Masennus lisää dementian vaaraa miehillä

Uusi tutkimus vahvistaa käsitystä, jonka mukaan masennus heikentää muistia ja muuta henkistä suorituskykyä. Miesten masennus lisää riskiä sairastua pelättyyn Alzheimerin tautiin, kirjoittavat tähän sairauteen erikoistuneet neurologit. Yhdessä muiden tutkimusten kanssa nämä havainnot puoltavat masennuksen täydentävän ravitsemushoidon soveltamista.

Tohtori Gloria Dal Fornon työryhmä raportoi Annals of Neurology -lehden uudessa numerossa tulokset 1 357 masennuspotilaan 14 vuoden terveysseurannasta. Potilaat osallistuvat 40-vuotiseen Baltimore Longitudinal Study of Aging -projektiin. Heidät tutkittiin kahden vuoden välein neuropsykologisin menetelmin. Yhteensä 49 naista ja 76 miestä sairastui dementiaan. Alzheimerin tauti diagnosoitiin 40 naisella ja 67 miehellä.

Alzheimerin taudin riski oli masennusta sairastaneilla miehillä kaksi kertaa suurempi kuin masentuneilla naisilla ja ei-masentuneilla miehillä.

Dal Forno kommentoi tuloksia seuraavasti: "Naisten ja miesten aivot ovat erilaiset anatomialtaan ja toiminnoiltaan. Ne altistuvat eri sukupuolihormoneille koko elämän ajan, ja hormoneilla tiedetään olevan tekemistä Alzheimerin taudin synnyssä ja sen etenemisessä. Niinpä naisten ja miesten aivot saattavat reagoida eri tavoin neurologisia ja psykiatrisia sairauksia aiheuttaviin tekijöihin [kuten vapaisiin radikaaleihin ja tulehdussytokiineihin]. Masennuksen ennalta ehkäisy ja tehokas pitkäaikainen hoito voivat ehkäistä dementian yleistymistä väestöissä. Tämä koskee erityisesti miehiä, koska he eivät halua hevin myöntää masentuneisuuden oireita eivätkä herkästi hakeudu hoitoon." Dal Fornon työryhmä on julkaissut Alzheimerin taudista 80 tieteellistä tutkimusta.

Dal Forno G, Palermo MT, Donohue JE et al. Depressive symptoms, sex, and risk for Alzheimer's disease. Annals of Neurology 2005 Mar;57(3):381-7 [PubMed]

Tohtori Tolosen kommentti

Tutkimustulos viittaa siihen, ettei masennuksen käypä hoito suojaa miehiä Alzheimerin taudilta. Toisen tuoreen tutkimuksen mukaan lieväkin masennus pahentaa sydäntauteja ja lisää sydänkuoleman vaaraa. Kaikkien näiden yhteisiä nimittäjiä ovat hapetusstressi, hiljaa kytevä krooninen inflammaatio ja kohonnut veren homokysteiinipitoisuus, joita käypä hoito ei ota huomioon. Näin ollen masennuksen hoitoa tulisi tehostaa ehkäiseviä ravintolisiä, kuten karnosiinia, E-EPAa, foolihappoa ja muita vitamiineja ja lisäksi hiven- ja kivennäisaineita. Masennuspotilailla on usein puutetta suojaravinteista, kuten mm. Aarhusin yliopiston tutkimuksesta ja psykiatri Tommi Tolmusen väitöskirjasta ilmenee.

Omega-3-tutkimukset masennuksessa
Masennuksen lisähoidot, israelilainen katsaus
Masennuksen ravitsemushoito
Alzheimerin taudin ehkäisy ja ravitsemushoito