D-vitamiini lievittää yli 60-vuotiaiden masennusta

Iranilaisen lääketieteellisen Kashan-yliopiston psykiatrit testasivat D-vitamiinin vaikutusta masennukseen kolmessa psykiatrisessa klinikassa. Satunnaistettuun kaksoissokkokokeeseen valittiin 78 yli 60-vuotiasta keskivaikeaa tai vakavaa masennusta potevaa henkilöä. Heidät arvottiin kahteen ryhmään, joista toinen (verrokit, n=39) sai päivittäin kaksi kuukautta masennuslääkityksen lisänä lumetta ja toinen (n=39) sai D-vitamiinia 178 mikrogrammaa (µg) päivää kohti laskettuna.

Vaikutusta tutkittiin 15-kohtaisella Geriatric Depression Scale-15 (GDS-15) –lomakkeella. Kaikilla potilailla pisteitä oli enemmän kuin 5, mikä merkitsi kliinistä masennusta, johon he saivat masennuslääkitystä. Potilaiden keskimääräinen ikä D-vitamiiniryhmässä oli 68,7 (±7) vuotta ja verrokkiryhmässä 67 (±6.3) vuotta. Lähes puolet osallistujista oli naisia. Potilasaineisto on kuvattu taulukossa 1.

 

Tutkimuksen kulkukaavio

Kuvio. Näin tutkimus tehtiin. Kaikkiaan sairaaloiden 255 masennuspotilaasta mukaan kelpuutettiin 80 potilasta, jotka satunnaistettiin D-vitamiini- ja lumeryhmiin. Loppuun asti mukana pysyi 39 verum- ja 39 lumeryhmään kuulunutta.

Kaikista mitattiin seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25). Alussa se oli D-vitamiinia saaneessa ryhmässä keskimäärin 56,4 ± 15,5 nmol/l ja verrokeilla 53 ± 14,5 nmol/l. D-vitamiiniryhmässä pitoisuus suureni 108,7 ± 15,5 nmoliin/l ja verrokeilla 64,75 ± 38,25 nmoliin/l (taulukko 2). Verrokkien pitoisuuden lievä nousu selittyi sillä, että tutkimus aloitettiin maaliskuussa, jolloin Iranissa aurinko paistaa jo korkealta.  [Huom! Suomessa THL:n Suvi Virtanen ja muut "viralliset tietäjät" vakuuttelevat, että 50 nmol/l riittää kaikille.]

Masennuspisteet vähenivät erittäin merkitsevästi D-vitamiinia saaneilla 9,25 → 7,0 (p = 0,0001), kun verrokeilla pisteet lisääntyivät hiukan (ei kuitenkaan merkitsevästi). Vaikutujakson jälkeen D-vitamiiniryhmässä ei kenenkään pistemäärä ylittänyt 10:tä (vakavan masennuksen raja), kun taas 10 verrokilla (26,6 %) oli yli 10 pistettä (taulukko 3). Ero oli tilastollisesti erittäin merkitsevä (p<0.001). Yli 5 pistettä ilmaisee masennusta: mitä enemmän pisteitä, sitä vakavampi masennus. D-vitamiinin anto selitti 82 % verumryhmän paranemisesta. D-vitamiinista ei aiheutunut mitään sivuvaikutuksia.

"D-vitamiinin anto (178 µg/vrk) voi parantaa yli 60-vuotiaiden masennusta", kirjoittavat psykiatrit ja patologit lokakuussa 2019 arvostetussa Clinical Nutrition -lehdessä julkaisemassaan artikkelissa. Aivotursoissa (hippokampuksissa) on paljon D-vitamiinin vastaanottimia (reseptoreja) ja D-vitamiinista syntyy elimistössä monia aineenvaihduntatuotteita (metaboliitteja), jotka läpäisevät veriaivoesteen, mikä selittää sitä, että D-vitamiini voi lievittää ja parntaa masennusta, toteavat kirjoittajat. Artikkelin voi lukea kokonaisuudessaan maksutta alla olevasta linkistä.

Alavi NM, Khademalhoseini S, Vakili Z, Assarian F. Effect of vitamin D supplementation on depression in elderly patients: A randomized clinical trial. Clinical Nutrition. 2019; 38 (5),  2065–2070. doi: 10.1016/j.clnu.2018.09.011. Free Article pdf

Tohtori Tolosen kommentti

Tulokset vahvistavat aikaisempien iranilaisten tutkimusten havaintoja. Iranilaiset psykiatrit antoivat 40 vakavaa masennusta potevalle ihmiselle kaksi kuukautta 179 µg/vrk D-vitamiinia (n=20) tai lumetta (n=20). D-vitamiini vähensi merkittävästi masennusoireita ja paransi sokeritasapainoa ja insuliiniresistenssiä sekä hapetusstressiä. Sivuvaikutuksia ei ilmennyt. (Sepehrmanesh ym. 2016).

Sepehrmanesh Z, Kolahdooz F, Abedi F, et al. Vitamin D Supplementation Affects the Beck Depression Inventory, Insulin Resistance, and Biomarkers of Oxidative Stress in Patients with Major Depressive Disorder: A Randomized, Controlled Clinical Trial. The Journal of Nutrition. 2016 Nov 25;146 (2) 243–2482015 Nov 25. pii: jn218883. Free Article

Iranilaiset masentuneet tytöt (n=940) saivat 9 viikkoa 179 µg/vrk D-vitamiinia, mikä suurensi S-D-25-lukemat keskimäärin 88,75 nmoliin/l ja poisti masennusoireita. Sivuvaikutuksia ei ilmennyt  (Bahrami ym. 2016).

Sepehrmanesh Z, Fariba Kolahdooz F, Fatemeh Abedi F et al. Vitamin D Supplementation Affects the Beck Depression Inventory, Insulin Resistance, and Biomarkers of Oxidative Stress in Patients with Major Depressive Disorder: A Randomized, Controlled Clinical Trial. The Journal of Nutrition, 2016;146(2) 243–248, Free Article

Näiden klinisten tutkimusten tulokset olisivat voineet olla vieläkin paremmat, jos D-vitamiinin lisäksi potilaille olisi annettu kalaöljyä, sillä ne yhteis- ja vuorovaikuttavat aivoissa, kuten Kalifornian yliopiston professori Bruce N. Amesin työryhmä on osoittanut.

Omega-3:t ja D-vitamiini suojaavat aivotoimintoja

Solubiologian ja farmakologian professori Walter E. Stumpf (University of North Carolina, USA) ennusti jo vuonna 1989, että D-vitamiinilla tulee vielä olemaan tärkeä merkitys psykiatriassa. Terveelle keskivertoväestölle tarkoitettu D-vitamiinin viranomaissuositus (10 µg/vrk) ei riitä alkuunkaan psykiatrisille potilaille ja sairastumisen riskissä oleville. Psykiatrian oppikirjat ja opetus pitäisi päivittää ja ravintolisähoidot tulisi ottaa mukaan Käypä hoito -suosituksiin, kuten psykiatri Mauno Rauramo esitti lääkäriseura Duodecimille jo marraskuussa 2009. Näin ei ole tapahtunut, koska ravintolisien käyttö voisi vähentää lääkkeiden myyntiä ja Käypä hoito -työryhmän psykiatrien saamia lahjuksia.

Suosittelen kaikille masentuneille D-vitamiinia (vähintään 100 µg/vrk) ja E-EPAa 2 000 mg/vrk ((pienemmillä annoksilla ei saavuteta toivottua hoitovaikutusta). Lisäksi voi vielä ottaa magnesiumia (350 mg/vrk), joka sekin lievittää masennusta.