Ubikinoni ja valtimonkovettumatauti

Ubikinoni eristettiin naudan sydämestä vuonna 1957. Sen jälkeen sitä on tutkittu valtavasti mm. sydän- ja verisuonitaudeissa.Yhdysvaltain ja Kanadan HFSA Scientific Statements Committee pitää ubikinonia yhtenä parhaiten kliinisesti tutkituista ravintolisistä sydämen vajaatoiminnan hoidossa. Espanjan valtion tutkimuslaitoksen Instituto Carlos III:n lääkärit ovat julkaisseet kattavan kirjallisuuskatsauksen ubikinonin hyödyllisyydestä valtimonkovettumataudin sekä vanhenemismuutosten ehkäisyssä ja hoidossa.

Valtimonkovettumatauti eli ateroskleroosi on maailmanlaajuisesti yleisin sydänkuoleman syy. Sitä on perinteisesti selitetty kolesterolipaakkujen kertymisellä valtimoiden seinämiin sekä valtimoiden jäykistymisellä ja ahtautumisella. Todellisuudessa taudin syntyyn ja etenemiseen vaikuttavat monet muutkin tekijät, kuten krooninen matala-asteinen tulehdus, hapetusstressi, mitokondrioiden vajaatoiminta, autofagian (solujen siivous- ja kierrätysjärjestelmän) ja AMPK:n aktiivisuuden heikentyminen (etenkin diabeetikoilla), muistuttavat kirjoittajat artikkelissaan. 

Tulehdus valtimonkovettumataudissa

Valtimonkovettumataudin tärkeitä syytekijöitä ja ylläpitäjiä ovat hapetusstressi ja krooninen matala-asteinen tulehdus. Niitä voidaan ehkäistä, vaimentaa ja sammuttaa monilla ravintolisillä, kuten berberiinillä, D-vitamiinilla, E-EPAlla, karnosiinilla ja ubikinonilla.

Kaikkien näiden patologisten syytekijöiden hoitamiseen tarvitaan paljon muutakin kuin statiineja ja perinteisiä sydänlääkkeitä. Ubikinoni on parhaiten tutkittuja ravintolisiä, joka vaikuttaa biologisesti ja farmakologisesti kaikkiin edellä mainittuihin syytekijöihin. Se kykenee jopa palauttamaan ennalleen valtimon seinämässä tapahtuneita patologisia muutoksia (joista kuva alla).

Valtimonkovetustauti

Valtimonkovetustauti kehittyy hitaasti vuosikymmenten kuluessa. Sitä on meissä kaikissa jossakin määrin, kenellä vähemmän kenellä enemmän. Muutosten perussyitä ovat krooninen hiljainen tulehdus, hapetusstressi ja mitokondrioiden vajaatoiminta. Niitä voidaan ehkäistä, hillitä ja sammuttaa ubikinonilla ja muilla ravintolisillä.

Espanjalaiset tutkijat tiivistävät ubikinonin hyödylliset vaikutukset valtimonkovettumataudissa alla olevassa kaavakuvassa. Ubikinoni aktivoi aineenvaihdunnan keskeistä säätelijää AMPK:ta, jolla on monipuoliset vaikutukset solutasolla. (Suárez-Rivero ym. 2019):

Q10 ehkäisee valtimonkovettumatautia

Ubikinoni on lipofiilinen (rasvahakuinen) molekyyli, jolla on pleiotrooppisia (monipuolisia) ominaisuuksia: Se toimii solukalvoilla antioksidanttina, edistää solujen välistä viestintää, parantaa geenien ilmentymistä ja mitokondrioiden toimintaa (energian tuottoa) ja sammuttaa kroonista matala-asteista tulehdusta. Statiinit estävät ubikinonin synteesiä maksassa. ROS = vapaat radikaalit, oxLDL = hapettunut LDL-kolestroli. Punainen nuoli = vähenee, vihreä nuoli = lisääntyy. (Suárez-Rivero ym. 2019).

Katsauksen kirjoittajat työskentelevät valtion tutkimuslaitoksessa nimeltään Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD-CSIC-Universidad Pablo de Olavide), and Centro de Investigación Biomédica en Red: Enfermedades Raras, Instituto de Salud Carlos III, 41013 Sevilla, Spain.

Suárez-Rivero JM, Pastor-Maldonado CJ, de la Mata M, et al. Atherosclerosis and Coenzyme Q10. Review. International Journal of Molelular Sciences. 2019 Oct 20;20(20). pii: E5195. doi: 10.3390/ijms20205195. Free Article

Navarran yliopiston ("Espanjan Harvardin") sydänkirurgit suosittelevat ubikinonia ennaltaehkäisevästi sydänleikkauksiin meneville potilaille. Ubikinoni vähentää leikkauksen jälkeisiä kammioperäisiä rytmihäiriöitä ja sydänlääkityksen tarvetta, eikä se aiheuta minkäänlaista haittaa, kirurgit kirjoittivat (de Frutos ym. 2014).

de Frutos F, Gea A, Hernandez-Estefania R, Rabago G. Prophylactic treatment with coenzyme Q10 in patients undergoing cardiac surgery: could an antioxidant reduce complications? A systematic review and meta-analysis. Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery. 2014 Oct 24. pii: ivu334. Free Article

Amerikkalaisen Minnesotan yliopiston kardiologit ja verisuonikirurgit osoittivat yhteisessä kliinisessä kaksoissokkokokeessaan, kuinka ubikinonin (400 mg) antaminen potilaille kolmena päivänä ennen leikkausta paransi heidän ennustettaan ja lyhensi sairaalahoidon tarvetta (Carlson ym. 2019).

Carlson S, Khan A, Johnson DK,  et al. NT-Pro BNP Predicts Myocardial Injury Post-Vascular Surgery and is Reduced with CoQ10: A Randomized Double-Blind Trial. Annals of Vascular Surgery. 2019 Oct 17. pii: S0890-5096(19)30855-6. doi: 10.1016/j.avsg.2019.09.017.

Kalaöljy mukaan!

Uusi meta-analyysi (koontitutkimus) osoittaa vastaansanomattomasti, että vähintään 90-prosenttiseksi väkevöity kalaöljy, eritoten E-EPA, – päiväannoksella ≥3 grammaa – jarruttaa valtimotautien etenemistä ja ehkäisee sydänkohtausten ja aivohalvausten uusimisia ja sydänkuolemia (Sekikawa ym. 2019). Ubikinonin ja E-EPAn yhteiskäyttö on siis suositeltavaa kaikille valtimotauteja poteville. Ubikinoni suojaa sydäntä sisplatina-nimisen sytostaatin haittavaikutuksilta, kertta uusi korealainen artikkeli (Zhao 2019).

Sekikawa A, Cui C, Sugiyama D, Fabio A, Harris WS, Zhang X. Effect of High-Dose Marine Omega-3 Fatty Acids on Atherosclerosis: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. Review. Nutrients. 2019 Oct 30;11(11). pii: E2599. doi: 10.3390/nu11112599. Full Free Text
Zhao L. Protective effects of trimetazidine and coenzyme Q10 on cisplatin-induced cardiotoxicity by alleviating oxidative stress and mitochondrial dysfunction. Anatolian Journal of Cardiology. 2019 Nov;22(5):232-239. doi: 10.14744/AnatolJCardiol.2019.83710