Kalaöljy parantaa ikäihmisten henkistä ja fyysistä suorituskykyä sekä elämänlaatua

Kalaöljyn ja vitamiinien nauttiminen ruoan lisänä parantaa ikääntyvien ihmisten heikentynyttä muistia ja muita kognitiivisia toimintoja sekä fyysistä kuntoa, ilmenee Nikosian yliopiston uudesta kliinisestä kaksoissokkotutkimuksesta. Se on perusteellisin, suuritöisin ja kallein koskaan tästä aiheesta koskaan näkemäni tutkimus. Tulokset ovat vastaansanomattomia ja ne tukevat monia aikaisempia.

Puoli vuotta kestäneeseen hoitokokeiluun valittiin hoitolaitoksista ja sairaaloista vähintään 65-vuotiaita, lievää muistisairautta potevia ikäihmisiä (n=104). Kenelläkään heistä ei ollut vakavia sairauksia, kuten syöpää tai neurologisia tauteja, eikä kukaan ollut dementoitunut. Kukaan heistä ei ollut käyttänyt ennen hoitokokeilun alkua A- tai E-vitamiinia tai rasvahappovalmisteita. Alla oleva taulukko osoittaa tutkimusaineiston, joka kaltaistettiim lume- ja omega-3-ryhmiin (F=naiset, M=miehet).

Tutkimusaineisto

Koehenkilöille tehtiin alussa, 3 ja 6 kuukauden kuluttua suuri maarä psykologisia ja muita testejä henkisen suorituskyvyn ja elämän laadun selvittämiseksi: Addenbrooke’s Cognitive Examination -Revised (ACE-R) -testi, Mini-Mental State-testi, Trail Making (TMT)-testi, Stroop Color and Word Test (STROOP) ja symbol cancelation test kognitiivisen suorituskyvyn selvittämiseksi. TMT-, STROOP- ja symbol cancellation-testit tehtiin vain alussa ja lopussa, muut testit myös 3 kuukauden kohdalla. Koeryhmien kehon kokonais- ja laiha massa (lean body mass) mitattiin ja lisäksi selvitettiin elämänlaatua Short-Form 36 Health surveyn (SF-36) avulla. Subjektiivista unen laatua selvitettiin Pittsburgh sleep quality indexin avulla. Komorbiditeettia (mahdollisia samanaikaisia sairauksia) ja kuoleman riskiä selvitettiin Charlson Comorbidity Indexin avulla. Fyysistä suorutuskykyä mitattiin 6 minuutin kävelytestillä ja tuolilta-seisomaan-nousutestillä.

Hoitokokeiluun ja testeihin osallistui 46 henkilöä, jotka oli valittu 104 henkilön joukosta, keski-iältään 78,8 ± 7.3 vuotta. Alla on hankkeen kulkukaavio.

Nikosia-yliopiston tutkimus

Tutkimuksessa pysyi loppuun asti 36 henkilöä, joista 18 sai ravintolisiä ja 18 lumettta.

Ravintolisäryhmä sai päivittäin 20 ml annoksen mikstuuraa, joka sisälsi 810 mg EPAa ja 4140 mg DHA:ta sekä 1800 mg gammalinoleenihappoa (GLA), 3150 mg linolihappoa sekä 0,6 mg A-vitamiinia, 22 mg E-vitamiinia plus 760 mg puhdasta γ-tocoferolia (760 mg). Tällaisia määriä rasvahappoja tai vitamiineja ei voi saada ruuasta, vaikka kuinka söisi suositusten mukaan. Verrokit saivat lumeena oliiviöljyä 20 ml päivässä (jolla silläkin voi olla aivoja suojaava vaikutus).

Testit osoittivat ravintolisien kohentaneen merkittävästi kognitiivista toimintakykyä (ACE-R, Mini-Mental State Examination (MMSE) ja Stroop Color and Word Test (STROOP) color test; p < 0.001, p = 0.011 ja p = 0.037). Kävely- ja seisomaannousutestit osoittivat kalaöljyryhmän kunnon kohentuneen alkuun ja lumeryhmään nähden merkitsevästi. Omega-3-ryhmässä esiintyi vähemmän väsymystä, ja unen laatu oli parempaa kuin verrokeilla.

ARC-R-tulokset

Kuva osoittaa. kuinka kalaöljyä saaneen ryhmän (Omega-3) ACE-R-testin tulokset kohenivat selvästi verrokkeihin (Placebo) nähden. Renkaat ovat yksilöitä, musta poikkiviiva koko ryhmän keskiarvo.

Monipuolinen ravintolisä voi kohentaa lievää muistihäiriöitä potevien ikäihmisten henkistä ja fyysistä kuntoa sekä elämänlaatua, päättelevät tutkijat. 

Stavrinou PS, Andreou E, Aphamis G, et al. The Effects of a 6-Month High Dose Omega-3 and Omega-6 Polyunsaturated Fatty Acids and Antioxidant Vitamins Supplementation on Cognitive Function and Functional Capacity in Older Adults with Mild Cognitive Impairment. Nutrients. 2020;12(2):E325. Published 2020 Jan 26. doi:10.3390/nu12020325

Tohtori Tolosen kommentti

Tutkimus vahvistaa monien aikaisempien tieteellisten hoitokokeilujen tuloksia. Esimerkiksi amerikkalaisen Brown-yliopiston Alzheimer´s Disease Neuroimaging Initiative (ADNI) -tutkimus vuodelta 2014 osoitti, että kalaöljy ehkäisee muistihäiriöitä ja aivojen surkastumista.

Kalaöljyn vaikutuksia aivoissa

Tutkimukset ovat osoittaneet kalaöljyn rasvahapoilla olevan aivoissa valtavasti myönteisiä vaikutuksia. Kuvassa keltaisilla nuolila merkitty kliinisiä, sinisillä nuolilla epidemiologisia havaintoja.

Vuonna 2016 kiinalaiset neurologit julkaisivat kuuden kliinisen tutkimuksen meta-analyysin, jonka mukaan kalaöljy ehkäisee ikääntyvien ihmisten kognitiivisia häiriöitä. Sen jälkeen tutkimuksia on tehty lisää, ja vuonna 2019 espanjalaiset tutkijat kokosivat yhteen 14 tutkimusta, jotka vahvistavat aikaisempaa koontitutkimusta.

Kalaöljyn omega-3:t ovat hyödyllisiä hermosolujen toiminnan kannalta kommentoi Turun yliopiston aivotutkija, neurologian professori Juha Rinne Ilta-Sanomissa. - "Kyllä tällaisia tutkimuksia on paljon. Tämä on vain yksi lisä vahvistamaan sitä käsitystä, mikä on aikaisemminkin ollut siitä, että kalaöljyt ovat hyödyllisiä", Rinne sanoi.

Muistisairaudet yleistyvät Suomessa nopeasti: joka päivä 36 suomalaista saa muistisairausdiagnoosin, ja määrä kasvaa nopeasti. Suomessa on ainakin 250 000 muistiongelmista kärsivää ihmistä. Lisäksi noin 85 000 ihmistä kärsii vaikeasta dementiasta. Ravintolisien käyttö ehkäisisi suuren osan muistisairauksista ja hidastaisi niiden etenemistä.