E-EPAa munuaistautipotilaille

Vaikeaa kroonista munuaistautia sairastavilla potilailla on suurentunut sydän- ja verisuonisairauksien riski. Sitä voidaan pienentää merkittävästi jo 12 viikossa antamalla heille E-EPA-kalaöljyä 2–4 grammaa päivässä, kirjoittavat amerikkalaiset lääkärit Postgraduate Medicine -lehdessä.

Munuaistautipotilailla on veressään valtimoita kovettavia (lääkärikielellä aterogeenisia) apolipoproteiineja ja tulehduksen merkkiaineita, kuten herkkää CRP:tä (hsCRP) ja Lp-PLA2:ta sekä hapettunutta ox-LDL-kolesterolia. Väkevöity E-EPA vähentää niitä kaikkia ja suojaa siten sydän- ja verisuonitauteja vastaan, kirjoittavat munuais- ja sydänlääkärit. He perustelevat näkemystään 3 kuukautta kestäneellä kliinisellä ANCHOR-tutkimuksella (Miller ym. 2019), johon osallistui myös vaikeaa munuaistautia sairastavia potilaita (Vijayaraghavan ym. 2019). Heidän glomerulusfiltraationsa nopeus [eGFR] oli alentunut (≤60 mL/min/1,73 m2) yli 3 kuukauden ajan. Alentunut eGFR kuvaa munuaisvaurion vakavuutta.

ANCHOR-tutkimukseen osallistui 702 statiineja syövää suuren sydäntautiriskin potilasta, joista osalla oli krooninen munuaistauti. Kaikkien triglyseridit olivat koholla (statiinihoidosta huolimatta). Munuaispotilaat, kuten muutkin osallistujat, söivät statiinien lisänä 12 viikkoa lumetta (verrokit, n=36) tai E-EPAa 2 grammaa (n=20) tahi 4 grammaa päivässä (n=19).

E-EPAa 4 g/vrk alensi munuaispotilaiden triglyseridejä keskimääärin 17 % (P=0.0074) ja muita aterogeenisiä rasvoja, lipoproteiineja ox-LDL:ää, hsCRP:tä ja Lp-PLA2:ta (ks. kuvio alla) sekä suurensi seerumin EPAn pitoisuutta 879 %. 2g/vrk:lla lisäys oli 579 %. eGFR tai seerumin kreatiniini sitä vastoin eivät muuttuneet merkitsevästi. E-EPA:n siedettävyys ja turvallisuus olivat samanlaisia kuin lumevalmisteella.

E-EPA munuaispotilailla

Kuvio kertoo, kuinka monta prosenttia E-EPA (4 g/vrk) alensi (lumehoitoon verrattuna) vakavaa munuaistautia sairastavien potilaiden kohonneita veren rasvoja ja muita sydäntaudin riskitekijöitä. Apo B = apolipoprotein B; Apo C-III = apolipoprotein C-III; HDL-C = high-density lipoprotein cholesterol; hsCRP = high-sensitivity C-reactive protein; ICAM-1 = intercellular adhesion molecule-1; IL-6 = interleukin-6; ITT = intent-to-treat; LDL-C = low-density lipoprotein cholesterol; Lp-PLA2 = lipoprotein-associated phospholipase A2; non-HDL-C = non–high-density lipoprotein cholesterol; ox-LDL = oxidized low-density lipoprotein; RLP-C = remnant lipoprotein cholesterol; TC = total cholesterol; TG = triglycerides; VLDL-C = very low-density lipoprotein cholesterol; VLDL-TG = very low-density lipoprotein triglycerides.

Johtopäätökset: Vaikeaa kroonista munuaistautia sairastavien potilaiden lisähoito väkevöidyllä E-EPAlla vähensi merkittävästi valtimoita kovettavia (aterogeenisiä) ja muita riskitekijöitä ilman, että LDL-kolesteroli lisääntyi (päin vastoin se aleni 21 %). E-EPA ei aiheuttanut sen enempää haittavaikutuksia kuin tehoton lumevalmistekaan.

Tutkijat edustavat seuraavia sairaaloita ja tutkimuslaitoksia:

  • Abrazo Arizona Heart Hospital, Phoenix , Arizona.
  • Nephrology Division and Nephrology Fellowship Program, Baylor University Medical Center, Dallas, Texas.
  • Department of Medicine, Baylor College of Medicine and the Houston Methodist DeBakey Heart and Vascular Center, Houston, Texas.
  • Louisville Metabolic and Atherosclerosis Research Center  Louisville, KY.
  • Medical Affairs, Amarin Pharma Inc., Bedminster, New Jersey.
  • Clinical Development, Amarin Pharma Inc., Bedminster, New Jersey.
Vijayaraghavan K, Szerlip HM, Ballantyne CM, et al. Icosapent Ethyl Reduces Atherogenic Markers in High-Risk Statin-Treated Patients With Stage 3 Chronic Kidney Disease and High Triglycerides. Postgraduate Medicine. 2019 Jul 15. doi: 10.1080/00325481.2019.1643633.

Miller M, Ballantyne CM, Bays HE, et al. Effects of Icosapent Ethyl (Eicosapentaenoic Acid Ethyl Ester) on Atherogenic Lipid/Lipoprotein, Apolipoprotein, and Inflammatory Parameters in Patients With Elevated High-Sensitivity C-Reactive Protein (from the ANCHOR Study). American Journal of Cardiology. 2019 Jun 6. pii: S0002-9149(19)30637-X. doi: 10.1016/j.amjcard.2019.05.057. Full Free Text pdf

Santos HO, Kones R, Rumana U, et al. Lipoprotein(a): Current Evidence for a Physiologic Role and the Effects of Nutraceutical Strategies. Clinical Therapeutics. 2019 Jul 13. pii: S0149-2918(19)30298-X. doi: 10.1016/j.clinthera.2019.06.002.