E-EPA-tutkimus EVAPORATE vahvistaa REDUCE-IT-tutkimuksen tuloksia

Harvardin ja Kalifornian yliopistojen kardiologit selvittivät 1,5 vuoden kliinisessä EVAPORATE-tutkimuksessa, kuinka E-EPA (4 grammaa/vrk) vaikuttaa pohjoisamerikkalaisilla henkilöillä, joilla on sepelvaltimotauti, kolesterolilääkitys ja (seerumin LDL-kolesteroli oli1,0–3,0 mmol/l) ja triglyseridit pysyvästi koholla. Hanke aloitettiin syyskuussa 2016, ja se vahvisti REDUCE-IT-tutkimuksen tuloksia: E-EPA suojaa hyvin sydäntä valtimonkovetustaudilta. Tutkimussuunnitelma on nähtävissä Clinical Trials -rekisterissä (NCT02926027).

Tutkimusta perusteltiin sillä, että intensiivisestä statiinihoidosta huolimatta monet potilaat sairastuvat sepelvaltimotautiin ja sydäninfarktiin ja kuolevat niihin. Toiseksi, aikaisempien tutkimusten perusteella tiedetään, että E-EPA imeytyy hyvin vereen ja kulkeutuu valtimoiden seinämiin ja niihin kehittyneisiin plakkeihin ja stabilisoi niitä. E-EPA vähentää plakin repeytymisen riskiä. Valtaosa sydän- ja aivoinfarkteista johtuu plakeista irronneista kappaleista, jotka tukkivat pienen valtimon.

Kokeeseen on valittiin 80 potilasta, iältään 30–80 vuotta, joilla oli todettu tietokonekuvauksessa vähintään yksi ainakin >20 % ahtauma sepelvaltimoissa. Osallistujien triglyseridit olivat pysyvästi koholla lääkityksestä huolimatta. Kaikki osallistujat söivät ennestään kolesterolilääkkeitä (statiineja ja/tai etsemibiä). Koe oli satunnaistettu kaksoissokko, ja päivittäinen E-EPA-annos oli 4 grammaa. Puolet potilaista sai lumehoitoa. Loppun asti kokeessa pysyi mukana 31 E-EPAa saanutta ja 37 verrokkia.

Potilaiden valtimot kuvannettiin tietokonetomografialla alussa, 9 ja 18 kuukauden kuluttua, ja niistä määritettiin plakin (non-calcified coronary atherosclerotic plaque, NCP) volyymi eli tilavuus. Lisäksi mitattiin plakkien määrä ja E-EPA-hoidon aikaansaama kvantitatiivinen muutos plakeissa ja niiden morfologiassa (muodossa). Lisäksi mmitattiin veren rasvoja (LDL- ja HDL-kolesterolit, triglyseridit), lipoproteiineja ja tulehdusmarkkereita (Lp-PLA2).

E-EPAa saaneen ryhmän sepelvaltimoiden plakit (paakut) pienenivät keskimäärin 17 prosenttia, kun taas verrokkien paakut suurenivat (katso kuvio alla). Muutokset olivat tilastollisesti merkitsevät jo 11 kuukauden vaikutusjakson jälkeen (riskisuhde 0,66) kertoi päätutkija, professori Matthew Budoff (director of cardiac CT at Harbor-UCLA Medical Center in Torrance, California) European Society of Cardiology Congressissa 2020. Veren rasvoissa ei havaittu merkitseviä eroja ryhmien välillä.

E-EPA pienensi seplavaltimoiden plakkeja, verokkien plakit suurenivat.

Kuvio kertoo plakkien keskimääräiset muutokset tietokonekuvannuksessa E-EPAa saaneilla (n=31, siniset pylväät) ja verrokeilla (n=37, punaiset pylväät). Sekoittavat tekijät kontrolloitiin hyvin.

Johtopäätelmät: E-EPA vähensi merkitsevästi valtimopaakkuja 18 kuukauden hoitojakson aikana. EVAPORATE-tutkimus tarjoaa tärkeää tietoa plakkien luonteesta, mikä on relevanttia REDUCE-IT-tutkimuksen tulosten ymmärtämiselle ja E-EPAn kliiniselle käytölle (sydäntautien hoidossa), päättelevät kardiologit.

Budoff MJ, Bhatt DL, Kininger A, et al. Effect of icosapent ethyl on progression of coronary atherosclerosis in patients with elevated triglycerides on statin therapy: final results of the EVAPORATE trial. European Heart Journal, ehaa652, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa652 Free Access.

Tohtori Tolosen kommentti

Kalaöljyn omega-3-rasvahapot muuttavat myös sydänlihaksen rasvahappojen koostumusta siten, että sydänterveys kohenee. Tämä on aivan uusi selitys kalaöljyn sydäntä suojaavaan vaikutukseen (Toko ym. 2020).

Toko H, Morita H, Katakura M, et al. Omega-3 fatty acid prevents the development of heart failure by changing fatty acid composition in the heart. Scientific Reports. 2020 Sep 23;10(1):15553. doi: 10.1038/s41598-020-72686-0. Free Access