D-vitamiini ja kalaöljy paksu- ja peräsuolisyöpien täydentävänä hoitona

Iranilaiset lääkärit ja ravitsemustieteilijät tutkivat yhdessä D-vitamiinin ja omega-3-rasvahappojen yhteisvaikutusta pitkälle edenneiden paksu- ja peräsuolisyöpien täydentävässä hoidossa. Tulokset olivat rohkaisevia: ravintolisät kohensivat potilaiden ravitsemustilaa, painoa sekä painoindeksiä (BMI) ja vähensivät tulehduksen merkkiaineita (sytokiineja). Tulokset puoltavat ravintolisien käyttöä näiden syöpien täydentävänä hoitona.

Tutkimukseen kutsuttiin 81 potilasta, jotka arvottiin sattumanvaraisesti neljään ryhmään:

  1. verrokit, joille annettiin käyvän hoidon lisänä vain lumevalmisteita
  2. omega-3-ryhmä, jolle annettiin päivittäin 2 omega-3-kapselia (á 300 mg omega-3:a) + viikottain 1 D-vitamiinilumekapseli
  3. D-vitamiiniryhmä, jolle annettiin viikottain 1 D3-vitamiinikapseli (1 250 µg) + 2 päivittäistä omega-3-lumekapselia. D-vitamiiniannos päivää kohti oli siis 178 µg
  4. omega-3- ja D-ryhmä, jolle annettiin viikottain 1 250 µg:n D-vitamiinikapseli + päivittäin 2 omega-3-kapselia. D-vitamiiniannos päivää kohti oli siis 178 µg.

Vaikutusjakso oli kahdeksan viikkoa.

Alussa ja 8 viikon kuluttua mitattiin paino, laiha lihasmassa, seerumin D-vitamiini (S-D-25), tuumorinekroositekijä alfa (TNF-α), interleukiini 6 (IL-6), C-reatiivinen proteiiini (CRP) ja albumiini.

Kahdeksan viikon kuluttua sekä D-vitamiinia että omega-3:a saaneen ryhmän tulehdussytokiinit CRP ja TNF-α olivat vähentyneet merkitsevästi. Muidenkin ravintolisiä (D:tä tai omega-3:a) saaneiden potilaiden IL-6 oli vähentynyt merkitsevästi lähtötasoon verrattuna.

Ravintolisiä saaneiden potilaiden paino, BMI ja laiha lihasmassa suurenivat lähtötasoon verrattuina.

"D-vitamiinin ja kalaöljyn yhteiskäyttö parantaa suolistosyöpää sairastavien potilaiden ravitsemustilaa ja vähentää kroonista tulehdusta", päättelevät tutkijat. Tulokset puoltavat ravintolisien käyttöä paksu- ja peräsuolisyöpien täydentävänä hoitona (vakiohoitojen lisänä).

Haidari F, Abiri B, Iravani M, Ahmadi-Angali K, Vafa M. Randomized Study of the Effect of Vitamin D and Omega-3 Fatty Acids Cosupplementation as Adjuvant Chemotherapy on Inflammation and Nutritional Status in Colorectal Cancer Patients. Journal of Dietary Supplements. 2019 May 20:1-17. doi: 10.1080/19390211.2019.1600096.

Tohtori Tolosen kommentti


Suosittelen syöpäpotilaille huomattavasti suurempaa omega-3-annosta kuin mitä tässä tutkimuksessa annettiin. Neuvon ottamaan noin 2 grammaa E-EPAa päivässä. EPA-rasvahapolla on osoitettu monissa klinisissä tutkimuksissa (Cockbain ym. 2017) hyvä vaikutus esimerkiksi tässä: EPA-rasvahappo parantaa paksu- ja peräsuolisyöpien ennustetta. D-vitamiinia voi hyvin ottaa tuon 178 µg/vrk, mikä on ollut tavallinen ja turvallinen annostelu monissa kliininissä syöpätutkimuksissa.

Cockbain AJ, Volpato M, Race AD, et al. Anticolorectal cancer activity of the omega-3 polyunsaturated fatty acid eicosapentaenoic acid. Gut. 2014;63(11):1760-8. doi: 10.1136/gutjnl-2013-306445