Suomalaisen aikuisdiabeetikon sydän- ja verisuonitaudit

Tyypin 2 diabetekseen sairastuneella naisella on jopa 24-kertainen sydänkuoleman riski, ilmenee Kuopion yliopistossa valmistuneesta Auni Juutilaisen väitöskirjasta. Diabetes on yhtä suuri sydäninfarktin riskitekijä kuin aikaisemmin sairastettu infarkti; naisille jopa suurempi. Saksassa lääkärit määräävät diabeetikoille suojaksi benfotiamiinia ja Japanissa sen lisäksi etyyli-EPAa (E-EPAa). Ne ehkäisevät ja parantavat diabeetikon valtimontukkeumatautia ja ennustetta. Myös karnosiini on tutkitusti hyödyllistä diabeteksen ja sydäntautien lisähoitona. Sitä suositellaan diabeetikoille jo Taiwanillakin. Suositankin yllä mainittuja ravintolisiä kaikille ihmisille, joiden sokeritasapainossa on ongelmia.

Jo 1940-luvulta on tiedetty, että tyypin 2 eli aikuistyypin diabetes (T2D) lisää sydän- ja verisuonitautien vaaraa. Lihavuus, insuliiniresistenssi ja jametabolinen oireyhtymä yleistyvät Suomessakin kovaa vauhtia, mikä lisää voimakkaasti myös T2D:n ilmaantumista lähivuosien aikana. Vaikka toisaalta sydän- ja verisuonitautien ilmaantuvuus onkin vähentynyt, on tämä väheneminen ei koske tyypin 2 diabeetikoita, erityisesti naisia.

Jo 1950-luvulla havaittiin, että T2D:hen liittyvä sydän- ja verisuonitautien vaara on naisilla suurempi kuin miehillä, mutta syyt tähän sukupuolieroon ovat edelleen epäselvät. Juutilaisen työryhmän 18-vuotisessa seurantatutkimuksessa tautiin liittyvä sepelvaltimotautikuolleisuuden vaara oli miehillä 4-kertainen ja naisilla 24-kertainen. Sepelvaltimotautia ilmeni vastaavasti 3-kertaisesti miehillä ja 14-kertaisesti naisilla.

Naisilla oli miehiä enemmän ns. perinteisiä vaaratekijöitä: kohonnut verenpaine, pieni HDL-kolesterolipitoisuus ja suuri triglyseridipitoisuus. Ne vaikuttivat seurannan aikana diabetekseen liittyvään sepelvaltimotaudin riskiin enemmän naisilla kuin miehillä. Nämä klassiset riskitekijät eivät kuitenkaan selittäneet huomattavaa osaa sepelvaltimotaudista. [Toisin sanoen taudin syytekijöitä on muitakin, kuten hapetusstressi, kohonnut homokysteiinija valtimoiden tulehdus.] Lieväasteinen valkuaisvirtsaisuus ennusti sydän- ja verisuonitautikuolleisuutta metabolisesta oireyhtymästä riippumatta diabetesta sairastamattomilla ja diabetesta sairastavilla. Metabolinen oireyhtymä puolestaan ennusti valkuaisvirtsaisuudesta riippumatta sydän- ja verisuonitautikuolleisuutta diabetesta sairastamattomilla naisilla ja diabetesta sairastavilla miehillä.

Sokeroituneitten (glykosyloituneiden) valkuaisaineiden (advanced glycation end products, AGE) suuri pitoisuus veressä ennusti diabetesta sairastamattomilla naisilla muista tekijöistä riippumatta sydän- ja verisuonitautien vaaraa, muttei miehillä. Ennestään näiden valkuaisaineiden tiedetään lisäävän varhaisen valtimokovettumataudin vaaraa. Glykolysoituneiden valkuaisaineiden määrää tukitaan mittaamalla potilaan sokeroitunuta hemoglobiinia, HbAC1. Jos se on yli 5 %, alkavat valtimot ahtautua.

T2D merkitsee yhtä suurta sydän- ja verisuonitautikuoleman vaaraa kuin aiemmin sairastettu sydäninfarkti. Naisilla diabetes oli jopa suurempi riskitekijä kuin aikaisempi sydäninfarkti. Jo puhjenneen tyypin 2 diabeteksen lisäksi myös lievästi poikkeavat vaaratekijät ja niiden kasaumat, kuten metabolinen oireyhtymä ja suurentunut sokeroituneitten valkuaisaineiden pitoisuus ennustivat sydän- ja verisuonitaudin vaaraa voimakkaammin naisilla kuin miehillä. Siksi tiedossa olevia sydän- ja verisuonitautien vaaratekijöitä tulee pyrkiä vähentämään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja mahdollisimman tehokkaasti, sanoo tutkija (kuuntele haastattelu klikkamalla valokuvan alla oleviin linkkeihin).

Auni Juutilainen Sukupuoli, tyypin 2 diabetes ja sydän- ja verisuonitautien vaara. Kuopion yliopiston julkaisuja D Lääketiede. ISBN 951-27-0393-9

Kilhovd BK, Juutilainen A, Lehto S, et al. High serum levels of advanced glycation end products predict increased coronary heart disease mortality in nondiabetic women but not in nondiabetic men: a population-based 18-year follow-up study. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2005r;25(4):815-20 [PubMed]
Juutilainen A, Lehto S, Rönnemaa T, et al. Type 2 diabetes as a "coronary heart diasease equivalent". An 18-year prospective population-based study in Finnish subjects. Diabetes Care 2005:28:2901-2907 [PubMed] [FREE Full Text]
Juutilainen A, Lehto S, Ronnemaa T, et al. Proteinuria and metabolic syndrome as predictors of cardiovascular death in non-diabetic and type 2 diabetic men and women. Diabetologia. 2006;49(1):56-65 [PubMed]

Tohtori Tolosen kommentti

Tukholman Karoliinisen Instituutin tutkimus (2008) vahvistaa tässä esitettyjä havaintoja. Ruotsissakin naisdiabeetikot menehtyvät sydänkohtauksen jälkeen useammin kuin miehet.

Suomessa on 200 000 "virallista" ja ehkä 300 000 "epävirallista" tyypin 2 diabeetikkoa. Juutilaisen tutkimus osoittaa, ettei ns. käypä hoito suojaa heitä sydäntaudeilta ja -kuolemalta, vaan tarvitaan muitakin hoitokeinoja. Tällaisia ovat ravintolisät, jotka vähentävät AGE-tuotteiden ja niiden aiheuttamaa lisätautien riskiä. AGE:t alkavat lisääntyä veressä jo kolmen kuukauden kuluttua verensokerin noususta (sensi ym 1995). Diabeetikon tärkeimmät ravintolisät ovat E-EPA ja karnosiini (800 mg/vrk). Karnosiini toimii monipuolisena antioksidanttina joka estää valkuaisaineiden ja rasvojen sokeroitumista (glykaatiota eli glykosylaatiota), joka on kaikkien diabeteksen lisätautien syntytapa.

Lisäksi suosittelen benfotiamiinia (100 mg/vrk) ja B6-vitamiina (10 mg/vrk), koska se estää vastaavaa rasvojen sokeroitumista eli lipidiglykaatiota. Foolihappo (800 µg/vrk) alentaa diabeetikon kohonnutta homokysteiiniä. Diabeetikko tarvitsee ruoan lisänä myös magnesiumia, sinkkiä, seleeniä ja kromia, C-, E- ja D-vitamiineja. Japanilaisten diabeteslääkäreiden (Shimizu ym. 1995, Mita ym. 2006 ) tavoin suosittelen myös E-EPAa 900–1800 mg/vrk, koska se alentaa LDL-kolesterolia ja triglyseridiejä ja vaimentaa valtimoiden sisäseinämissä valitsevaa tulehdusta (inflammaatiota) ja jopa korjaa valtimoiden ahtautumista. JELIS-tutkimus osoittaa E-EPAn vähentävän merkittävästi sydänkuolemia ja -kohtauksia henkilöillä, joiden veren haitalliset rasvat ovat koholla.

Shimizu H, Ohtani K, Tanaka Y, et al. Long-term effect of eicosapentaenoic acid ethyl (EPA-E) on albuminuria of non-insulin dependent diabetic patients. Diabetes Research and Clinical Practice 1995;28(1):35-40 [PubMed]
Price DL, Rhett PM, Thorpe SR, et al. Chelating activity of advanced glycation end-product inhibitors. J Biol Chem. 2001;276(52):48967-72. (PubMed) [Click from abstract to full text]
Sensi M, Pricci F, Pugliese G. Role of advanced glycation end-products (AGE) in late diabetic complications Diabetes Research and Clinical Practice 1995;28:1, 9-17 [PubMed]
Mita T, Watada H, Ogihara T et al. Eicosapentaenoic acid reduces the progression of carotid intima-media thickness in patients with type 2 diabetes. Atherosclerosis. 2006 Apr 5;[PubMed]

Muita aiheeseen liittyviä tutkimusraportteja:
Diabeteksen aiheuttamat munuaisvauriot Suomessa
Karnosiini suojaa diabeetikon munuaisia
Näin valitset hyvän ja puhtaan EPA-valmisteen
Kysymyksiä ja vastauksia etyyli-EPAsta
Kalaöljyjen uudet laatuvaatimukset
Diabeteksen ravitsemushoito – tri Tolosen katsaus