Kalaöljy ja sydäntaudit – lopullinen totuus

Johtavat amerikkalaiset yliopistot ovat koonneet yhteen 13 viime vuosina julkaistua suurta kliinistä kaksoissokkotutkimusta, joihin on osallistunut lähes 130 000 sydänpotilasta. Puolet heistä on saanut vakiohoidon lisänä väkevöityä kalaöljyä ja puolet (verrokit) lumetta. Tulokset osoittavat kiistatta, että väkevöity kalaöljy ehkäisee ja hillitsee merkitsevästi sydän- ja verisuonitauteja. Tämä jättisuuri Yhdysvaltain Sydänliiton julkaisema koontitutkimus on taas uusi naula kalaöljyä vähätelleiden Suomen lääkärilehden, Lääkäriseura Duodecimin, THL:n, ravitsemuseliitin ja valtamedian arkkuun.

Analysoiduissa tutkimuksissa osallistujille annettiin joko kalaöljyä tai lumetta (verrokeille) ja heidän terveydentilaansa seurattiin keskimäärin viisi vuotta. Sinä aikana osallistujille sattui 3 838 sydäninfarktia, 3 008 sydänkuolemaa, 8 435 erilaista sydäntapahtumaa, 2 683 aivohalvausta, 5 017 sepelvaltimotautikuolemaa, 15 759 sepelvaltimotautiin liittyvää tapahtumaa ja 16 478 suurta verisuonitautitapahtumaa. Aineisto on maailman suurin ja sen todistusvoima musertava. Toki vielä on tulossa uusia kliinisiä tutkimuksia (ks. lisätiedot alla).

Analysoidut 13 kliinistä tutkimusta käyvät ilmi artikkelin taulukosta 1. Olen selostanut monia niistä suomeksi TÄSSÄ. Suomen valtamedia ja Lääkäriseura Duodecim ovat vääristelleet joidenkin uusien tutkimusten tuloksia. Esimerkiksi Iltalehti otsikoi Duodecimin lähettämän uutisen perusteella 21.11.2018: Moni syö näitä turhaan: Omega-3-rasvahappolisät hyödyttömiä sydäntautien ehkäisyssä. Suomen lääkärilehti uutisoi REDUCE-IT-tutkimuksen 18.1.2019 otsikolla Kalaöljy ehkäisee sydäntapahtumia.

Vaikka E-EPAlla tehdyn REDUCE-IT-tutkimuksen erinomaiset tulokset rajattiin ensin analyysin ulkopuolelle, vähensi kalaöljyn nauttiminen merkitsevästi sydäninfarkteja, sepelvaltimotautitapahtumia (mukaan luettuna uudet tautitapaukset) ja -kuolemia. REDUCE-IT-tutkimuksen ottaminen mukaan analyysiin vahvisti näitä tuloksia entisestään.

Koska useimpien analysoitujen tutkimusten osallistujat sairastivat sepelvaltimotautia, diabetesta tai muita kroonisia sairauksia ja söivät siksi statiineja, beetasalpaajia, aspiriinia, verenohennus- ja diabeteslääkkeitä, ne ovat voineet peittää joitakin kalaöljyn hyviä terveysvaikutuksia. Useimmissa anlysoiduissa tutkimuksissa omega-3:n päiväannos oli ollut 850 mg, joissakin 1 800–4 000 mg/vrk. Kalaöljystä voi olla huomattavaa hyötyä myös ihmisille, jotka eivät syö lääkkeitä (toisin kuin esim. kuopiolaiset professorit Ursula Schwab ja Matti Uusitupa väittivät Duodecimin pääkirjoituksessa).

Päätelmät: Vökevöidyn kalaöljyn omega-3-rasvahappojen nauttiminen (2–4 g/vrk) pienentää merkitsevästi  sepelvaltimotaudin, kliinisen ja fataalin sydäninfarktin, auvohalvauksen ja muiden sydän- ja verisuonitautitapahtumien riskiä. Se pienenee lineaarisesti sitä enemmän, mitä suurempi on omega-3-rasvahappojen päiväannos.

Meta-analyysin tekivät ja julkaisivat Amerikan Sydänliiton tiedelehdessä:

  • Department of Nutrition Harvard T.H. Chan School of Public Health Boston MA.
  • Department of Epidemiology Harvard T.H. Chan School of Public Health Boston MA.
  • Channing Division of Network Medicine Department of Medicine Brigham and Women's Hospital and Harvard Medical School Boston MA.
  • Division of Preventive Medicine Department of Medicine Brigham and Women's Hospital and Harvard Medical School Boston MA.
Hu Y, Hu FB, Manson JE. Marine Omega-3 Supplementation and Cardiovascular Disease: An Updated Meta-Analysis of 13 Randomized Controlled Trials Involving 127 477 Participants. Journal of American Heart Association. 2019 Oct;8(19):e013543. doi: 10.1161/JAHA.119.013543.Free Article

Muutkin uudet kardiologien kirjallisuuskatsaukset vetävät yhteen uudet kliiniset kalaöljytutkimukset, jotka puoltavat väkevöityjen omega-3-rasvahappojen, eritoten E-EPAn  käyttöä sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä (Nelson ym. 2019, Miller ym. 2019, Patel ym. 2019, Borghi ym. 2019).

Nelson AJ, Mirzaee S, Nicholls SJ. High‑Dose Omega‑3 Fatty Acids in Cardiovascular Prevention: Finally Living Up to Their Potential? American Journal of Cardiovascular Drugs. 2019 https://doi.org/10.1007/s40256-019-00363-3
Patel PN, Patel SM, Bhatt DL. Cardiovascular risk reduction with icosapent ethyl. Current Opinion in Cardiology. 2019 Nov;34(6):721-727. doi: 10.1097/HCO.0000000000000678.
Free Article
Miller M, Ballantyne CM, Bays HE,  et al. Effects of Icosapent Ethyl (Eicosapentaenoic Acid Ethyl Ester) on Atherogenic Lipid/Lipoprotein, Apolipoprotein, and Inflammatory Parameters in Patients With Elevated High-Sensitivity C-Reactive Protein (from the ANCHOR Study). American Journal of Cardiology. 2019 Sep 1;124(5):696-701. doi: 10.1016/j.amjcard.2019.05.057 Free Article
Borghi C, Fogacci F, Cicero AFG. Cardiovascular Risk Reduction with Icosapent Ethyl. New England Journal of Medicine. 2019 Apr 25;380(17):1678. doi: 10.1056/NEJMc1902165. 

Tohtori Tolosen kommentti:

Japanilaiset E-EPAa-tutkineet kardiologit esittävät yksinkertaistetun kaavakuvan siitä (alla), kuinka kalaöljyn omega-3-rasvahapoista syntyy elimistössä tulehdusta ehkäiseviä, vaimentavia ja sammuttavia nanoluokan yhdisteitä (prosolving mediators): EPAsta E-sarjan resolviineja, DHA:sta D-sarjan resolviineja, protektiineja ja maresiineja. Ne selittävät suurelta osin kalaöljyn omega-3-rasvahappojen terveysvaikutuksia sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä ja hoidossa (Watanabe ja Tatsuno 2019).

Prosolving mediators

Watanabe Y, Tatsuno I. Prevention of Cardiovascular Events with Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids and the Mechanism Involved Journal of Atherosclerosis and Thrombosis. 2019 Oct 3. doi: 10.5551/jat.50658.

Mikä tekee hyvää sydämelle, tekee hyvää myös aivoille!

To Prevent Dementia, Focus on the Heart
Kalaöljy ehkäisee valtimonkovettumatautia ja siitä johtuvaa tylsistymistä

Simonetto M, Infante M, Sacco RL, et al. A Novel Anti-Inflammatory Role of Omega-3 PUFAs in Prevention and Treatment of Atherosclerosis and Vascular Cognitive Impairment and Dementia. Review. Nutrients. 2019 Sep 23;11(10). pii: E2279. doi: 10.3390/nu11102279. Free Article

Kansainvälinen psykiatrityhdistys suosittelee kalaöljyä vakavan masennuksen täydentäväksi hoidoksi

Omega-3s Recommended as Adjunctive Therapy for Major Depression Medscape Family Medicine 25.9.2019.