Kalaöljy suojaa munuaispotilaita sydänkuolemalta

Noin 500 suomalaista joutuu aloittamaan vuosittain munuaisten vajaatoiminnan vuoksi dialyysi- eli keinomunuaishoidon. Sitä saa kaikkiaan noin 1 600 suomalaista. Dialyysi aloitetaan, kun munuaisten vajaatoiminta ei parane pelkällä lääkehoidolla ja ruokavaliolla ja omat munuaiset toimivat enää noin kymmenen prosentin teholla. Dialyysi poistaa ylimääräistä nestettä ja kuona-aineita. Dialyysin tarkoitus on ehkäistä lisäsairauksien syntymistä sekä parantaa elämänlaatua. Yli 4 000 potilaan meta-analyysi osoittaa, että kalaöljyn käyttö ravintolisänä vähentää dialyysia saavien potilaiden sydänkuolemia.

Dialyysipotilailla on tavallista suurempi riski kuolla sydäntautiin. Kalaöljyn tiedetään suojaavan sydäntä ja verisuonia sairastumiselta, mutta kalaöljyn antaminen ei kuulu vielä dialyysipotilaiden käypä hoito -ohjeisiin. Ruotsalaiset, italialaiset, australialaiset ja uusiseelantilaiset tutkijat keräsivät kolmesta tietokannasta tiedot dialyysipotilailla tehdyistä kalaöljytutkimuksista (yhteensä 1 325 julkaisusta) ja kokosivat ne yhteen. Tulokset puoltavat kalaöljyn nauttimista sydänkuolemien ehkäisemiseksi. Alla oleva kaavakuvio kertoo, kuinka meta-analyysin tiedot kerättiin.

Näin tutkimus tehtiin

Meta-analyysin kulkukaavio. Yhteensä 1 325 julkaisusta kelpuutettin lopulliseen analyysiin 53 tutkimusta, joihin oli osallistunut 4 009 potilasta. Keskimäärin kalaöljyhoitoa oli annettu puoli vuotta.

Kalaöljyn nauttiminen (2,7 g/vrk) vähensi sydänperäisiä kuolemia, mutta ei kokonaiskuolleisuutta. Varmasti ei voitu sanoa, vähensikö kalaöljy munuaistaudin etenemistä terminaalivaiheeseen. Artikkelin voi lukea kokonaisuudessaan maksutta alla olevasta linkistä (Saglimbenea ym. 2019).

Amerikkalaiset munuaisklinikat suosittelevat E-EPA-kalaöljyä vaikeaa munuaistautia sairastaville statiineja syöville potilaille. Tutkijat kirjoittavat Post Graduate Medicine -lehdessä: "Vaikeaa kroonista munuaistautia sairastavien potilaiden lisähoito väkevöidyllä E-EPAlla vähensi merkittävästi valtimoita kovettavia (aterogeenisiä) ja muita riskitekijöitä ilman, että LDL-kolesteroli lisääntyi (päin vastoin se aleni 21 %). E-EPA ei aiheuttanut sen enempää haittavaikutuksia kuin tehoton lumevalmistekaan (Vijayaraghavan ym. 2019).

Saglimbenea VM, Wonga G, van Zwieten A Effects of omega-3 polyunsaturated fatty acid intake in patients with chronic kidney disease: Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Clinical Nutrition 2019 Article in Press http://www.elsevier.com Free Full Text pdf
Vijayaraghavan K, Szerlip HM, Ballantyne CM, et al. Icosapent Ethyl Reduces Atherogenic Markers in High-Risk Statin-Treated Patients With Stage 3 Chronic Kidney Disease and High Triglycerides. Postgraduate Medicine. 2019 Jul 15. doi: 10.1080/00325481.2019.1643633.