Aiheuttavatko masennuslääkkeet itsemurhan vaaraa?

British Medical Journal kirjoittaa tänään SSRI-lääkkeiden itsemurhavaarasta. Kaksi uutta aikuisten tutkimusta viittaa siihen, että SRRI-lääkkeiden aiheuttamaa itsemurhan riskiä ei voida sulkea pois. Kolmannen, lapsilla ja nuorilla tehdyn tutkimuksen valossa SSRI-lääkkeiden riskit ovat yleensä hyötyä suuremmat, eikä näitä lääkkeitä pitäisi määrätä rutiininomaisesti lapsille ja nuorille.

Ensimmäisessä tutkimuksessa tohtori Dean Fergussonin työryhmä (Ottawa Health Research Institute, Kanada) analysoi tiedot yli 87 000 potilaasta, jotka olivat osallistuneet 702 eri tutkimukseen, joissa oli verrattu SSRI-lääkkeitä muuhun lääkkeeseen tai plaseboon. SSRI-lääkkeitä käyttävillä oli 2.28 kertaa suurempi todennäköisyys yrittää itsemurhaa kuin plaseboa saaneilla. Samaten, SSRI:n käyttäjien riski oli kaksinkertainen potilaisiin nähden, jotka käyttivät ei-trisyklisiä lääkkeitä. (Lue artikkeli)

Tohtori David Gunnell ja työtoverit (University of Bristol, Englanti) julkaisivat meta-analyysin yli 40 000 potilaasta, joitka olivat osallistuneet 477 satunnaistettuun kokeeseen. Selvää yhteyttä itsemurhariskiin ei havaittu, mutta heikko yhteys itsensä vahingoittamiseen kylläkin. (Lue artikkeli)

Tohtori Carlos Martinezin työryhmä (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, Lontoo) julkaisivat tapaus-verrokkitutkimuksen 146 095 masennuspotilaasta arvioidakseen itsemurhariskiä SSRI- ja trisyklisten masennuslääkkeiden käyttäjillä. Aikuisilla ei havaittu selvää viitettä siitä, että SSRIt lisäisivät trisyklisiä enemmän riskiä itsemurhaan tai itsensä vahingoittamiseen. Sitä vastoin lapsilla ja nuorilla SSRI:t lisäsivät itsensä vahingoittamisen vaaraa oli 59 % trisyklisiin verrattuna. Yhtään itsemurhaa ei todettu tässä aineistossa. (Lue artikkeli)

BMJ:n pääkirjoituksesa tohtori Andrea Ciprianin työryhmä (Veronan yliopisto, Italia) kirjoittaa, että aikuisia hoitavien lääkäreiden tulee huolellisesti punnita SSRI-lääkkeiden etuja ja haittoja. Sitä vastoin lasten ja nuorten kohdalla riskit ovat yleensä niin paljon hyötyä suuremmat ettei näitä lääkkeitä tulisi määrätä heille rutiininomaisesti.

Tohtori Tolosen kommentti

Lääkehoidon riskit eivät ole olleet yleisesti potilaiden enempää kuin lääkäreidenkään tiedossa, koska lääketeollisuus on tähän asti vaiennut niistä. Nyt niihin on alettu kiinnittää vakavaa huomiota johtavissa lääkärilehdissä. Amerikkalaiset huippupsykiatrit suosittavat masennuksen lisähoidoksi hyvin puhdistettua omega-3:a, ja antioksidantteja (lue raportti). Eräät suomalaisetkin psykiatrit ovat alkaneet suositella ja muutamat jo määräävätkin E-EPAa ja muita ravintolisiä. Minä suosittelen kaikille masentuneisuuta poteville kuntoliikuntaa, terveellistä ruokavaliota ja täydentäväksi hoidoksi ravintolisiä, jotka voivat nopeuttaa paranemista, ehkäistä taudin uusiutumista ja vähentää lääkkeidien sivuvaikutusriskiä. Lue lisää alla olevasta linkistä.

Masennuksen täydentävä ravitsemushoito