautta ja auttaa siten lääkkeitä toimimaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Tietyt masennuslääkkeet, kuten amitriptyliini, vähentävät p-gp:n toimintaa. EPA saattaa vielä lisätä sellaisten masennuslääkkeiden tehoa – kuten serotoniinin takaisinoton estäjien (SRRI) –, joista syntyy p-gp:tä ja joita kulkeutuu aktiivisesti aivoveriesteen läpi pois aivojen välitilasta.

Professori Joseph Hibbelnin tutkimusten mukaan omega-3 vaikuttaa aivoissa hillitsemällä kortikotropiinia vapauttavaa hormonia (corticotropine-releasing factor, CRF). Siten omega-3-rasvahapot voivat ehkäistä ahdistusta, pelkoa ja väkivaltaista käytöstä (3). EPAsta syntyy kroonista matala-asteista tulehdusta ehkäiseviä, vaimentavia ja  sammuttavia nanomolekylejeä (Serhan ym. 2015).

1. Murck H, Song C, Horrobin DF, Uhr M. Links Ethyl-eicosapentaenoate and dexamethasone resistance in therapy-refractory depression. Int J Neuropsychopharmacol. 2004 Jun [Epub ahead of print] [PubMed]
2, Song C, Li XW, Leonard BE, Horrobin DF. Effects of dietary n-3 or n-6 fatty acids on interleukin-1beta-induced anxiety, stress and inflammatory responses in rats. J Lipid Res. 2003 Jul 1 [PubMed] Full text
3. Hibbeln JR, Bissette G, Umhau JC, George DT. Omega-3 status and cerebrospinal fluid corticotrophin releasing hormone in perpetrators of domestic violence. Biol Psychiatry. 2004 Dec 1;56(11):895-7. [PubMed]
4.Serhan CN. Novel eicosanoid and docosanoid mediators: resolvins, docosatrienes, and neuroprotectins. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2005 Mar;8(2):115-121 [PubMed]
5. Serhan CN, Hong S, Gronert K, et al. Resolvins : A Family of Bioactive Products of Omega-3 Fatty Acid Transformation Circuits Initiated by Aspirin Treatment that Counter Proinflammation Signals The Journal of Experimental Medicine 2002;196 (8), 1025-1037 [Free full text]
6. Grimble RF. Immunonutrition. Curr Opin Gastroenterol. 2005 Mar;21(2):216-22 [PubMed]
7. Osher Y, Bersudsky Y, Belmaker RH. Omega-3 eicosapentaenoic Acid in bipolar depression: report of a small open-label study. J Clin Psychiatry. 2005 Jun;66(6):726-9 [PubMed] [Selostus suomeksi]
8. Serhan CN, Chiang N, Dalli J. The resolution code of acute inflammation: Novel pro-resolving lipid mediators in resolution. Review. Seminars in Immunology. 2015 Apr 6. pii: S1044-5323(15)00012-3. doi: 10.1016/j.smim.2015.03.004.

Myös karnosiini, berberiini, D-vitamiini foolihappo ja muut B-vitamiinit ovat hyödyllisiä ravintolisiä masennuksen täydentävässä hoidossa.

Omega-3- rasvahapot ehkäisevät väkivaltaista käytöstä
E-EPA paransi lääkeresistentin masennuksen
E-EPA-hoitoa masennukseen
E-EPA stimuloi uusien aivosolujen kasvua
E-EPA voi auttaa muistihäiriöissä