Kromista sittenkin hyötyä diabeetikolle

Diabetes Care -lehden elokuun numeron mukaan kromilisän käyttö on hyödyksi ainakin tyypin 2 diabeetikolle. Suurina päiväannoksina (200–1000 µg/vrk) orgaaninen kromi ehkäisee hemoglobiinin ja muiden valkuaisaineiden sokeroitumista (glykaatiota). Toisen uuden tutkimuksen mukaan orgaaninen kromi suojaa diabeetikkoja vakavilta sydämen rytmihäiriöiltä; raportin julkaisi American Heart Journal. Äkkikuolema johtuu usein rytmihäiriöstä.

Amerikan Diabetesliiton julkaiseman lehden meta-analyysi puoltaa kromilisän käyttöä diabeteksen hoidossa. Se edustaa nyt "virallista" kantaa kromin käyttöön diabeetikon ravintolisänä. Analyysissä käsitti 41 lumekontrolloitua tieteellistä tutkimusta, joissa jokaisessa oli annettu kromilisää vähintään kymmenelle koehenkilölle vähintään kolme viikkoa, ja niissä oli mitattu koehenkilöiden veren sokeri- ja rasva-arvoja. Yhteensä näissä tutkimuksissa oli mukana 1 198 diabeetikkoa.

Kromilisä alensi tyypin 2 diabeetikkojen ”pitkän sokerin” eli HbAC1:n (sokeroituneen hemoglobiinin) pitoisuutta veressä keskimäärin 0,6 %-yksikköä (normaali on enintään 6,5 %) ja paastoverensokerin pitoisuutta 1 mmol/l. (vaihteluväli 1,4-0,5). Tavoitetaso on enintään 5,6 mmol/l. Veren rasvoissa ei havaittu muutosta. Kromilisästä on hyötyä diabeetikoille, päättelevät tukijat.

Balk EM, Tatsioni T, Lichtenstein AH, et al. Effect of chromium supplementation on glucose metabolism and lipids: A systematic review of randomized controlled trials. Diabetes Care 2007 30: 2154-2163. [Abstract] [Free Full Text]

Tohtori Tolosen kommentti

Kromin merkityksestä ravintolisänä on kiistelty vuosikymmeniä. Suomen koululääketieteessä siihen ei ole uskottu ollenkaan, vaikka meillä kromin saanti ravinnosta on vähäisintä koko maailmassa, vain keskimäärin 29 µg/vrk (Jorma Kumpulaisen väitöskirja). Edes ravitsemusterapeutit eivät osaa koota ruokavaliota, josta suomalainen saisi riittävästi kromia. Saantisuosituksena terveille pidetään yleisesti 50 –200 µg/vrk. Diabeetikon tarve on tätä suurempi.

Yhdysvalloissa käytetään yleisesti paljon suurempia annoksia kuin Suomessa. Nyt analysoiduissa tutkimuksissa krominikotinaatin ja -pikolinaatin päiväannokset olivat 200 –1000 µg/vrk. Myös laihduttajille annetaan usein 300–600 µg/vrk, jolloin rasvakudos vähenee. Masennuksen hoidossa on saatu hyviä tuloksia antamalla 600 µg/vrk orgaanista kromia (J Psychiatr Pract. 2005). Suomessa viranomaiset sallivat nyt juuri ja juuri 100 µg/vrk.

Yhdysvaltain Diabetesliiton lehdessä julkaistu meta-analyysi osoittaa kuinka väärässä suomalaiset terveys-, elintarvike- ja kuluttajaviranomaiset ovat olleet pilkatessaan ja kahlitessaan kromin käyttöä ravintolisänä.

Amerikkalaisen terveystalouskatsauksen mukaan kromipikolinaatin ja biotiinin yhteiskäyttö diabeteksen lisähoitona toisi 30 000 euron säästön vastadiagnosoidun diabeetikon elinaikana. Kun summa kerrotaan suomalaisten diabeetikkojen määrällä (n. 450 000), saadaan 13,6 miljardia euroa. Asia olisi syytä saattaa myös Suomen sosiaali- ja terveys- sekä valtiovarainministeriöiden tietoon. Kromilisä tulisi ehdottomasti ottaa mukaan ns. käypä hoito -suositukseen.

Diabeetikko tarvitsee välttämättä myös muita ravintolisiä: Benfotiamiinia, E-EPAa, sinkkiä ja magnesiumia. Ne kaikki vähentävät liitännäistautien riskiä ja hidastavat niiden etenemistä.

Lääkärilehti: Ravintolisät mukaan diabeteksen hoitoon
Kromi suojaa diabeetikon sydäntä
Sinkin puute lisää diabeetikon sydänkuoleman riskiä
Diabeetikolle glykaation estäjiä
E-EPA vähentää diabeetikon sydäntaudin riskiä
Diabeetikoilla huomattavaa B1-vitamiinin puutetta
Tri Tolosen kromikatsaus
Diabeteksen täydentävä ravitsemushoito