Ravintolisien yhdistelmät ehkäisevät verenpainetautia ja kognitiivisia häiriöitä

Italialaisissa yliopistoissa on tutkittu jo pitkään menestyksellisesti ravintolisien vaikutuksia sydän- ja verisuonisairauksissa. Esitän tässä kolme kliinistä tutkimusta, joiden mukaan alkavaa verenpainetautia ja siihen liittyvää kognitiivisten toimintojen heikkenemistä voidaan ehkäistä ja hoitaa tehokkaasti ravintolisien yhdistelmillä, myös henkilöillä, jotka eivät siedä statiineja. Ravintolisillä on yhteis- ja vuorovaikutuksia, joiden ansiosta yhdistelmät toimivat tehokkaammin kuin yksittäisten ravintolisien kokeilut.

1. tutkimus

Maria della Misericordia Hospitalin (Rovigo), San Donato Hospitalin ja Veronan yliopiston sisätautilääkärit antoivat yhdessä 131 alkavaa verenpainetautia sairastavalle potilaalle ravintolisien yhdistelmää ja osoittivat sen korjaavan veren rasvahäiriöitä ja normalisoivan verenpainetta. Näin ravintolisien uskotaan suojaavan sydän- ja verisuonisairauksilta.

Potilaiden systolinen verenpaine oli alussa 130–139 mmHg ja diastolinen 85-89 mmHg. Heillä ei ollut todettu sepelvaltimotautia. Potilaat kaltaistettiin kahteen ryhmään, joista toinen (n=65) sai kolme kuukautta pelkästään ravintoneuvontaa ja toinen (n=66) sen lisäksi ravintolisää, joka sisälsi punariisiä, berberiiniä, ubikinonia, foolihappoa ja kromia. Heidän verestään mitattiin ennen vaikutusjakson alkua ja sen päätyttyä seerumin kokonais-, LDL- ja HDL-kolesterolit, triglyseridit, paastoverensokeri, kreatiniinifosfokinaasi (CPK) ja maksaentsyymit ASAT ja ALAT sekä mitattiin painoindeksi (BMI).

Ravintolisien yhdistelmä alensi merkitsevästi kokonais- ja LDL-kolesterolia ja verensokeria sekä suurensi "hyvää" HDL-kolesterolia. Lumetta saaneissa verrokeissa ei havaittu vastaavia muutoksia. Kummankin ryhmän verenpaine ja painoindeksi säilyivät ennallaan, samoin kuin maksaentsyymit. CPK suureni hieman, mutta pysyi viitevälin puitteissa.

Johtopäätökset: Ravintolisien yhdistelmä oli hyvin siedetty, ja se paransi veren rasvaprofiilia ja ehkäisi verenpaineen kohoamista sairauden asteelle, kirjoittavat tutkijat (Mazza ym. 2019).

2. tutkimus

Napolilaisen Federico II -yliopiston ja isernialaisen sydäntutkimuslaitoksen projektissa annettiin 6 kuukautta lumetta tai ravintolisien yhdistelmää 36 potilaalle (18 + 18), joilla oli alkava verenpainetauti (Giugliano ym. 2018). Ravintolisä sisälsi  Bacopa monnieri -uutetta (300 mg), Ginkgo biloba -uutetta (50 mg), fosfoseriiniä (25 mg), vihreätee -uutetta (40 mg) ja katekiinia (20 mg). Koehenkilöille tehtiin mm. MoCa-testi, joka mittaa monipuolisesti kognitiivista suorituskykyä (kuva alla).

MoCa-testi

Alussa ja vaikutusjakson päätyttyä tehtiin neuropsykologinen tutkimus, mitattiin valtimoiden jäykkyyttä kuvaava augmentation-indeksi ja otettin monia verikokeita. Ravintolisä paransi mitattuja muuttujia. Alla olevassa kuviossa augmention index.

Augmentation index

Kuvio. Ravintolisän syönti 6 kk ajan paransi verisuonten joustavuutta, jota augmentation index kuvaa.

Ravintolisäyhdistelmä paranisi myös MoCA- ja Word Match - ja Stroop Effect -testien tuloksia, jotka kuvaavat kognitiivista suorituskykyä.

kognitiisiet testitulokset

MoCa-, Word Match - ja Stroop Effect -testien tulokset paranivat merkitsevästi ravintolisäryhmässä.

Tutkimussuunnitelma on rekisteröity Yhdysvaltain terveysviraston Clinical Trialsiin (NCT02572219), josta sen voi lukea maksutta.

3. tutkimus

Mazzan työryhmän uusi tutkimus vahvistaa tätä aikaisempaa (Mazza ym. 2020). Etsetimibin ja ravintolisäyhdistelmän kombinaatio toimii hyvin henkilöillä, jotka eivät siedä statiineja. Tutkimukseen osallistui 91 potilasta ja vaikutusjakso oli 3 kuukautta. Ravintolisä sisälsi monakoliinia, berberiiniä, resveratrolia, kversetiiniä ja kromia. 

Mazza A, Schiavon L, Rigatelli G, Torin G, Lenti S. The Effects of a New Generation of Nutraceutical Compounds on Lipid Profile and Glycaemia in Subjects with Pre-hypertension. High Blood Pressure and Cardiovascular Prevention. 2019 Jul 27. doi: 10.1007/s40292-019-00332-6.
Mazza A, Nicoletti M, Lenti S, et al. Effectiveness and Safety of Novel Nutraceutical Formulation Added to Ezetimibe in Statin-Intolerant Hypercholesterolemic Subjects with Moderate-to-High Cardiovascular Risk [published online ahead of print, 2020 May 22]. Journal of Medicinal Food. 2020;10.1089/jmf.2020.0019. doi:10.1089/jmf.2020.0019


Giugliano G, Salemme A, De Longis S, et al. Effects of a new nutraceutical combination on cognitive function in hypertensive patients. Immunity and Ageing. 2018; 15: 7. Published online 2018 Feb 7. doi: 10.1186/s12979-017-0113-4 Free Full Text