EPAn ja DHA:n erot psykiatriassa

Kalaöljy sisältää noin 50 erilaista rasvahappoa, joista tunnetuimmat ovat EPA ja DHA. Niistä vain EPA ehkäisee ja hoitaa masennusta ja psykooseja. DHA ei vaikuta samalla tavalla, kirjoittavat skotlantilaiset tutkijat uudessa raportissa. Peruskalaöljyissä on enemmän DHA:ta kuin EPAa, suhteessa 3:2. Siksi ne samoin kuin DHA-tiiivisteet ovat verraten tehottomia mielenterveysongelmissa. Sitä vastoin E-EPAsta DHA on poistettu kokonaan, ja se on korvattu EPAlla. Siksi E-EPAa käytetään mielenterveyden edistämiseen.

Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että masentuneiden aivoissa vallitsee rasvahappojen epätasapaino. Ruoan lisänä annetuilla omega-3-rasvahapoilla on havaittu ehkäisevää ja hoitavaa vaikutusta psykiatrisissa ja neurologisissa häiriöissä. Kaikki omega-3-valmisteet eivät kuitenkaan ole tässä suhteessa samanarvoisia (1–4). EPA-rasvahappo näyttää ehkäisevän ja hoitavan masennusta ja psykooseja, kun taas DHA:lla ei ole näitä ominaisuuksia. DHA onkin osoittautunut tutkimuksissa tehottomaksi masennuksen ja ADHD:n lisähoitona. Ero johtuu ilmeisesti siitä, että EPA (mutta ei DHA) säätää arakidonihapon (AA:n) pitoisuutta hermosoluissa, päättelevät skotlantilaiset tutkijat. Aikaisemmin on osoitettu, että masentuneiden ihmisen AA- ja EPA-pitoisuus on tavallista pienempi. Siksi näiden rasvahappojen vuorovaikutuksen tutkimusta pidetään tärkeänä.

The Ness Foundation ja Scottish Association for Marine Science (SAMS) tutkivat erikseen neljän kalaöljyn sisältämän rasvahapon (öljyhapon, EPAn, DHA:n ja arakidonihapon, AA) vaikutusta viljellyissä ihmisen soluissa (kuva 1). Siten saatiin nopeasti vastaus siihen, kuinka kalaöljyn rasvahapot vapauttavat arakidonihappoa U937-soluissa. Ihmiselle kalaöljyä annettaessa vastaavien tulosten saamiseen kuluisi kuukausia. Arakidonihapon vapautumista solukalvoilta stimuloitiin hapettavalla yhdisteellä, tert-butyyli-hydroperoksiidi/Fe2+:lla. Ilmeni, että EPA ehkäisi AA:n vapautumista huomattavasti tehokkaammin kuin DHA, öljyhappo ja AA.


Kuva 1. EPA vapauttaa ylivoimaisesti eniten arakidonihappoa (AA) soluissa. EPAn vapauttama AA palaa energiaksi, hiilidioksidiksi ja vedeksi, eikä siitä synny tulehdusta aiheuttavia eikosanoideja. Tulos selittää EPAn biokemiallista vaikutustapaa psykiatrisissa ja neurologisissa sairauksissa. EPA ja AA toimivat yhteistyössä masennuksen voittamiseksi, uskovat Ness Foundationin tutkijat.

"Aikaisempien havaintojemme mukaan EPA säätää omega-6-rasvahappojen aineenvaihduntaa soluissa. Uusien tulostemme mukaan EPA säätää AA:n ottoa solukalvojen fosfolipideihin ja sen vapautumista niistä, kun taas DHA:lla on vain vähän tai ei lainkaan tällaista vaikutusta. EPAlla on siis DHA:ta suurempi vaikutus AA:sta riippuviin prosesseihin aivoissa. Havaintomme mukaan EPAn ja DHA:n suhde kalaöljyssä voi vaikuttaa valmisteen biokemiallisiin ja mahdollisesti käyttäytymistä säätäviin vaikutuksiin", kirjoittavat tutkijat elokuussa 2005 ilmestyvässä farmakologien lehdessä.

Tohtori Tolosen kommentti

Miten tuloksia tulisi tulkita? Miksi AA:n vapautumisen soluissa on tärkeää masennuksen ehkäisyn ja hoidon kannalta? Kuinka on mahdollista, että masentuneissa aivoissa on tietyillä alueilla tavallista enemmän arakidonihappoa (5)? Kysymykset hämmentävät tutkijoitakin. On selvää, ettemme vielä tiedä yksiselitteisiä vastauksia näihin kysymyksiin. Jotakin sentää tiedämme:

EPA tehostaa serotoniinin saatavuutta ja hyväksikäyttöä aivosoluissa (neuroneissa) lisäämällä niissä toisen rasvahapon, AA:n pitoisuutta. Tämä saattaa tuntua ristiriitaiselta, kuuluuhan AA omega-6-sarjaan, ja sen liiallinen vapautuminen voi tuottaa tulehdusta aiheuttavia eikosanoideja, kuten prostaglandiini E2:ta (PGE2) ja isoprostaneja. Horrobinin työryhmän tutkimusten mukaan sekä AA:n että EPAn pitoisuuden nousu soluissa sekä AA/EPA suhteen optimointi – antamalla potilaalle E-EPAa – parantaa psykiatrisia häiriöitä (4). EPAlla on osoitettu monia muitakin suotuisia vaikutuksia aivoissa. EPA estää mm. tulehdussytokiinien syntyä vapautuneesta AA:sta.
1. Obajimi O, Black KD, Macdonald DJ et al. Differential effects of eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids upon oxidant-stimulated release and uptake of arachidonic acid in human lymphoma U937 cells. Pharmacological Research 2005 Aug;52(2):183-91 [PubMed]

2. Edwards R, Peet M, Shay J, Horrobin D. Omega-3 polyunsaturated fatty acid levels in the diet and in red blood cell membranes of depressed patients. J Affect Disord. 1998;48(2-3):149-55 [PubMed]
3. Adams PB, Lawson S, Sanigorski A, Sinclair AJ. Arachidonic acid to eicosapentaenoic acid ratio in blood correlates positively with clinical symptoms of depression. Lipids. 1996;Suppl:S157-61 [ PubMed]
4. Horrobin DF, Jenkins K, Bennett CN, Christie WW. Eicosapentaenoic acid and arachidonic acid: collaboration and not antagonism is the key to biological understanding. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2002;66(1):83-90 [PubMed]
5. Pnina Green et al. Increased arachidonic acid concentration in the brain of Flinders Sensitive Line rats, an animal model of depression. J Lipid Res. 2005 Jun;46(6):1093-6 [PudMed] [Full text]


Omega-3 masennuksen lisähoitona (taulukko)
EPAn vaikutukset aivoissa
Kysymyksiä ja vastauksia E-EPA:sta
Näin valitset itsellesi parhaan omega-3:n