Syöpäkuolleisuus ja seerumin D-vitamiinin pitoisuus

D-vitamiinin merkitystä syöpätaudeissa ja niiden ennusteessa on tutkittu jo 30 vuotta, mutta uutta tietoa kertyy jatkuvasti. Norjan syöpärekisteri on julkaissut yli 14-vuotisen seurantatutkimuksen seerumin D-vitamiinin pitoisuuden ja syöpäkuolemien välisestä suhteesta. Tulokset puoltavat syöpäpotilaiden seerumin D-vitamiinipitoisuuden seuraamista ja runsasta D-vitamiinin käyttöä ruoan lisänä. Terveelle keskivertoväestölle annettu D-vitamiinin saantisuositus (10 µg/vrk) ei riitä syöpäpotilaille. Suosittelen vähintään 100 µg päivässä, niin että S-D-25 nousee tasolle 125–150 nmol/l.

Norjan syöpärekisterin tutkijat ovat aikaisemmin raportoineet, että syöpädiagnoosin aikaan otettu vähäinen seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) < 50 nmol/l liittyy rinta-, eturauhas-, paksusuoli-, keuhkosyövän ja lymfoomapotilaiden lisääntyneeseen kuolemanriskiin.[ Espanjassa, Ranskassa, Virossa ym. 75 nmol/ pidetään normaalin alarajana.]

Nyt analysoitiin 202 rintasyöpään, 193 keuhkosyöpään, 124 imukudossyöpiin (lymfoomiin) ja 137 paksusuolen syöpään sairastuneen potilaan S-D-25 ennen sairastumista ja sen aikana vuosina 1984-2004. Ennen sairastumisia otetut verinäytteet oli kerätty vuosina 1973-2004 ja säilytetty kansallisessa veripankissa (Janus Serum Bank). Henkilöt olivat olleet tuolloin 35−49-vuotiaita. Syöpään sairastuneista potilaista otettiin uudet kokeet diagnoosin asettamisen yhteydessä Norjan Radiumkodissa, jossa heitä hoidettiin. Potilaiden syöpäkuolemia seurattiin vuoden 2012 loppuun asti, keskimäärin 14,4 vuotta. Kuolemantapauksia sattui yhteensä 313. Norjassa, kuten Suomessakin, kaikki syöpäkuolemat kirjataan kansallisessa syöpärekisterissä.

Ennen sairastumisia potilaiden S-D-25 oli ollut keskimäärin 63,3 nmol/l ja sairastumisen aikoihin 62,5 nmol/l. Kuolemantapauksia ilmeni merkitsevästi enemmän (39–54 %) niillä syöpäpotilailla, joiden S-D-25 oli ollut ensimmäisessä näytteessä < 46 nmol/l kuin niillä potilailla, joiden pitoisuus oli ollut suurempi. Sama koski myös diagnoosin asettamisen aikaan otettuja näytteitä. Potilailla, joiden S-D-25 oli ≥ 62 nmol/l, oli 59 % pienempi riski kuolla syöpätautiinsa kuin niillä, joiden pitoisuus oli < 46 nmol/l. Prediagnostisen pitoisuuden nousu (keskimäärin 22,3 nmolilla/l) liittyi selvästi pienentyneeseen kuolemanriskiin. Toisin sanoen, syöpään sairastuneet potilaat olivat hyötyneet D-vitamiinilisän nauttimisesta, joka oli suurentanut S-D-25:ttä keskimäärin 22,3 nmolilla/l.

Johtopäätökset: D-vitamiinin nauttiminen niin, että seerumin D-vitamiinin pitoisuus suurentuu selvästi, vähentää kuolleisuutta syöpätauteihin.

Tutkijat pohtivat havaintojensa merkitystä ja esittävät siitä kaksi vaihtoehtoista näkemystä: A) seerumin runsas D-vitamiinipitoisuus ehkäisee syöpäkuolleisuutta joidenkin biologisten vaikutusmekanismiensa avulla. B) Syöpätaudit aiheuttavat jostakin syystä S-D-25:n vähenemisen (käänteinen syysuhde). Tutkijat kallistuvat vaihtoehto A:n kannalle.

Tutkimuksen tekivät ja julkaisivat:

1 The Cancer Registry of Norway, Institute of Population-based Cancer Research, Oslo, Norway;
2 The Hormone Laboratory, Department of Endocrinology, Oslo University Hospital Health Authority, Oslo, Norway;
3 Department of Population Health, University of North Dakota School of Medicine and Health Sciences, Grand Forks, ND, USA

Raportin voi lukea maksutta kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

Robsahm TE, Tretli S, Torjesen PA, Babigumira R, Schwartz GG. Serum 25-hydroxyvitamin D levels predict cancer survival: a prospective cohort with measurements prior to and at the time of cancer diagnosis. Clinical Epidemiology. 2019 Aug 8;11:695-705. doi: 10.2147/CLEP.S207230. eCollection 2019. Free Full Text

Tohtori Tolosen kommentti

Suomen ravitsemuseliitti ja sitä uskovat lääkäritkin ovat vähätelleet vuosikymmenien ajan D-vitamiinin merkitystä syövän ja muiden luuston ulkopuolisten sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Valtion ravitsemusneuvottelukunta on pitänyt D-vitamiinin saantisuosituksen aivan liian pienenä, vuosikymmenien ajan 5 µg:ssa, ja viime vuosina 10 µg:ssa päivää kohti ja pelotellut sitä suuremman saannin olevan terveydelle vaarallista. Ravitsemuseliitti vastustaa myös D-vitamiinin pitoisuuden mittaamista verestä. Norjan syöpärekisterin tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että kymmenet tuhannet suomalaisetkin ovat sairastuneet ja kuolleet turhaan syöpätauteihin liian vähäisen D-vitamiinin saannin vuoksi. Noin 30 000 suomalaista sairastuu vuosittain syöpätauteihin.

Elossa on noin satatuhatta suomalaista syöpäpotilasta, joista 60–80 prosenttia käyttää vakiohoitojen rinnalla erilaisia täydentäviä hoitoja. Aikaansa seuraavat lääkärit ovat alkaneet määrätä potilailleen ravintolisiä, etenkin berberiiniä, magnesiumia, melatoniinia, probiootteja, D-vitamiinia, foolihappoa, kalaöljyä (etenkin E-EPAa), karnosiinia ja ubikinonia. Syöpäpotilaan kannattaa perehtyä täydentävään ravitsemushoitoon, sillä se voi parantaa merkitsevästi hänen ennustettaan ja elämänlaatuaan. Ravintolisät tehostavat syövän vakiohoitoja ja ehkäisevät niiden aiheuttamia haittoja, kuten väsymystä, ääreishermostovaurioita (neuropatioita), ahdistusta, masennusta ja suun limakalvon tulehdusta (mukosiittia).

Aurinkoisessa Espanjassa joka toisella asukkaalla on D-vitamiinivaje, S-D-25 on alle 75 nmol/l. Se lisää ennenaikaisen kuoleman riskin lähes kolminkertaiseksi ja altistaa ikääntyvät ihmiset sarkopenialle (Inostroza Flores ym. 2019). Suomen THL ja ravistemuseliitti kuvittelevat virheellisesti , että 50 nmol/ riittää kaikille, niin terveille kuin sairaillekin.

D-vitamiini ehkäisee ja hillitsee lihomista, tyypin 2 diabetesta, metabolista oireyhtymää sekä parantaa syöpäpotilaiden ennustetta ja elämänlaatua, kirjoittavat professori Meis Moukayed (American University in Dubai) ja tohtori William B. Grant (Sunlight, Nutrition, and Health Research Center, San Francisco, USA) uudessa kirjallisuuskatsauksessaan (linkki alla).

Inostroza Flores G, Francino Barrera G, Jiménez Torres S. [How does vitamin D influence body composition, sarcopenia and lifespan in older persons? A retrospective study of nine years]. Nutrición Hospitalaría. 2019 Sep 11. doi: 10.20960/nh.02571.
Moukayed M, Grant WB. Linking the metabolic syndrome and obesity with vitamin D status: risks and opportunities for improving cardiometabolic health and well-being. Diabetes,  Metabolic Syndrome and Obesity. 2019 Aug 16;12:1437-1447. doi: 10.2147/DMSO.S176933. eCollection 2019. Free Full Text