Berberiini estää sokerin uudistuotantoa maksassa

Moni tyypin 2 diabeetikko ihmettelee, miksi verensokeri on koholla aamulla, vaikka hän ei ole syönyt yöllä mitään. Tähän "aamunkoittoilmiöön" on syynä maksan glykogeenivarastosta glukagoni-nimisen hormonin syntetisoima ja verenkiertoon vapauttama sokeri, glukoosi. Tätä ilmiötä kutsutaan lääkärikielellä nimellä glukoneogeneesi tai neoglukogeneesi (sokerin uudelleentuotanto). Kun diabeetikon verensokeri on koholla, hänen pitäisi siis oppia hillitsemään glukoneogeneesiä. Kiinalainen diabeettisillä hiirillä tehdyn tutkimuksen mukaan berberiini estää glukoneogeneesiä maksassa. Samoin tekee etyyliesteröity kalaöljy (4g/vrk), ilmenee uudesta kliinisestä Oxfordin yliopiston tutkimuksesta.

Glukagonin epätavallisen suuri pitoisuus ja sokerin (glukoosin) tuotto siitä maksassa ovat pääasialliset syyt tyypin 2 diabeetikon jatkuvasti koholla olevaan veren sokeripitoisuuteen. Berberiinin tiedetään alentavan kohonnutta verensokeria, mutta sitä ei ole tarkoin tiedetty, kuinka se tapahtuu. Kiinalainen hiiritutkimus valottaa asiaa.

Tutkimus tehtiin leptiininpuutetta potevilla ob/ob-hiirillä, jotka ovat klassinen tutkimusmalli tyypin 2 diabetes-tutkimuksissa sekä streptotsotosiinia (STZ) saaneilla hiirillä, joita käytetään tyypin 1 diabeteksen tutkimuksissa. (STZ aiheuttaa hiirille diabetesta). Aikaisemmin on havaittu, että berberiini kohentaa suoliston bakteeriflooraa siten, että se ehkäisee lihomista ja insuliiniresistenssiä.

Hiiret jaettiin kahteen ryhmään, joista toiselle injisoitiin berberiiniä 5 mg/kg/vrk vatsaonteloon ja toinen ryhmä toimi verrokkeina. Hiirten veren sokeripitoisuus mitattiin ja niille tehtiin monia muitakin laboratoriokokeita, kuten insuliini-, glukoosi-laktaatti- ja glukagonitoleranssitestit. Maksasoluista mitattiin solunsisäiset sykliset AMP- (cAMP)tasot ja maksan glukoneogeneeniset geenit sekä siitä kontrolloivan transskriptiotekijän CREB:n fosforylointi.

Berberiini esti maksasoluissa (hepatosyyteissä) glukoosin tuotannon glukagonista sekä glukoneogeenisten geenien ilmentymisen, todennäköisesti vähentämällä cAMP:tä, mikä johti CREB:n fosforylointiin.

Hyperglykemian (verensokerin kohoamisen) eston tärkein strategia tyypin 2 diabeteksessa on vähentää maksan glukoneogeneesiä blokeeraamalla glukagonireitti, siis se pääasiallinen hormonitie, joka tuottaa maksassa sokeria glukagonista. Tämä tutkimus osoittaa, että berberiini toimii juuri näin, päättelevät tutkijat. He suosittelevat berberiiniä diabeteksen ja sen liitännäistautien ehkäisyyn ja hoitoon (kuten Kiinassa tehdäänkin yleisesti). Tutkimusraportin voi lukea maksutta kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

Suosittelen diabeetikoille 1-1,5 g päivässä berberiiniä ja orgaanista kromia (kromipikolinaattia), joka sekin tasapainottaa veren sokeria. Berberiini sopii hyvin yhteen esim. metformiinin kanssa, jonka vaikutusta se tehostaa. Lääkkeen tarve ja sen sivuvaikutukset voivat siten vähetä.

Päivitys 20.3.2020

Englantilainen Oxfodrin yliopiston 38 ihmisen kliininen tutkimus osoittaa, että etyyliesteröity kalaöljy (E-EPA + E-DHA, 4 g päiväannoksena) korjaa hienosti ei-alkoholista johtuvaa rasvamaksaa ja veren sokerihäiriötä (Green ym. 2020). Taas kumoituivat kalaöljyä vähättelevien tahojen valeuutiset.

Zhong Y, Jin J, Liu P, et al. Berberine Attenuates Hyperglycemia by Inhibiting the Hepatic Glucagon Pathway in Diabetic Mice. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2020;2020:6210526. Published 2020 Jan 3. doi:10.1155/2020/6210526 Free Access

Green CJ, Pramfalk C, Charlton CA, et al. Hepatic de novo lipogenesis is suppressed and fat oxidation is increased by omega-3 fatty acids at the expense of glucose metabolism. BMJ Open Diabetes Res Care. 2020;8(1):e000871. doi:10.1136/bmjdrc-2019-000871