D-vitamiini + kalaöljy vähentävät paksu- ja peräsuolisyöpäpotilaiden tulehdusta ja tuumorimarkkeria

Paksu- ja peräsuolisyöpiin sairastuu joka vuosi noin 3 000 ja kuolee noin 1 000 suomalaista. D-vitamiinin ja kalaöljyn yhteisvaikutusta tutkittiin iranilaisissa yliopistosairaaloissa 81 kemoterapiaa saavalla II ja III asteen paksu- ja peräsuolisyöpäpotilaalla. Tulokset olivat rohkaisevia: D-vitamiinin (178 µg/vrk) ja kalaöljyn (660 mg omega-3) samanaikainen käyttö vähensi potilaiden tulehdusta ja syöpämarkkeria. Tulokset tukevat aikaisempia julkaisuja ja puoltavat näiden ravintolisien käyttöä syövän täydentävänä hotona.

II-asteen syövässä kasvain läpäisee koko suolen seinämän. Kasvain voi ulottua läheiseen rasvakudokseen tai viereiseen elimeen, mutta se ei ole levinnyt suoliliepeen imusolmukkeisiin.

III-asteessa syöpä on levinnyt leikkauksessa poistettuihin lähimpiin imusolmukkeisiin suoliliepeessä, mutta ei muualle elimistöön.

Tutkimusasetelma oli tieteen kultaisen säännön mukaisesti satunnaistuttu kaksoissokko. Potilaat jaettiin sattumanvaraisesti neljään ryhmään:

  1. verrokit, jotka saivat lumevalmisteita
  2. päivittäin 2 kalaöljykapselia (á 330 mg omega-3) ja lume-D-vitamiinia saaviin
  3. D-vitamiinia 1 250 µg/viikko (178 g/vrk) ja lumekalaöljyä saaviin ja
  4. D-vitamiinia 1 250 µg/viikko (178 g/vrk) ja 2 kalaöljykapselia (á 330 mg omega-3) saaviin.

Vaikutusjakso oli 8 viikkoa. Alussa ja lopussa mitattiin verestä suuri määrä erilaisia seikkoja: D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25), tulehdussytokiinit TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-8, NF-kB-aktiviteetti ja karsinoembryonaalinen antigeeni (CEA). CEA on syövän merkkiaine, jota käytetään paksusuolen syövän seurantaan. CEAn viitearvo on tupakoimattomilla aikuisilla < 2,5 ng/ml ja tupakoivilla < 5,0 ng/ml. Pitoisuutta suurentavat tupakointi, tulehdustilat, syöpätaudit, erityisesti paksu- ja peräsuolisyövät. Yli 20 ng/ml merkitsee yleensä, että syöpä on metastasoinut (lähettänyt etäpesäkkeitä). Kemoterapia ja sädehoito voivat suurentaa CEA-pitoisuutta, kun syöpäsolut kuolevat ja vapauttavat CEAa vereen, muttta tässä tapauksessa nousu on yleensä tilapäistä. 

Tulokset: D-vitamiinia ja kalaöljyä saaneiden potilaiden TNF-α ja IL-1β, IL-6, IL-8 ja CEA alenivat merkitsevästi (P < .05) lähtötilanteeseen verrattuna.

Tulokset osoittivat, että D-vitamiinin ja kalaöljyn yhtaikainen käyttö ravintolisinä vähensi paksu- ja peräsuolipotilaiden tulehdusta ja tuumorimarkkeri CEAa.

Huomaa D-vitamiinin suuri annos (1 250 µg/viikko), joka ei aiheuttanut haittavaikutuksia. Tätä annosta käytetään maailmalla yleisesti syöpätutkimuksissa.

Tutkimusta rahoitti Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences (Grant No. NRC-9637).

Haidari F, Abiri B, Iravani M, et al.  Effects of Vitamin D and Omega-3 Fatty Acids Co-Supplementation on Inflammatory Factors and Tumor Marker CEA in Colorectal Cancer Patients Undergoing Chemotherapy: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial. Nutrition and Cancer. 2020;72(6):948‐958. doi:10.1080/01635581.2019.1659380

Tohtori Tolosen kommentti

Professori Carsten Calberg Itä-Suomen yliopistosta ja professori Alberto Muñoz Madridin autonomisesta yliopistosta kirjoittavat uudessa katsauksessaan ajantasaista tietoa D-vitamiinin vaikutusmekanismeista syövän ehkäisyssä ja hoidossa. Veren hyvä D-vitamiinitaso (1,25(OH)2D2) voi suojata paksusuolen syövätä ja verisyöviltä. Alla oleva kuva katsauksesta havainnollistaa D-vitamiinin estovaikutusta paksusuolisyövässä (punainen nuoli alaspäin)..

D-vitamiini ja paksu- ja peräsuolisyöpä

Carlberg C et al. An update on vitamin D signaling and cancer. Seminars in Cancer Biology. Julkaistu verkossa 30.5.2020. DOI: 10.1016/j.semcancer.2020.05.018

Iranilaistutkimuksen tulokset tukevat uutta katsausta ja aikaisempia julkaisuja, joissa on selvitetty kalaöljyn EPA-rasvahapon vaikutusta perä- ja paksusuolisyövissä. Vuonna 2007 julkaistu australialaisten syöpälääkäreiden tutkimus puoltaa EPAn käyttöä paksusuolisyövän täydentävänä hoitona (Reed ym. 2007)Kalaöljyn rasvahapot vähentävät kuolleisuutta paksusuolisyöpään, osoitti myös Harvardin yliopiston seuruututkimus, jonka aineistona oli 1 659 potilasta. Kuolleisuus syöpään oli vähäisintä niillä potilailla, jotka olivat syöneet kalaöljyä vähintään 300 mg päivässä (Song ym. 2016). Toinenkin amerikkalainen tutkimus vahvistaa, että EPA ehkäisee paksusuolisyövän kasvua ja leviämistä sekä herkistää syöpäsoluja kemoterapialle (De Carlo ym. 2013). Japanissa Yokohaman City Universityn gastroenterologian klinikassa tutkitaan E-EPAn (2,7 g/vrk) vaikutusta paksusuolen syövän adenoomien ehkäisyyn (Higurashi ym. 2012). Englantilaisen Leedsin yliopistosairaalan syöpäkirurgit ovat tutkineet yli 10 vuotta puhtaan EPA-rasvahapon vaikutusta paksusuolisyövässä. Tulokset ovat rohkaisevia. Lue lisää alla olevasta linkistä.
EPA-rasvahappo parantaa paksu- ja peräsuolisyöpien ennustetta

Kiinassa Sun Yat-sen -yliopistosairaalassa on käynnissä EPA-tutkimus maha- ja suolistosyöpiä sairastavilla, kemoterapiaa saavilla potilailla. Tutkimussuunnitelma on luettavissa Yhdysvaltain terveysviraston Clinical trials -sivustolta NCT01048463.

Myös D-vitamiini ja berberiini parantavat suolistosyöpien hoitotuloksia ja ehkäisevät kemoterapian ja sädehoidon haittavaikutuksia. Lue lisää alla olevasta linkistä.
Berberiini suolistosyöpien tukihoitona.

Read JA, Beale PJ, Volker DH, Smith N, Childs A, Clarke SJ. Nutrition intervention using an eicosapentaenoic acid (EPA)-containing supplement in patients with advanced colorectal cancer. Effects on nutritional and inflammatory status: a phase II trial. Support Care Cancer. 2007 Mar;15(3):301-7. Abstract
Song M, Zhang X, Meyerhardt JA, et al. Marine ω-3 polyunsaturated fatty acid intake and survival after colorectal cancer diagnosis. Gut 2016 doi:10.1136/gutjnl-2016-311990 Free Full Text pdf
De Carlo F, Witte TR, Hardman WE, Claudio PP. Omega-3 Eicosapentaenoic Acid Decreases CD133 Colon Cancer Stem-Like Cell Marker Expression While Increasing Sensitivity to Chemotherapy. PLoS One. 2013;8(7):e69760. doi: 10.1371/journal.pone.0069760.
Higurashi T, Hosono K, Endo H, et al. Eicosapentaenoic acid (EPA) efficacy for colorectal aberrant crypt foci (ACF): a double-blind randomized controlled trial. BMC Cancer. 2012;12:413. doi:10.1186/1471-2407-12-413