Masennuslääkkeen uusi vaikutustapa: neurogeneesi

Fluoksetiini (Prozac) kasvattaa uusia aivosoluja tai olemassa oleviin uusia haarakkeita ja synapseja, raportoivat newyorkilaiset tutkijat. Hermojen kasvua kutsutaan nimellä neurogeneesi. Se selittää uudella tavalla lääkkeen antidepressiivistä vaikutusta. Nyt testataan muidenkin lääkkeiden ja myös ravintolisien vaikutusta neurogeneesiin. Viime kuussa brittitutkijat raportoivat Naturessa kalaöljyn omega-3-rasvahappojen edistävän neurogeneesiä. Uudet tiedot puoltavat farmaseuttisen kalaöljyn käyttöä masennuksen lisähoitona.

Fluoksetiini (Prozac) sai ensimmäisenä SSRI-lääkkeenä myyntiluvan vuonna 1986. Sen jälkeen on marrkinoille tullut useita SSRI-lääkkeitä, ja niillä on merkittävä sija masennuksen hoidossa. Lääkkeiden on uskottu vaikuttavan pääasiassa estämällä serotoniinin takaisinottoa presynaptisiin neuroneihin (koissa sserotoniinia syntyy pienissä rakkuloissa). Tämä ei kuitenkaan ole tämän lääkeryhmän ainoa vaikutustapa, sillä viime vuosina niiden on havaittu edistävän myös aivoperäisen hermokasvutekijän tuotantoa. Sen uskotaan olevan merkittävä tekijä masennuksen ehkäisyssä ja hoidossa. Lisäksi lääkkeiden uskotaan vaikuttavan laajasti aivojen verkostoissa.

Tohtori Grigori Enikolopovin johdolla tehty uusi tutkimus vahvistaa käsitystä, jonka mukaan Prozac lievittää masennusta vaikuttamalla jollakin tapaa aivotursossa eli hippokampuksessa sijaitsevaan pykäläpoimuun (gyrus dentatukseen). Siellä näyttää syntyvän uusia hermosoluja tiettujen valkuaisaineiden stimuloimina. "Prozac ei ole yleislääke; se ei vaikuta kaikilla potilailla", korostaa Enikolopov. Hänen työryhmänsä raportti julkaistaan Proceedings of the National Academy of Science -lehdessä. Siitä on jo uutinen BBC:n verkkosivuilla.


Synapsi eli hermoliitoksen välinen rako, jossa n. 100 välittäjäainetta kuljettaa signaaleja solusta toiseen. Syntaksiinit sijaitsevat presynaptisessa (hermoimpulssin tulosuunnasta katsoen ennen synapsia olevassa) hermopäätteessä. synapsirakkuloissa, joita on n 5000/hermopääte ja ne ovat n. 50 nanometriä läpimitaltaan. Niissä syntyy mm. serotoniinia. Neuronissa on n. 10.000–20.000 vastaanottavaa aksoniterminaalia. Neurogeneesissä kasvaa uusia neuroneja ja vanhoihin kasvaa uusia dendriittejä. Näin synapsien määrä kasvaa ja tiedon kulku ja käsittely paranevat.

Klikkaa kuvaan (ja aukeavan kuvan oikeassa yläkulmassa olevaan nuoleen), niin näet solukalvon rakenteen ja toiminnan. Klikkaa kuvaan ja sanoihin membrane protein, peropheral memebrane protein ja integral membrane protein. Solujen kalvot muodostuvat steroleista, proteiineista ja fosfolipideistä, joiden molekyylit ovat kahdessa kerroksessa, lipofiiliset päät poispäin ja rasvahappoketjut sisäänpäin. Liikkuvassa kuvassa näet mm. proteiinien liikkuvan kalvolla [Flash]

Tohtori Tolosen kommenti

Myös agomelatiini edistää neurogeneesiä aivotursossa (Banars ym. 2006). Ennestään tiedetään, että hermokasvutekijän tuotanto aivoissa vaatii omega-3-rasvahappojen läsnäoloa. Nekin vuorovaikuttavat tiettyjen proteiinien (syntaksiinien ja syntabuliinien) kanssa ja stimuloivat neurogeneesiä, raportoivat brittitutkijat 6.4.2006 Naturessa (lue lisää).

Kalaöljy kasvattaa hermosolun haarakkeita (kuva, pdf)

Nämä uudet tutkimukset puoltavat kalaöljyn käyttöä masennuksen lisähoitona. Suomalaisetkin psykiatrit ja ravitsemustieteilijät ovat alkaneet suositella kalaöljyä, kuten alla olevasta linkistä käy ilmi. On ilmeistä, että nykyisen ruokavalion liian niukka omega-3-rasvahappojen saanti (suhteessa omega-6:een) altistaa mielialahäiriöille. Siksi suosittelen kalaöljyä ravintolisänä ennalta ehkäisyyn kaiken ikäisille, myös lapsille. Kalaöljyn noin 50 rasvahaposta vain EPA näyttää olevan antidepressiivinen ja antipsykoottinen. Siksi psykiatrit pitävät kalaöljyistä tehokkaimpana E-EPAa. Uuden tutkimuksen mukaan se suojaa aivotursoa ikääntymisestä johtuvia muistihäiriöitä vastaan (Lynch ym. 2006).

Lynch AM, Loane DJ, Minogue AM, et al. Eicosapentaenoic acid confers neuroprotection in the amyloid-beta challenged aged hippocampus. Neurobiol Aging. 2006 May 19; [PubMed] [Artikkelin voi tilata maksutta emaililla Bio-Vitasta]
Banasr M, Soumier A, Mocaër E, DaszutaA. Agomelatine, a new antidepressant, induces regional changes in hippocampal neurogenesis Biological Psychiatry 2006;59 (11) 1087-1096 Abstract

Duodecim: "Ravinto ja mielialahäiriöt"
Omega-3-tutkimukset masennuksessa
Kysymyksiä ja vastauksia E-EPAsta
Aivoperäinen hermokasvutekijä – avain masennuksen ehkäisyyn
Diet linked to rising mental illness – SkyNews
Masennuslääkkeet kritiikin kohteena
Masennuksen ravitsemushoito