Eturauhassyöpä ja kalaöljyn omega-3-rasvahapot

Kalaöljyn omega-3-rasvahappojen merkitystä syöpätautien ehkäisyssä ja täydentävässä hoidossa on tutkittu vuosikymmenien ajan. Nyt kanadalaiset syöpätutkijat julkaisivat tutkimuksen ravinnon rasvoista ja eturauhasen omega-3-rasvahapoista. Tulosten mukaan kalaöljyn EPA-rasvahappo ehkäisee matalan riskin syövän muuttumista aggressiiviseksi (Gleason score ≥ 7, Gleason 3+4 tai suurempi). Noin 5 000 suomalaista miestä sairastuu vuosittain eturauhassyöpään. Heidän kannattaa nauttia E-EPAa ruuan lisänä.

Eskimomiehillä esiintyy tavallista vähemmän eturauhassyöpiä, minka uskotaan johtuvan runsaasta kalarasvojen saannista. Lisäksi monissa prekliinisissä ja kliinisissä tutkimuksissa on käynyt ilmi, että omega-3-rasvahapot suojaavat anti-inflammatoristen vaikutustensa vuoksi eturauhassyövältä. Koe-eläintutkimuksissa omega-3:t ovat ehkäisseet syövän syntyä, hillinneet sen kasvua ja angiogeneesiä (jonka avulla syöpä metastasoi). Eräässä ajassa etenevässä (prospektiivisessa) tutkimuksessa omega-3:n anto ruuan lisänä hillisi eturauhassyöpäsolujen lisääntymistä (proliferaatiota) radikaalileikkaukseen osallistuneilla miehillä (Aronson ym. 2011). Kanadalaiset syöpälääkärit, patologit ja ravitsemustieteilijät tekivät yhdessä uuden tutkimuksen miehillä, joilla oli diagnosoitu aikaisemman biopsian perusteella matalan riskin eturauhassyöpä. Tutkimussuunnitelma on julkaistu Clinical Trials -tietokannassa (NCT01653925), ja hankkeen kulku käy ilmi alla olevasta kaaviosta.

Kanadalaistutkimuksen kulku

189 mieheltä oli otettu eturauhasesta biopsia, jonka perusteella heillä oli diagnosoitu matalan riskin eturauhassyöpä. 176 miehen biopsia uusittiin myöhemmin. Heistä 157 tulokset kelpuutettiin lopulta analyysiin.

Tutkimuksessa selvitettiin 157 miehen ruokailutavat ja erityisesti kalaöljyn omega-3-rasvahappojen saanti ja sen yhteys toistetun eturauhasbiopsian tuloksiin. Näillä miehillä – keski-iältään 61 v, hajonta 35–75 v – oli aikaisemman biopsian perusteella todettu matalan riskin eturauhassyöpä. Vuoden kuluessa tehdyssä uudessa biopsiassa 39 miehellä (29 prosentilla) tauti oli muuttunut vakavammaksi ja 118:n tauti oli pysynyt kurissa. Mitä suurempi EPA-rasvahapon saanti ja sen pitoisuus eturauhaskudoksessa (biopsiassa) oli, sitä vähemmän tauti eteni vakavaan suuntaan. Tämä tutkimus on lajissaan ainutlaatuinen.

Johtopäätökset: EPA-rasvahapon pitoisuus eturauhasessa korreloi käänteisesti vakavan eturauhassyövän riskiin miehillä. Eturauhasesta mitattu EPA:n pitoisuus on luotettava eturauhasriskin biomarkkeri.

Tutkimuksen julkaisseet tutkijat edustavat näitä tutkimuslaitoksia:

1 Oncology Axis, Centre de recherche du CHU de Québec – Université Laval, QC G1R 3S1, Canada

2  Institute of Nutrition and Functional Foods (INAF), Université Laval, QC G1V 0A6, Canada

3 Centre de recherche de l’Institut Universitaire de Cardiologie et Pneumologie de Québec, Université Laval, QC G1V 4G5, Canada

4 Department of Pathology, CHU de Québec - Hôpital Saint-Sacrement, QC G1S 4L8, Canada

5 Endocrinology and Nephrology Axis, Centre de recherche du CHU de Québec – Université Laval, QC G1V 4G2, Canada

Moussa H, Nguile-Makao M, Robitaille K, et al. Omega-3 Fatty Acids Survey in Men under Active Surveillance for Prostate Cancer: from Intake to Prostate Tissue Level. Nutrients. 2019 Jul 16;11(7). pii: E1616. doi: 10.3390/nu11071616. Free Full Text

Kanadassa Quebec Cityssa Laval-yliopistossa selvitetään parhaillaan väkevöidyn EPA-kalaöljyn vaikutusta eturauhassyöpään potilailla, joille on tehty radikaalileikkaus. Tutkimukseen valitaan 300 miestä, joilla on diagnosoitu korkean riskin (Gleason score ≥ 7) eturauhassyöpä. Tällainen eturauhassyöpä käyttäytyy aggressiivisesti, ja sillä on suuri taipumus uusiutua. Tutkimuspotilaat saavat joko lumetta tai 3 000 mg EPA-rasvahappoa päivässä 4–10 viikkoa ennen leikkausta ja 12 kuukautta sen jälkeen. Kalaöljyn uskotaan parantavan potilaiden ennustetta. Lue lisää suomeksi alla olevasta linkistä.
EPA-kalaöljyä eturauhassyövän hoitoon

Kalaöljyn omega-3-rasvahapot estävät eturauhassyövän kasvua sekä leviämistä, todetaan myös Cancer-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa. Kananadalaisen Laval-yliopiston ja japanilaisen yliopiston tutkimukset osoittavat, että erityisesti EPA-rasvahappo hillitsee eturauhassyövän muuttumista aggressiiviseksi. Suosittelen ottamaan reilusti 90 prosenttista E-EPAa (noin 2 000 mg/vrk), jossa on mukana D3-vitamiinia.