E-EPA suojaa diabeetikkoa sydäninfarktilta

Kaikkien suomalaisten tyypin 2 diabeetikkojen (n > puoli miljoonaa) kannattaa nauttia ruoan lisänä E-EPA-kalaöljyä, sillä se ehkäisee ja hillitsee diabeteksen aiheuttamia lisätauteja (komplikaatioita). E-EPA on tehokkain kalaöljyvalmiste sydäninfarktien ehkäisyssä ja hoidossa: E-EPA alentaa kohonneita triglyseridejä, ehkäisee kroonista matala-asteista tulehdusta sekä veritulppien muodostusta. Amerikkalaiset ja kanadalaiset sydänlääkärit suosittelevat diabeetikoille E-EPAa, ja Harvardin yliopiston kardiologit pitävät E-EPAa hyvänä monissa muissakin sairauksissa, muun muassa koronainfektiossa.

Laajamittaisesta statiinien käytöstä huolimatta sydäninfarkteja ja sydänkuolemia sattuu edelleen paljon. Suurin riskiryhmä ovat tyypin 2 diabeetikot. Kardiologit suosittelevat nyt Euroopan sydänlääkäreiden lehdessä (Bhatt ym. 2020) E-EPAa sydäntautien ja monien muidenkin kroonisten sairauksien ehkäisyyn: neurologiset taudit, maha-ja suolistosairaudet, masennus ja infektiot. Oikeassa alakulmassa mainitaan mm. influenssa, sytokiinimyrsky, bakteerit ja COVID-19.

E-EPAn käyttöalueita

Bhatt DL, Hull MA, Song M, et al. Beyond cardiovascular medicine: potential future uses of icosapent ethyl. European Heart Journal. Supplements. 2020 Oct 6;22(Suppl J):J54-J64. doi: 10.1093/eurheartj/suaa119. Free Full Text 

E-EPAn tärkeä sydäntä suojaava vaikutusmekanismi on kohonneiden triglyseridien alentaminen, se vähentää sairastumisia ja kuolemia sydäntauteihin. Maailman ensimmäinen jättisuuri E-EPA-tutkimus JELIS julkaistiin Lancetissa vuonna 2007. Se osoitti E-EPAn (1 800 mg/vrk) vähentävän merkittävästi statiineja syövien japanilaisten potilaiden sepelvaltimotauteja; eniten hyötyivät juuri tyypin 2 diabeetikot. Japanilaiskardiologien mukaan E-EPAn tärkein suojavaikutus on tulehduksen ehkäisy, vaimennus ja sammuttaminen. Johtavat amerikkalaiset kardiologit suosittelivat heti tulosten ilmestyttyä vuonna 2007 E-EPAn käyttöä sydänterveyden edistämiseen.

E-EPA suojaa sydäntä

Sen jälkeen amerikkalaiset kardiologian professorit alkoivat tutkia E-EPAn vaikutusta sydäntautien riskitekijöihin (ks. alla oleva kuva). Tavoitteena oli saada FDA:lta E-EPAlle virallinen käyttöindikaaltio sydäntautien ehkäisyyn.

E-EPA-projekti

Kliininen E-EPA-projekti alkoi USA:ssa vuonna 2011 MARINE-tutkimuksella, jota täydensi ANCHOR vuonna 2012. Ne osoittivat, että E-EPA 2–4 g/vrk alentaa tehokkaasti statiineja syövien potilaiden kohonneita triglyseridejä ja myös kolesterolia. Yhdysvaltain lääkevirasto FDA myönsi niiden perusteella käyttöindikaation kohoneiden triglyseridien alentamiseen. Vuonna 2018 valmistunut REDUCE-IT-tutkimus iski lopullisen niitin: E-EPA (4 g/vrk) vähensi 26 % statiineja syövien potilaiden sydänkohtauksia ja -kuolemia. FDA myönsi 2012 käyttöindikaation sydänkohtausten ehkäisyyn. CHD = coronary heart disease, CV = cardiovascular, LDL-C = low-density lipoprotein cholesterol, TG = triglycerides. Suuri kliininen EVAPORATE-tutkimus (vaikutusjakso 1,5 vuotta) vahvisti REDUCE-IT-tuloksia.

E-EPA (4 g/vrk) vähentää sydämen sepelvaltimoiden pallolaajennusten ja muiden kirurgisten toimenpiteiden tarvetta, kirjoittavat REDUCE-IT-tutkijat uudessa artikkelissaan (Peterson ym. 2020).

Italialaiset kardiologit kirjoittavat niinikään, että E-EPA on erittäin lupaava aine sydämen suojaamiseen käyvän hoidon lisänä (Tacid ja Cuspidi 2020, Zambon ym. 2020).

E-EPA on osoittautunut tehokkaaksi ja turvalliseksi käyvän hoidon täydentäjäksi, toteavat kardiologit kautta maailman E-EPAa ylistävissä kirjoituksissaan lääkärilehdissä. TÄSSÄä linkissä on lisää uusia sydänlääkäreiden julkaisemia artikkeleita E-EPAsta (icosapent ethyl).

Alla oleva piirros esittää EPA-rasvahapon monipuolisia vaikutuksia ihmiselimistössä (O'Connell ym. 2020).

IPE_effects

O'Connell TD, Mason RP, Budoff MJ, Navar AM, Shearer GC. Mechanistic insights into cardiovascular protection for omega-3 fatty acids and their bioactive lipid metabolites. European Heart Journal Supplement. 2020 Oct 6;22 (Suppl J):J3-J20. doi: 10.1093/eurheartj/suaa115. Open Access
Wang X, Verma S, Mason RP, Bhatt DL. The Road to Approval: a Perspective on the Role of Icosapent Ethyl in Cardiovascular Risk Reduction. Current Diabetes Reports. 2020 Oct 23;20(11):65. doi: 10.1007/s11892-020-01343-7.

Tadic M, Cuspidi C. The therapy with icosapent ethyl after the EVAPORATE trial: Between hope and skepticism. Journal of Clinical Hypertension (Greenwich). 2020 Oct 21. doi: 10.1111/jch.14082. Epub ahead of print. PMID: 33086435. Free Access

Peterson BE, Bhatt DL, Steg PG, et al. REDUCE-IT Investigators. Reduction in Revascularization with Icosapent Ethyl: Insights from REDUCE-IT REVASC. Circulation. 2020 Nov 5. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.050276. Epub ahead of print. PMID: 33148016.