Lasten ja nuorten masennuksen hoito kalaöljyllä

Esipuberteetissa olevien lasten ja nuorten masennuksen hyvin myönteinen hoitotutkimus kalaöljyllä julkaistiin kesäkuussa psykiatrien ammattilehdessä American Journal of Psychiatry (1). Samassa lehdessä muutkin psykiatrit suosittavat kalaöljyä psykiatristen häiriöiden hoitoon (2) ja itsemurhien ehkäisyyn (3). Lasten ja nuorten masennuksen taustalla vaikuttavat geenivirheet ja HPA-akselin epätasapaino (4), joihin kalaöljyllä voidaan vaikuttaa.

Vakavaa masennusta esiintyy 2-4 prosentilla lapsista. Suomalaisilla lapsilla jopa enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Heille ei saisi määrätä masennuslääkkeitä eivätkä erilaiset terapiatkaan ole kovin tehokkaita, joten psykiatrit etsivät muita hoitovaihtoehtoja. Uusi 16 viikkoa kestänyt tutkimus osoittaa, että lasten masennusta kannattaa hoitaa kalaöljyllä (ehkäisystä puhumattakaan). Lumekontrolloitu hoitokoe tehtiin Israelissa Ben Gurion -yliopistossa psykiatrian professori Robert H. Belmakerin johdolla. Hänen työryhmänsä on aikaisemmin raportoinut erinomaisia tuloksia aikuisten masennuksen hoidosta E-EPA-nimisellä kalaöljyllä, kuten tästä taulukosta ilmenee.

Potilaat

Tutkimukseen valittiin alunperin 28 lasta (iältään 6-12-vuotta), jotka oli lähetetty hoitoon Beer-Sheva-psykiatrian klinikkaan. Sitä ennen heidän masennuksensa oli kestänyt keskimäärin 3,5 kuukautta. Kaikkien kohdalla kyseessä oli ensimmäinen kliininen vaikea masennusjakso. Omega-3-ryhmään arvotuista lapsista kahdella oli lisäksi ADHD, yhdellä pakko-oireinen häiriö (OCD), yhdellä ahdistuneisuushäiriö, yhdellä dystymia ja yhdellä krooninen tic. Verrokeista kolmella oli ADHD, yhdellä paniikkihäiriö, yhdellä ahdistuneisuushäiriö ja kahdella dystymia. ADHD:ta potevista kaikilla oli ollut vähintään 6 kuukautta metyylifenidattilääkitys (Ritalin), joka jatkui myös tämän hoitokokeen ajan.

Lapset testattiin ennen kokeen alkua ja 2, 4, 8 12 ja 16 viikon kuluttua kolmella eri menetelmällä: Childhood Depression rating Scale (CDRS), Childhood Depression Inventory (CDA) ja Clinical Global Impression (CGI). Lapset arvottiin sattumanvaraisesti hoito- tai verrokkiryhmiin eivätkä he enempää kuin tutkijatkaan tienneet kokeen kestäessä, kuka sai mitäkin valmistetta.

Kalaöljy- ja plasebovalmisteet

Hoitona käytettiin kalaöljyä, joka sisälsi 1000 mg:n kapselia kohti 400 mg EPAa ja 200 mg DHA:ta. Osa lapsista ei kyennyt nielemään suuria 1000 mg:n kapseleita, josta syystä heille annettiin päivittäin kaksi 500 mg:n kapselia, jotka sisälsivät kapselia kohti 190 mg EPAa ja 90 mg DHA:ta. Lumevalmisteena oli saffloriöljyä sisältäviä kapseleita. Ulkonäön perusteella ei voitu erottaa aitoja lumevalmisteista.

Yhteensä 28 lapsesta 20 pysyi mukana kokeessa vähintään kuukauden ja heidät otettiin mukaan tulosanalyysiin. Ensimmäisen kuukauden kuluessa pois jääneistä viisi oli verrokki- ja kolme kalaöljyryhmässä. Tuloksiin otetuista 10 lasta sai aitoa kalaöljyä (8 poikaa ja 2 tyttöä) ja 10 lumetta (7 poikaa ja 3 tyttöä). Heidän keski-ikänsä oli 10 vuotta.

Tulokset ja pohdinta

Ryhmien väliset erot alkoivat ilmetä jo kahdessa viikossa ja ne kasvoivat vaikuttavuusjakson loppuun asti. Kalaöljyn teho oli tilastollisesti erittäin merkitsevä kaikilla kolmella asteikolla, vaikkakin myös plaseboryhmässä havaittiin jonkin asteista parantumista. Kalaöljyä saaneista 10 lapsesta 7:llä CDRS väheni yli 50 %, muttei yhdelläkään verrokeista (p=0.003). Neljä omega-3:n ryhmän lasta toipui oireettomaksi (CDRS score <29), muttei yksikään verrokeista. Näin siis siitä huolimatta, että kaikki olivat saaneet samanaikaisesti ns. käypää hoitoa (yhteensä keskimäärin 7,5 kuukautta!). Mitään kliinisesti merkittäviä sivuvaikutuksia ei ilmennyt.

Kuva. Lasten masennusskaalan (CDRS) kehitys hoitojakson aikana kalaöljyä ja lumetta saaneilla. Kalaöljyn vaikutus alkoi näkyä jo kahdessa viikossa.

”Omega-3-rasvahapoilla saattaa olla hoitovaikutusta lapsuusajan masennukseen”, päättelevät tutkijat. Heidän aikaisempi katsauksensa aikuisten masennuksen täydentävään hoitoon suosittaaE-EPAa (2).

1. Nemets H, Nemets B, Apter A, Bracha Z, Belmaker RH. American Journal of Psychiatry 2006;163:1098-1100 [Abstract][Free Full Text]
2. Nemets B , Osher Y Belmaker RH. Omega-3 Fatty Acids and Aumentation Strategies in Treating Resistant Depression. Essential Psychopharmacology 2004;6:1, 59–64 [Lue suomennos]

Tohtori Tolosen kommentti

American Journal of Psychiatryn kesäkuun numero kirjoittaa muutoinkin myönteisesti omega-3-rasvahappojen merkityksestä psykiatriassa (2, 3). Kalaöljy on edullista eikä aiheuta sivuvaikutuksia kuten synteettiset mielialalääkkeet. Kalaöljystä on hyötyä koko elimistölle: aivoille, sydämelle, verisuonille, nivelille, iholle, kynsille ja hiuksille. Kalaöljyn tehoa voi lisätä ottamalla sen kera karnosiinia ja muita antioksidantteja, B-vitamiineja, magnesiumia ja fosfoseriiniä (lue lisää).

Lasten ja nuorten masennuslääkkeiden käyttö on kasvanut 6-kertaiseksi vuodesta 1993 (lue lisää). Euroopan Unionin lääkevalvontaviranomainen EMEA antoi juuri luvan määrätä fluoksetiinia (Prozac) 8-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille huolimatta sen aiheuttamasta itsemurhariskistä. Lääkettä saa määrätä vain, ellei potilas ole hyötynyt ilman lääkettä annetusta 4–6 psykoterapiaistunnosta. Aloitusannoksen tulee olla 10 mg eli puolet aikuisen aloitusannoksesta ja sen saa nostaan enintään 20 mg:aan/vrk. Ellei se tehoa 9 viikossa, on harkittava lääkityksen lopettamista (lue lisää). Asiantuntijoiden mukaan masennuslääkkeitä määrätään lapsille asiattomasti, kirjoittavat mm. Iso-Britannian lehdet. Niiden mukaan lääkärit eivät tunne vaihtoehtoisia hoitomuotoja.

Biologisesti suuntautuneet psykatrit estivät lasten masennuksen syitä geenivirheistä (Malkesman ym. 2006). Kalaöljy vaimentaa geenivirheitä (Sublette ym. 2006), mikä selittää ainakin osittain israelilaisten psykiatrien hyviä tuloksia lasten masennuksen hoidossa. Länsimaisen ravinnon omega-6/omega-3-suhdetta tulisi korjata lisäämällä merkittävästi omega-3:n saantia. Se vähentäisi merkittävästi mielenterveysongelmia ja itsemurhia (Hibbeln ym. 2006). Tehokkain omega-3 on E-EPA, joka on hyvin tehokas bioaktivinen lipidi (Berger ym. 2006). Suosittelen sitä suojaksi myös tyypin 1 diabetesta poteville lapsille, joilla masennus on tavallista yleisempää (lue lisää).

2. Gordon Parker, Neville A. Gibson, Heather Brotchie, Gabriella Heruc, Anne-Marie Rees, and Dusan Hadzi-Pavlovic Omega-3 Fatty Acids and Mood Disorders American Journal of Psychiatry 2006 163: 969-978. [Abstract]
3. M. Elizabeth Sublette, Joseph R. Hibbeln, Hanga Galfalvy, Maria A. Oquendo, and J. John Mann. Omega-3 Polyunsaturated Essential Fatty Acid Status as a Predictor of Future Suicide Risk. Am J Psychiatry 2006 163: 1100-1102. [Abstract]
4. Malkesman O, Braw Y, Maayan R et al. Two Different Putative Genetic Animal Models of Childhood Depression. Biological Pscyhiatry 2006:59 (1)17-23 [Full Free text]
5.Hibbeln JR, Nieminen LRG, Blasbalg TL. Healthy intakes of n–3 and n–6 fatty acids: estimations considering worldwide diversity. Am J Clin Nutr 2006 83: 1483S-1493S. [Abstract]
6. Berger GE, Smesny S, Amminger GP. Bioactive lipids in schizophrenia. Int Rev Psychiatry. 2006;18(2):85-98 [PubMed] [Free Full Text]

Aiheeseen liittyvää luettavaa:

Lasten ja nuorten masennus
Kalaöljytutkimuksia masennuksen hoidossa (taulukko)
Kalaöljy edistää neurogeneesiä
Masennuksen ravitsemushoito
Keskittymisvaikeuksien ravitsemushoito
Lukivaikeuden ravitsemushoito
Aivoravintoa Marbellan koululaisille