Omega-3:t ehkäisevät aivohalvausta ja sen uusimista

Aivoverenkierron häiriöihin (AVH) sairastuu vuosittain noin 18 000 suomalaista, joka päivä noin 50 henkiloä, joista joka neljäs on työikäinen. Jokainen uusi tapaus maksaa yhteiskunnalle keskimäärin 100 000 euroa. Summaksi tulee siis 1,8 miljardia euroa/vuosi. Suomessa elää noin 50 000 AVH:n kokenutta ihmistä. Puolella heistä on neurologisia vaurioita, jotka haittaavat päivittäisiä toimintoja. Noin 30 prosentilla potilaista ilmenee dementian oireita kolmen kuukauden kuluessa AVH:sta ja 8–25 prosentilla näkökentän puutoksia. Potilaat voivat kohentaa kuntoaan ja pienentää kohtauksen uusiutumisen ja kuoleman riskiä nauttimalla kalaöljyn omega-3-rasvahappoja ruoan lisänä, kirjoittavat japanilaiset neurologit kirjallisuuskatsauksessaan.

Maailmanlaajuisesti 6,3 miljoonaa ihmistä kuolee vuosittain aivohalvaukseen ja yli 42 miljoonaa kärsii sen aiheuttamista jälkivaikutuksista. Aivoverenkierron häiriöt ovat kallein kansantautimme, joka kuormittaa suuresti terveydenhuoltoa ja kansantaloutta. Uusia tapauksia ilmenee entistä enemmän väestön vanhetessa.

Japanilaisen Juntendon ja Jichi -yliopistojen neurologit ovat julkaisseet meta-analyysin ja kirjallisuuskatsauksen kalaöljyjen vaikutuksista aivohalvausten ehkäisyssä ja hoidossa. Lääketieteellisissä tietokannoissa oli aiheesta 886 tieteellistä tutkimusta, jotka oli julkaistu ennen 20. 8. 2019. Analyysiin kelpuutettiin vain alkuperäisiä tutkimuksia, joista kävi ilmi kalaöljyn laatu, annostus ja vaikutus taudinkulkuun ja potilaiden ennusteisiin. Katsausartikkelit, meta-analyysit, tapausselostukset, pääkirjoitukset, toimituksille osoitetut kirjeet, kokousabstraktit jne. suljettiin pois analyysista. Alla oleva kaavakuvio kertoo analyysin kulun.

AVH-meta-analyysi

Neurologit kelpuuttivat lopulliseen analyysiin kahdeksan tieteellistä tutkimusta, jotka esitetään artikkelin taulukossa 1.

Analyysiin kelpuutetut suuret kliiniset tutkimukset on koottu taulukkoon 1, josta ilmenevät tutkimusten nimet, potilaiden lukumäärät, heille annetut omega-3-rasvahapot, päiväannokset, hoitojen vaikutusajat, tutkimusten kohteet, AVH-oireet ja kirjallisuusviitteet. Tutkijat käyvät läpi Aasiassa, Euroopassa ja USA:ssa tehdyt tutkimukset. Ensimmäinen tutkimus, JELIS, tehtiin Japanissa E-EPAlla, jonka päiväannos oli 1 800 mg. Se ehkäisi aivohalvauksen uusiutumisriskiä. Uusin tutkimus REDUCE-IT tehtiin 11 eri maassa niinikään E-EPAlla, joka päiväannos oli 4 000 mg. Se ehkäisi 26 % aivohalvauksista käypään hoitoon verrattuna. Kummankin tutkimuksen  vaikutusaika oli noin 5 vuotta. Kummassakaan tutkimuksessa E-EPA ei aiheuttanut verenvuotoa.

Neurologit selittävät sanallisesti ja kaavakuvion muodossa omega-3-rasvahappojen biokemialliset (tai farmakologiset) vaikutusmekanismit, joilla ne ehkäisevät ja hillitsevät aivohalvausta ja sen uusimista (kuva alla). Ilman tällaista biokemiallista selitystä väite kalaöljyn eduista ei olisi uskottava.

Omega-3:n biokemiaa

EPAsta syntyy elimistössä Resolviini E1 -, E2 - ja E3 -nimisiä aineenvaihduntatuotteita (metaboliitteja), nanomolekyylejä ja DHA:sta vastaavasti Resolviini D1:tä, protektiineja ja maresiineja. Ne kaikki ehkäisevät, vaimentavat ja sammuttavat kroonista matala-asteista tulehdusta (inflammaatiota), joka myllertää AVH:ssa.

Neurologit tiivistävät alla olevaan kuvioon, kuinka ikä, riskitekijät, elämäntavat, valtimonkovettumatauti ja ruokatavat vaikuttavat aivohalvauksen syntyyn, tulehdukseen, hapetusstressiin ja soluvaurioihin aivoissa sekä siihen kuinka niistä voi parantua.

AVH ja elintavat

Kaavakuvio AVH:n taustalla olevista mekanismeista ennen ja jälkeen aivohalvauksen. Ikä, sydän- ja verisuonitautien riskitekijät, valtimonkovettumatauti, elämäntyyli ja ruokatavat voivat vaikuttaa aivohalvauksen kehittymiseen ja siitä toipumiseen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että myös aivoverieste (kuvassa BBB), tulehdus (inflammaatio) ja hapetusstressi myötävaikuttavat AVH:ssa. Kalaöljyn EPA- ja DHA-rasvahapot ja niiden metaboliitit (aineenvaihduntatuotteet, resolviinit, protektiinit ja maresiinit) vaimentavat näitä patologisia prosesseja, pienentävät infarktin kokoa, auttavat tuhoutuneita hermosoluja uudistumaan (neurogeneesiä) ja koko ihmistä toipumaan ja saamaan toimintakykynsä takaisin. E-EPAn molekyylikoko on niin pieni, että se läpäisee hyvin veriaivoesteen (BBB) ja pääsee siten vaikuttamaan aivoissa.

Kirjoittajat toimivat näissä tutkimuslaitoksissa:

1. Department of Neurology, Juntendo University Faculty of Medicine, Tokyo 113-8421, Japan

2 Stroke Center and Division of Neurology, Department of Medicine, Jichi Medical University, Tochigi 329-0498, Japan

Koko artikkelin voi lukea maksutta alla olevasta linkistä.

Ueno Y, Miyamoto N, Yamashiro K, Tanaka R, Hattori N. Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids and Stroke Burden. Review. International Journal of Molecular Sciences. 2019 Nov 7;20(22). pii: E5549. doi: 10.3390/ijms20225549. Free Article