Sydänpotilaiden STRENGHT-tutkimus EPA plus DHA -kalaöljyllä oli pettymys

Kalaöljyjen terveysvaikutukset ovat olleet valtavan tutkimusmielenkiinnon kohteena. Vuonna 2019 kalaöljyjen myynti koko maailmassa oli $ 4,1 miljardia, ja sen uskotaan tuplaantuvan vuoteen 2025 mennessä. Kalaöljyjen laaduissa näyttää olevan suuria eroja, ainakin sydänterveyden kannalta.

Vuonna 2014 alkanut lääkejätti AstraZenecan sponsoroima 13 078 sydänpotilaan tutkimus (STRENGHT, the Long-Term Outcomes Study to Assess Statin Residual Risk with Epanova in High Cardiovascular Risk Patients with Hypertriglyceridemia) keskeytettiin etuajassa, koska kalaöljy- ja verrokkiryhmien välillä ei ilmennyt eroja. Vaikka omega-3-annos oli sama kuin REDUCE-IT-tutkimuksessa, 4 g/vrk, ei-positiivinen tulos hämmästytti tutkijat ja muut kardiologit ja terveystoimittajat. Syytä pohditaan nyt kovasti lääkärilehdissä.

AstraZeneca stops Epanova trial early due to disappointing results

STRENGHT-hankkeessa annettiin EPA + DHA -yhdistelmää (Epanova), jolla ei ollutkaan toivottua vaikutusta, kuten REDUCE-IT-tutkimuksen puhtaalla E-EPAlla. Voisiko DHA kumota EPAn sydäntä suojaavan vaikutuksen? Jotkut epäilevät REDUCE-IT-tutkimuksessa annetun lumeen aiheuttaneen verrokeille haittavaikutuksia, jotka selittäisivät eron verum- ja plaseboryhmien välillä. Ilmeisesti kiista kalaöljyn terveysvaikutuksista jatkuu vielä pitkään. Vaikuttaa siltä, että E-EPAlla on positiivisia pleiotrooppisia vaikutuksia, joita ei ole muilla kalaöljyillä.

E-EPA-tutkimus EVAPORATE vahvistaa REDUCE-IT-tutkimuksen tuloksia

Amerikan lääkärilehti JAMA kirjoittaa STRENGHT- ja REDUCE-IT-tutkimuksista

Curfman G. Do Omega-3 Fatty Acids Benefit Health? Editors Note. JAMA Nov 5 2020 doi:10.1001/jama.2020.22898

Nicholls SJ, Lincoff M, Garcia M, et al. Effect of High-Dose Omega-3 Fatty Acids vs Corn Oil on Major Adverse Cardiovascular Events in Patients at High Cardiovascular RiskThe STRENGTH Randomized Clinical Trial. JAMA Nov 5, 2020 doi:10.1001/jama.2020.22258

Sharma G, Martin SS, Blumenthal RS, Effects of Omega-3 Fatty Acids on Major Adverse Cardiovascular EventsWhat Matters Most: the Drug, the Dose, or the Placebo? JAMA Nov 5, 2020

E-EPAn nauttiminen vähentää pallolaajennusten ja muiden sydänkirurgisten toimien tarvetta, kirjoittavat REDUCE-IT-tutkijat Yhdysvaltain sydänliiton Circulation-lehdessä.

Peterson BE, Bhatt DL, Steg PG, et al. REDUCE-IT Investigators. Reduction in Revascularization with Icosapent Ethyl: Insights from REDUCE-IT REVASC. Circulation. 2020 Nov 5. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.050276.

Japanissa on käynnissä E-EPAlla 3 900 sydänpotilaan kliininen tutkimus nimeltään Randomized Trial for Evaluation in Secondary Prevention Efficacy of Combination Therapy-Statin and Eicosapentaenoic Acid (RESPECT-EPA), jossa potilaat saavat E-EPAa 1800 mg/vrk ja verrokit lumetta. Primaarit päätetapahtumat: äkilliset sydänkuolemat, kliiniset sydäninfarktit, sepelvaltimoiden revaskularisaatio, sairaalaan joutuminen epästabiilin angina pectoriksen vuoksi, aivoverenkierron häiriöt, fataali ja ei-fataali aivohalvaus. 1800 mg on  Japanissa suositeltu ja yleisesti käytetty päiväannos.

E-EPA (4 g/vrk) nopeuttaa paranemista koronainfektiosta, osoittavat amerikkalaiset yliopistot maailman ensimmäisessä tapausselostuksessa (Berger ym. 2020).

Berger AA, Sherburne R, Urits I, Patel H, Eskander J. Icosapent Ethyl - A Successful Treatment for Symptomatic COVID-19 Infection. Cureus. 2020 Sep 2;12(9):e10211.

E-EPA-tutkimus EVAPORATE vahvistaa REDUCE-IT-tutkimuksen tuloksia:

E-EPA vähensi merkitsevästi valtimopaakkuja 18 kuukauden hoitojakson aikana EVAPORATE-tutkimuksessa. Se tarjoaa tärkeää tietoa plakkien luonteesta, mikä on relevanttia REDUCE-IT-tutkimuksen tulosten ymmärtämiselle ja E-EPAn kliiniselle käytölle (sydäntautien hoidossa), päättelevät kardiologit (Budoff ym. 2020).

Italialaiset kardiologit kirjoittavat niinikään, että E-EPA on erittäin lupaava aine sydämen suojaamiseen käyvän hoidon lisänä (Tacid ja Cuspidi 2020, Zambon ym. 2020).

Budoff MJ, Bhatt DL, Kininger A, et al. Effect of icosapent ethyl on progression of coronary atherosclerosis in patients with elevated triglycerides on statin therapy: final results of the EVAPORATE trial. European Heart Journal, ehaa652, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa652 Free Access.

Tadic M, Cuspidi C. The therapy with icosapent ethyl after the EVAPORATE trial: Between hope and skepticism. Journal of Clinical Hypertension (Greenwich). 2020 Oct 21. doi: 10.1111/jch.14082. Epub ahead of print. PMID: 33086435. Free Access

Uusi norjalainen kaksoissokkotutkimus vahvistaa käsitystä, ettei DHA:ta sisältävä kalaöljy suojaa sydäntä, ainakaan tässä annetulla annoksella. Tutkimukseen osallistui yli 1000tuoreen  sydäninfarktin sairastanutta henkilöä, iältään keskimäärin 75±3,5 vuotta. Puolet heistä sai vakiohoidon lisänä päivittäin 2 vuotta 1,8 g kalaöljyä  (930 mg EPAa ja 660 mg DHA:ta) ja toinen puoli (verrokit) sai maissöljyä. Tulos oli ei-positiivinen; kalaöljy- ja verrokkiryhmien välillä ei ilmennyt eroja sydäntapahtumissa (Kalstad ym. 2020). Tulos vahvistaa käsitystä, ettei "luonnollinen" kalaöljy (EPA plus DHA) suojaa sydäntä, kuten tähän asti ion uskottu.

Kalstad AA, Myhre PL, Laake K, ... OMEMI investigators. Effects of n-3 Fatty Acid Supplements in Elderly Patients after Myocardial Infarction: A Randomized Controlled Trial. Circulation. 2020 Nov 15. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.052209. Open Access