Yli 4 prosentin omega-3-indeksi parantaa sydänpotilaiden aivotoimintaa

Sydänlääkärit määräävät yhä useammin potilaiden verestä mitattavaksi omega-3-indeksin. Se antaa luotettavaa tietoa siitä, saako potilas riittävästi omega-3-rasvahappoja, vai tulisiko saantia lisätä. Harvardin yliopiston uusi tutkimus osoittaa, että matalan omega-3-indeksin (< 4 %) nostaminen kalaöljyllä parantaa sydänpotilaiden kognitiivisia taitoja jo ennen kuin dementia iskee. Jokaisen sydänpotilaan tulisikin mittauttaa verestään omega-3-indeksi ja nostaa se mielellään yli 8 prosenttiin.

Vanhastaan tiedetään, että sydänpotilaan veressä on liian vähän omega-3-rasvahappoja. Se ei johdu siitä, että sydäntauti aiheuttaisi omega-3-:n puutteen, vaan siitä, että ne jotka syövät liian vähän omega-3:a, sairastuvat muita useammin valtimo- ja sydäntauteihin. Ne aiheuttavat myös muistihäiriöitä ja masennusta. Amerikkalaiset ja italialaiset neurologit osoittivat syyskuussa 2019 julkaisemassaan artikkelissa, että kalaöljy ehkäisee valtimonkovetumataudista johtuvaa tylsistymistä (Simonetto ym 2019). Matala omega-3-indeksi liittyy myös aivojen kiihtyvään vanhenemiseen (Tan ym. 2012). Matala (< 4 %) omega-3-indeksi on siis valtimotautien ja tylsistymisen (ja masennuksen) yhteinen nimittäjä.

Harvardin yliopistossa on tutkittu väkevöidyn kalaöljyn vaikutusta sepelvaltimotautia potevien, muutoin terveiden ihmisten kognitiivisiin toimintoihin. Tutkimushypoteesin mukaan EPA- ja DHA-rasvahappojen nauttiminen ravintolisänä siten, että omega-3-indeksi nousee yli 4 prosenttiin, parantaa kognitiivisia taitoja (Vemuri ym. 2019).

Tutkimukseen kutsuttiiin 250 vakaata sepelvaltimotautia sairastavaa potilasta, jotka satunnastettiin ja kaltaistettiin kahteen ryhmään. Toinen sai 30 kuukautta päivittäin 3,36 g EPA- ja DHA-rasvahappoja ja toinen ryhmä (verrokit) ei saanut ravintolisää. [Näin suurta omega-3-määrää on mahdotonta saada tavanomaisesta ruokavaliosta, vaikka se sisältäisi runsaastikin kalaa.]

Potilaiden kognitiiviset toiminnot testattiin alussa, 30 kuukauden ja vuoden kuluttua (testit mainitaan alla olevassa taulukossa). Kaikkien verestä analysoitiin plasman fosfolipidien, EPAn, DHA:n ja kokonaisrasvahappojen pitoisuudet ja punasoluista mitattiin omega-3-indeksi.

Kalaöljyä saaneiden visuaalinen koordinaatio ja muisti kohenivat 30 kuukaudessa merkitsevästi lähtötilanteeseen ja verrokkeihin nähden. Vähintään 4 prosentin omega-3-indeksin henkilöillä visuaalis-motorinen koordinaatio, verbaalinen sujuvuus ja psykomotorinen nopeus paranivat selvästi 30 kuukaudessa (ks taulukko alla). Diabeetikkojen testitulokset paranivat vähemmän kuin ei-diabeetikkojen. HUOM! 92 potilaan (verrokkien) omega-3-indeksi oli vielä 30 kuukauden seurantatutkimuksessa < 4 %; 140 potilaalla se oli noussut > 4 %:iin. Näiden ryhmien välillä oli merkitseviä eroja kognitiivisissa testeissä.

Johtopäätökset: Suuret päivittäiset EPA- ja DHA-annokset ehkäisivät sydänpotilaiden henkisen tason heikkenemistä, etenkin alle 64-vuotiailla ei-diabeetikoilla ja niillä, joiden omega-3-indeksi nousi yli 4 prosentin. Tulokset ovat erityisen tärkeitä sepelvaltiomotautia sairastavien potilaiden terveydelle, sillä heillä on suurentunut dementian riski, kirjoittavat tutkijat.

Harvardin omega-3-tutkimus

Simonetto M, Infante M, Sacco RL, et al. A Novel Anti-Inflammatory Role of Omega-3 PUFAs in Prevention and Treatment of Atherosclerosis and Vascular Cognitive Impairment and Dementia. Review. Nutrients. 2019 Sep 23;11(10). pii: E2279. doi: 10.3390/nu11102279. Free Article

Tan, ZS, Harris WS, Beiser AS et al. Red blood cell omega-3 fatty acid levels and markers of accelerated brain aging. Neurology 2012;78:658–66 Free Full Text pdf.

Vemuri B, Malik A, Asbeutah AAA, Welty FK. A Plasma Phospholipid Omega-3 Fatty Acid Index > 4% Prevents Cognitive Decline in Cognitively Healthy Subjects With Coronary Artery Disease.  Circulation. Nov 1, 2019;140:A10723 Abstract 10723
Omega-3 may improve brain health in people with hearst disaese: Study. Nutraingredients.com

Tohtori Tolosen kommentti:
Mikä sydänpotilaan muistia heikentää?

Ensinnäkin krooninen matala-asteinen tulehdus ja hapetusstressi, jotka myllertävät sydänpotilaan elimistössä, kiihdyttävät aivojen vanhenemista. Ennestään tiedetään, että tulehdus on valtimotautien ja masennuksen yhteinen syytekijä.  Ja toiseksi kolesterolilääkkeet, statiinit, heikentävät muistia ja lisäävät tyypin 2 diabeteksen riskiä. Diabetes heikentää tunnetusti muistia. Kalaöljyn omega-3-rasvahapot ehkäisevät, vaimentavat ja sammuttavat sekä hapetusstressiä että tulehdusta, jolloin aivotkin toimivat paremmin. Matala omega-3-indeksi liittyy myös sepelvaltimotaudin aiheuttamaan kuoleman riskiin (Harris ym. 2017).
FDA:n komitea suosittelee E-EPAa statiinien lisänä.

Harris WS, Del Gobbob L, Tintle NL. Omega-3 Index and relative risk for coronary heart disease mortality: Estimation from 10 cohort studies. Atheroscerosis 2017;262, 51–54  DOI: https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2017.05.007

omega-3-indeksi

Omega-3-indeksin ihannelukema on 8–12 %, joka suojaa sydäntä ja aivoja. Mittautin Synlabissa oman indeksini, joka oli 12 %.