Yliopistot järjestävät ammattilaisille Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot -seminaarin

Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot herättävät voimakkaita reaktioita valtamediassa ja sosiaalisessa mediassa. Helsingin, Tampereen ja Turun yliopiston sekä Yhdistävä Lääketiede ry järjestävät seminaarin, jossa esitellään suomalaista täydentävien hoitojen tutkimusta, näiden hoitomuotojen roolia ja merkitystä ihmisten arjessa sekä täydentävien hoitojen sääntelyä Pohjoismaissa. Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo suunnitelmistaan täydentävistä hoidoista ja eri vaikuttajaryhmät esittävät näkemyksiään niistä.

Tämän maksuttoman seminaarin kohderyhmänä ovat Sote-henkilöstö, tutkijat, luontaisterapeutit ja muut luontaisalojen toimijat, vaikuttajaryhmät ja kaikki täydentävien hoitojen tutkimuksesta sekä niiden roolista ja sääntelystä terveydenhoidossa kiinnostuneet.  

Aika: Tiistai 14.1. 2020 klo 14.00 – 18.30
Järjestäjät:  Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Yhdistävä Lääketiede ry
Paikka: Helsingin yliopisto, Porthania, Yliopistonkatu 3, 1. krs, Suomen laki -sali (150 paikkaa)

Ilmoittautuminen TÄSTÄ 6.1.2020 mennessä. Seminaari on maksuton.

Tiedustelut: Pia Vuolanto pia.vuolanto@tuni.fi ja Anneli Milén anneli.milen@tuni.fi 

O H J E L M A

Puheenjohtaja: Anneli Milén

14.00 Avaus. Ministeri Krista Kiuru (kutsuttu)   

14.15 Täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen tutkimus Suomessa (4 x 15 min)

 • Laura Kemppainen: Käyttö ja käytön syyt
 • Pia Vuolanto: Tutkimus ja sen tulevaisuus Suomessa
 • Suvi Salmenniemi: Vaihtoehtoiset terapiat ja poliittinen osallistuminen
 • Pauliina Aarva: Tutkimus terveyspoliittisessa päätöksenteossa
 • Kysymyksiä.


15.35 Tauko (tarjoilua kahviossa, omakustanteinen)

16.00 Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot terveyspolitiikassa

 • Kjell Asplund: Kokemuksia Ruotsin hallituksen teettämästä selvityksestä ja tietoa Pohjoismaiden lainsäädännöstä (esitys englanniksi, aineisto suomeksi)
 • Kysymyksiä.


16.45 Jaska Siikavirta: Sääntelymahdollisuudet Suomessa – sosiaali- ja terveysministeriön suunnitelmia
17.00 Osapuolten näkemyksiä (4 x 10 min)

 • Sisko Pyykkönen, Kansalaisaloite ”Täydentävät hoidot kaikille”
 • Kati Myllymäki, Suomen Lääkäriliitto
 • Antti Pietiäinen, Luontaishoitoalojen Foorumi ry                   
 • Yvonne Holm, Perinnehoitojen neuvottelukunta
 • Kysymyksiä.


18.10 Maailman terveysjärjestön strategia Perinne- ja täydentävät hoidot 2014-2023

 • Pekka Puska: Suomi tarvitsee perinnehoitoja koskevan strategian.


18.25 Seminaarin päätös

 • Anneli Milén: Miten tästä eteenpäin?


18.30 Tilaisuus päättyy

Alustajat:

Aarva Pauliina, YTT, dosentti, Tampereen yliopisto
Asplund Kjell, emeritusprofessori, Ruotsin hallituksen nimeämä selvityshenkilö
Holm Yvonne, yliopistonlehtori, dosentti, Helsingin yliopisto
Kemppainen Laura, tutkija, Helsingin yliopisto
Milén Anneli, emeritaprofessori Tampereen yliopisto, dosentti Helsingin yliopisto
Pietiäinen Antti, puheenjohtaja, Luontaishoitoalojen Foorumi ry
Myllymäki Kati, toiminnanjohtaja, Suomen Lääkäriliitto ry
Puska Pekka, professori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Pyykkönen Sisko, eläkeläinen, Kansalaisaloite ”Täydentävät hoidot kaikille”
Salmenniemi Suvi, professori, Turun yliopisto
Siikavirta Jaska, johtaja, Sosiaali- ja terveysministeriö
Vuolanto Pia, YTT, dosentti, Tampereen yliopisto

Terveys, tieto ja asiantuntijuus –hanke tarkastelee vaihtoehtohoitoihin kiinnittyvää koululääketieteen kritiikkiä kansalaisten ja terveydenhoitoalan ammattilaisten keskuudessa. Tarkastelun kohteena ovat kritiikin taustalla olevat käsitykset sairaudesta, terveydestä, tiedosta ja asiantuntijuudesta sekä näiden käsitysten historiallinen jatkumo 1900-luvun alusta nykypäivään. Hankkeessa selvitetään sosiaalisia ja kulttuurisia syitä täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen käyttöön nyky-yhteiskunnassa, jota leimaavat muuttuvat terveys- ja sairauskäsitykset, koululääketieteen auktoriteetin kyseenalaistaminen, terveyden yksilöllistyminen ja kaupallistuminen sekä valinnanvapauden korostuminen. Hanke toteutetaan vuosina 2018-2020 Turun ja Tampereen yliopistoissa. Sitä rahoittaa Emil Aaltosen säätiö.

Yhdistävä Lääketiede ry edistää lääketiedettä ja terveydenhuoltoa, joissa ihmisen hoidossa ja terveydenedistämisessä sovelletaan monimuotoisia lähestymistapoja. Täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen ja vakiintuneen terveydenhuollon yhteistyötä kannustetaan aina kun se on asiakkaille todennetusti hyödyksi. Yhdistyksen jäsenet ovat lääkäreitä, sairaanhoitajia ja muita terveydenhuollon ammattihenkilöitä sekä tutkijoita.