Kalaöljyä masennukseen

Uudet tutkimusraportit Kanadasta ja Hollannnista vahvistavat käsitystä, jonka mukaan masennusta kannattaa hoitaa myös kalaöljyllä. Harvardin yliopiston psykiatrian professori Andrew Stoll suosittaa ravintolisien (90 %:n E-EPAn ja antioksidanttien) käyttöä.

Kanadalainen tutkimus

Quebecin yliopistoklinikan tutkimuksen lähtökohtana olivat havainnot, joiden mukaan niin sepelvaltimotautia kuin masennusta potevien ihmisten veressä on tavallista vähemmän kalaöljystä tunnettuja omega-3-rasvahappoja.

Tutkimukseen valittiin 54 sydänkohtauksesta toipuvaa masentunutta potilasta ja heille kullekin pariksi yhtä monta tervettä verrokkia (kummatkin parit olivat sukupuolta). Kävi ilmeiseksi, että potilaiden veren omega-3-rasvahappojen pitoisuus oli merkittävästi pienempi ja arakidonihapon (AA) suurempi kuin verrokkien. Potilaiden AA:n suhde EPAan, DHA:han ja omega-6:n suhde omega-3:en oli merkitsevästi suurempi kuin verrokeilla. Tulokset ovat sopusoinnussa aikaisempien tutkimusten kanssa ja näyttää siltä, että ruokavalio, geenit ja hormonaaliset tekijät vaikuttavat sekä sepelvaltimotautiin että masennukseen, kirjoittavat tutkijat Vappuna ilmestyvässä raportissaan (1). EPAn käyttö lisäravinteena korjaa vääristynyttä rasvahappojen suhdetta.

Hollantilainen tutkimus

Amsterdamin Academic Centerin psykiatrian klinikassa valmistuneen tutkimuksen lähtökohtana olivat havainnot, joiden mukaan syvä masennus ja sydäntaudit vuorovaikuttavat ja niillä on yhteisiä piirteitä metabolisen oireyhtymän kanssa. Kaikissa näissä tiloissa potilaan veren omega-3-rasvahapot ovat vähissä ja homokysteiini on koholla, jolloin solujen rasvat härskiintyvät (hapettuvat) herkästi. Potilailla on siis hapetusstressi.

Tutkimukseen valittiin sattumanvaraisesti 44 syvää toistuvaa masennusta potevaa henkilöä (134 masennuspotilaan joukosta). Heistä mitattiin veriplasman ja punasolujen homokysteiini ja rasvahappoja (tyydytettyjä sekä tyydyttämättömiä omega-3-, omega-6- ja omega-9-sarjan rasvahappoja) (2). Mitä suurempi homokysteiinin pitoisuus, sitä enemmän rasvahapoissa oli häiriöitä. "Vaikka osa potilaista oli kliinisesti toipunut masennuksestaan, rasvahappojen häiriöt kuvastavat toistuvan masennuksen riskiä", kirjoittavat tutkijat.

Harvardin yliopisto suosittaa ravintolisiä

Masennuksen hoito kalaöljyllä alkoi vuonna 1999 Harvardin yliopistosssa psykiatri Andrew Stollin johdolla tehdystä uraa-uurtavasta tutkimuksesta. Nyt saman yliopiston toimittama Womens Health Watch -lehti kysyy, milloin täydentävästä hoidosta tulee käypää hoitoa? Ja lehti vastaa: Silloin kun on julkaistu riittävästi tutkimuksia, joiden mukaan se on tehokasta ja turvallista. Lievään ja keskivaikeaan masennukseen näyttää jo nyt olevan käytettävissä kourallinen hyödyllisiä ravintolisiä (3). Stoll pitää niistä tärkeimpänä 90-prosenttista E-EPAa (lue lisää)

1. Frasure-Smith N, Lesperance F, Julien P. Major depression is associated with lower omega-3 fatty acid levels in patients with recent acute coronary syndromes. Biol Psychiatry. 2004 May 1;55(9):891-6. [PubMed]
2. Assies J, Lok A, Bockting CL, et al. Fatty acids and homocysteine levels in patients with recurrent depression: an explorative pilot study. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2004 Apr;70(4):349-56. [PubMed]
3. No authors listed. Harv Womens Health Watch. 2004 Mar;11(7):6-7.

Omega-3-tutkimukset masennuksen hoidossa (taulukko)
Omega-3-rasvahapot psykiatriassa
Masennuksen täydentävä ravitsemushoito