D-vitamiinin vaikutukset luuston ulkopuolella

D-vitamiinilla on monia luuston ulkopuolisia terveysvaikutuksia, joista ei tiedetty 20 vuotta sitten juuri mitään. Uudet tutkimukset ovat lyöneet ällikällä ravitsemuseliitin ja monet lääkäritkin, jotka olivat pitkään uskoneet, että D-vitamiinia tarvitaan homeopaattisia määriä (5 µg/vrk) vain riisitaudin ja luukadon ehkäisyyn. Nyt tiedetään, että D-vitamiini, paljon viranomaissuositusta suurempana päiväannoksena, ehkäisee ja hoitaa autismia, diabetesta, masennusta, MS-tautia, sydänsairauksia, syöpää, sarkopeniaa (vanhuus-haurausoireyhtymää) ja monia muita pitkäaikaissairauksia. Uudet tutkimukset vahvistavat myös, että D-vitamiini kohentaa lihaksiston kuntoa ja kestävyyttä sekä ehkäisee ikääntymiseen liittyvää lihaskunnon heikentymistä.

Auringonvalosta saatavan D-vitamiinin puutteen yhteyden riisitautiin osoitti ensimmäisenä puolalainen biokemisti ja lääkäri Jedrzej Sniadecki (1768–1838) vuonna 1822 (Mozolowski 1939). Vuonna 1918 englantilainen hammaslääkäri Sir Edward Mellanby (1884 –1955) osoitti, että kalanmaksaöljyn anto voi korvata auringonvalon puutetta riisitaudin ehkäisyssä ja hoidossa (Mellanby 1918). Vuonna 1922 tohtori Elmer McCollum työryhmineen nimesi puutetta aiheuttavan tekijän D-vitamiiniksi (McCollum ym. 1922). Suomalainen lastenlääkäri Arvo Ylppö osallistui 1920-luvulla  Norjassa pidettyyn D-vitamiinikongressiin, jonka jälkeen hän aloitti Suomessa riisitaudin ehkäisyn suosittelemalla lapsille D-vitamiinia reilu 100 µg päivässä. Tätä suositusta noudatettinkin vuoteen 1964, jonka jälkeen suositusta tuntemattomasta syystä alennettiin asteittain. Sen jälkeen on lasten ja nuorten uusien tyypin 1 diabetestapausten määrä on kasvanut merkittävästi; katso alla oleva kuvio.

Diabetes ja lasten D-vitamiinin saantisuositus

Lähde: Elina Hyppönen ym. Lancet.

Vuonna 1969 löydettiin kudoksista D-vitamiinireseptori (VDR) (Haussler et al. 1969), mikä antoi aiheen tutkia D-vitamiiinin vaikutuksia luuston ulkopuolisissa kudoksissa ja sen merkitystä monissa kroonisissa sairauksissa, kuten Alzheimerin taudissa, astmassa, autismissa, lihavuudessa, tyyppien 1 ja 2 diabeteksessa, insuliiniresistensissä, masennuksessa, metabolisessa oireyhtymässä, MS-taudissa, sydän- ja verisuonitaudeissa, ainakin 15 eri syöpätaudissa ja kroonisessa matala-asteisessa tulehduksessa, joka myllertää kaikissa pitkäaikaissairauksissa (ks. alla oleva kaavakuvio). 

VDR-löydön jälkeen (Simpson ym. 1985; Bischoff ym. 2001) alettiin tutkia vilkkaasti D-vitamiinin merkitystä ja vaikutuksia lihaskuntoon - voimaan ja kestävyyteen - etenkin ikääntyvillä ihmisillä, urheilijoilla ja lihassairauksia potevilla potilailla. Monet uudet tutkimukset ovatkin valottaneet niitä biokemiallisia ja farmakologisia mekanismeja, joiden avulla D-vitamiini toimii lihaksistossa. Niiden selvittäminen on ollut välttämätöntä, jotta voisimme ymmärtää D-vitamiinin merkitystä lihasten toiminassa.

D-vitamiinivajeen vaikutuksia

Kaavakuvio esittää, kuinka monia terveyshaittoja D-vitamiinivaje (deficiency) voi aiheuttaa ja pahentaa. Lähde: Dzik ym. 2019

Tutkimukset ovat osoittaneet, että D-vitamiinin aktiivimuoto on 1,25-hydroksivitamiini D3 (1,25(OH)2D3), joka säätää suoraan myös luurankolihasten toimintoja. D3-vitamiini osallistuu myogeneesiin (lihassolujen syntyyn), proliferaatioon (kasvuun, lisääntymiseen), erilaistumiseen, proteiinisynteesiin ja mitokondrioiden energian tuotantoon ja aineenvaihduntaan aktivoimalla monia solujen viestikaskadeja, mm. mitogeenin aktivoiman proteiinikinaasin kautta. Mitogeeni on yhdiste, joka käynnistää solujen jakautumisen.

D-vitamiinivaje on yleinen ja se liittyy lasten ja nuorten insuliiniresistenssiin ja diabetekseen, vahvistaa tuore meksikolaistutkimus (kuva alla) (Denova-Gutiérrez ym. 2019).

D-vitamiinivaje ja lasten ja nuorten diabetes

Mitä vähemmän lasten ja nuorten veressä on D-vitamiinia, sitä enemmän insuliiniresistenssiä (HOMA-Index) ja diabetesta ( (Denova-Gutiérrez ym. 2019).
Denova-Gutiérrez E, Muñoz-Aguirre P, López D, Flores M, Medeiros M, Tamborrel N, Clark P. Low Serum Vitamin D Concentrations Are Associated with Insulin Resistance in Mexican Children and Adolescents. Nutrients. 2019 Sep 5;11(9). pii: E2109. doi: 10.3390/nu11092109. Free Full Text

D3-vitamiini ja sen reseptori (VDR) liittyvät myös geenien ilmentymiseen ja ei-genomisiin toimintoihin, jotka voivat muuttaa lihassolujen käyttäytymistä. D-vitamiinivaje tai -puute voivat aiheuttaa lihassyiden surkastumista (atrofiaa), kroonisia lihaskipuja, sarkopeniaa ja siihen liittyviä kaatumisia ja luunmurtumia. Näistä aiheista on viime aikoina julkaistu runsaasti tieteellisiä tutkimuksia ja kirjallisuuskatsauksia. Yhdysvaltain terveysviraston PubMed-tietokannassa on yli 3 300 dokumenttia hakusanaparilla Vitamin D + muscle. Laitan alle esimerkiksi pari perusteellista katsausta.

Montenegro KR, Cruzat V, Carlessi R, Newsholme P. Mechanisms of vitamin D action in skeletal muscle. Nutrition Research Reviews. 2019 Jun 17:1-13. doi: 10.1017/S0954422419000064.
Dzik KP, Kaczor J J. Mechanisms of vitamin D on skeletal muscle function: oxidative stress, energy metabolism and anabolic state. European Journal of Applied Physiology 2019; 119: 825. https://doi.org/10.1007/s00421-019-04104-x Free Full Text

D-vitamiiinin vähäinen pitoisuus seerumissa (< 46 nmol/l) liittyy lisääntyneesen syöpäkuolemaan, osoittaa suuri Norjan syöpärekisterin tutkimus.

D-vitamiinivaje lisää lasten ja nuorten aggressivista käyttäytymistä, osoittaa Michiganin yliopiston tuore tutkimus.