Tulehdus on sydäntautien ja masennuksen yhteinen nimittäjä

Rudolf Virchow (1821–1902) osoitti jo 1850-luvulla, että sepelvaltimotauti johtuu kroonisesta matala-asteisesta tulehduksesta. Tämä tieto jäi katveeseen vuosikymmeniksi kolesterolihössötyksen vuoksi, mutta nyt kardiologitkin ovat nostaneet tulehduksen merkityksen uudelleen esiin. Uutta on se, että yhä useammat tutkijat pitävät tulehdusta sydäntautien ja masennuksen yhteisenä syynä ja ylläpitäjänä. Näiden sairauksien lääkehoito ei kuitenkaan kohdistu tulehduksen ehkäisyyn, vaimennukseen tai sammuttamiseen. Sitä vastoin monet ravintolisät, kuten berberiini, D-vitamiini, kalaöljyn omega-3-rasvahapot, karnosiini, seleeni ja ubikinoni, ovat erinomaisia anti-inflammatorisia aineita, joilla on hyvä yhteis- ja vuorovaikutus, eikä haittavaikutuksia, kuten kaikilla synteettisillä lääkkeillä.

Sydäntaudeilla ja masennuksella on suuri komorbiditeetti (kahden tai useamman itsenäisen sairauden esiintyminen samanaikaisesti). Kumpikin tauti pahentaa ja ylläpitää toista. Tutkijat ovat etsineet kauan ja löytäneet suuren joukon yhteisiä syytekijöitä, muiden muassa veressä kiertäviä tulehdussytokiineja IL-1β, TNF-α ja IL-6 (ks. alla oleva kaavakuvio). Ne vaikuttavat haitallisesti moniin entsyymeihin ja mm. tryptofaanin aineenvaihduntaan ja sitä kautta serotoniinin tuotantoon aivoissa. (Tryptofaanista syntyy normaalisti serotoniinia.) Nämä sytokiinit lisäävät samalla myös sepelvaltimotaudin riskiä ja pahentavat jo alkanutta tautia. Siihen liittyy myös kiihtynyt hapetusstressi (josta olen puhunut ja kirjoittanut jo yli 30 vuotta), jonka vaimentamiseen tarvitaan tehokkaita antioksidantteja. Alla oleva kuvio kokoaa yhteen kroonisen matala-asteisen tulehduksen syytekijöitä ja osoittaa, kuinka tulehdus aiheuttaa ja ylläpitää sydäntauteja sekä masennusta.

tulehdus, masennus, sydäntaudit

Lähde: Mattina GF, Van Lieshout RJ, Steiner M. Inflammation, depression and cardiovascular disease in women: the role of the immune system across critical reproductive events. Therapeutic Advances in Cardiovascular Diseases. 2019; 13: 1753944719851950. Published online 2019 May 30. doi: 10.1177/1753944719851950 Free Full Text

Alla olevassa kuvassa sepelvaltimon sisäpinnassa myllertää krooninen matala-asteinen tulehdus.

Tulehdus valtimossa

Kardiologitkin, Suomessa mm. Antero Kesäniemi ja Petri "Kolesteroli" Kovanen, myöntävät nyt vihdoin julkisesti lääkärilehdissä, että valtimotaudissa myllertää krooninen matala-asteinen tulehdus, jota pitäisi sammuttaa anti-inflammatorisilla yhdisteillä.

Karnosiini ehkäisee ja vaimentaa sydäntauteja ja masennusta

Karnosiini vaimentaa sekä hapetusstressiä että kroonista tulehdusta, kirjoittavat amerikkalaiset ja italialaiset tutkijat uudessa yhteisessä artikkelissaan (Caruso ym. 2019). Karnosiini vaimentaa tehokkaasti tulehdussytokiinien tuotantoa syöjäsoluissa (makrofageissa) ja ehkäisee hapetusstressiä valtimoiden seinämissä. Tutkijat pitävät karnosiinia hyvänä ravintolisänä vähentämään masentuneiden ja sydänpotilaiden komorbiditeettia.

Kirjoittajat edustavat seuraavia tutkimuslaitoksia:

1. Oasi Research Institute - IRCCS, 94018 Troina. Italy.
2. Department of Biomedical and Biotechnological Sciences, Section of Pharmacology, University of Catania, 94018 Catania. Italy.
3. Department of Drug Sciences, University of Catania, 95125 Catania. Italy.
4. Department of Biomedical and Biotechnological Sciences, Division of Medical Biochemistry, University of Catania, 94018 Catania. Italy.
5. Ralph N. Adams Institute for Bioanalytical Chemistry, University of Kansas, 66045 Lawrence, Kansas. United States.

Caruso G, Fresta CG, Grasso M, Santangelo R, Lazzarino G, Lunte SM, Caraci F. Inflammation as the common biological link between depression and cardiovascular diseases: Can carnosine exert a protective role? Current Medical Chemistry. 2019 Jul 11. doi: 10.2174/0929867326666190712091515.

Toinenkin italialaisten lääkäreiden työryhmä (Rooman "La Sapienza"-yliopistosta) kirjoittaa, kuinka karnosiini suojaa diabeetikkojen valtimoita. Diabeetikot ovat suurin sydäninfarktin riskiryhmä. Karnosiini ehkäisee myrkyllisten AGE-  ja ALE-tuotteiden (sokereiden ja rasvojen härskiintymistuotteiden) haittavaikutuksia valtimoissa ja sieppaa ja eliminoi haitallisia karbonyyleja ja aldehydeja, joita syntyy elimistössä hapettuneista sokereista ja rasvoista, kirjoittavat tutkijat (Menini ym. 2019). Karnosiinin biologisten vaikutusmekanismien selvittäminen ja julkaiseminen tiedelehdissä on tärkeää, jotta voidaan uskottavasti puhua sen [karnosiinin] terveysvaikutuksista.

Minusta on hienoa todeta, että Italian yliopistoissa tutkitaan aktiivisesti karnosiinia ja suositellaan sitä diabeetikoille ja sydänpotilaille.

Menini S, Iacobini C, Fantauzzi CB, Pugliese G. L-carnosine and its Derivatives as New Therapeutic Agents for the Prevention and Treatment of Vascular Complications of Diabetes. Current Medical Chemistry. 2019 Jul 10. doi: 10.2174/0929867326666190711102718.

Karnosiini suojaa aivoja

Karnosiinin aivoja suojaavasta vaikutuksesta on julkaistu yli 540 tieteellistä tutkimusta. Uusin koosteartikkeli kertoo uusimmat tutkimustiedot ravitsemustieteilijöiden ammattilehdessä, josta alla oleva kuvio on peräisin (Schön ym. 2019).

carnosiini suojaa aivosoluja

Kuvio kertoo, kuinka karnosiini suojaa aivosoluja (neuroneja) ja tähtisoluja. Astrosyyteillä on runsaasti sytoplasmisia ulokkeita verisuonten läheisyydessä. Ne osallistuvat ioni- ja kemiallisen tasapainon säätelyyn ja ovat osa veri-aivoestettä (glia limitans). Astrosyytit antavat hermokudokselle mekaanista tukea. Hermokudoksen vaurioituessa astrosyytit vaeltavat paikalle ja muodostavat arpikudosta.  

Karnosiinin hermostoa suojaavia biologisia/farmakologisia vaikutusmekanismeja:
- metabolista tukea neuroneille
- pH-puskurointi soluissa, joiden aineenvaihdunta on vilkasta
- tulehduksen ja AGE-tuotteiden aktiviteetin esto
- GABA-reseptoreiden esto
- sinkin ja kuparin neurotoksisuuden rajoittaminen
- karbonylaatioon liittyvä sytotoksisuuden esto 
- reaktiivisten happiradikaalien ja typpiyhdisteiden esto 
- NMDAn aiheuttaman neurotoksisiteetin vaimennus
- aivoperäisen hermokasvutekijän tuotanto astrosyyteissä
- serotoniinin, adrenaliinin ja dopamiinin tuotannon edistäminen.

Schön M, Mousa A, Berk M, et al. The Potential of Carnosine in Brain-Related Disorders: A Comprehensive Review of Current Evidence. Review. Nutrients. 2019 May 28;11(6). pii: E1196. doi: 10.3390/nu11061196.

Berberiini suojaa sydänsoluja

Berberiinillä on keskeinen vaikutus sydäntautien, diabeteksen ja muiden aineenvaihduntasairauksien sekä niiden komplikaatioiden ehkäisyssä ja hoidossa, kuten alla oleva kuvio näyttää.

Berberiini cardiometabolisissa taudeissa

Berberiinillä on keskeinen merkitys kardiometabolisten sairauksen ehkäisyssä ja hoidossa (lähde Feng ym. 2019).

Berberiini ja hesperidiini vähentävät sydämen sidekudossolujen (fibroblastien) tulehdussytokiinien erittymistä, erilaistumista ja proliferaatiota (lisääntymistä) ja lisäävät niiden kollageenisynteesiä (jota TGF-β1 stimuloi Notch1-viestireittiä) (Xu ym. 2019). Sydämen sidekudossolut erittävät monia biologisesti aktiivisia yhdisteitä ja säätävät sydänlihasolujen toimintoja ja kollageenin tuotantoa. Berberiini voi vähentää merkitsevästi sekä TGF-β1:n että alfa-sileälihasaktiinin (α-SMA) pitoisuuksia, ja ehkäistä siten sydämen sidekudoistumista (joka johta sydämen toiminnanvajaukseen). Sydämen sidekudos ei johda sähköä, kuten normaalit sydänlihassolut. Tämäkin tutkimustulos selittää, miksi berberiinistä on hyötyä sydämen suojana. [Myös ubikinoni ehkäisee tutkitusti sydänfibroosia ja sydänpotilaiden kroonista tulehdusta.]

Berberiini on maailman eniten tutkittuja ravintolisiä. Yhdysvaltain terveysviraston PubMed-tietokannassa siitä on 5 363 tieteellistä dokumenttia. Silti suomalaisen sairaalan nefrologi (munuaislääkäri) kielsi äsken potilastaan (diabeetikkoa) käyttämästä berberiiniä, "koska sitä ei ole tutkittu"!

Yu XH, Wang YF, Dai FY, Zhao JH, Li P. The protective effects of Berberine and Hesperidin on inflammatory factor-stimulating cardiac fibroblasts. European Review for Medicine and Pharmacological Sciences. 2019 Jun;23(12):5468-5476. doi: 10.26355/eurrev_201906_18216. Free Full Text

Muita sydäntä ja aivoja suojaavia ravintolisiä

Näitä ovat mm. D-vitamiini (100 µg/vrk), E-EPA, kurkumiini, magnesium ja ubikinoni. Niillä on toisiaan vahvistava synerginen yhteis- ja vuorovaikutus. Mitä useampaa antioksidatiivista ja anti-inflammatorista ravintolisää nauttii samanaikaisesti, sitä suurempi on niiden teho. Yhdellä aineella tehdyissä tutkimuksissa on saatu ei-positiivisia tuloksia, joita on tulkittu virheellisesti, ettei aineesta ole hyötyä. Eihän taikinakaan nouse pelkillä jauhoilla ja vedellä!