Sydänpotilaiden E-EPA-tutkimuksesta käydään vilkasta keskustelua lääkärilehdissä

E-EPA-kalaöljyllä tehty REDUCE-IT-tutkimus on lyönyt ällikällä monet sydänlääkärit, ravitsemustieteilijät ja terveystoimittajat. Tähän asti monet heistä ovat vähätelleet kalaöljyn sydäntä suojaavaa vaikutusta, koska monet viimeaikaiset tutkimukset ja niistä julkaistut meta-analyysit – heikoilla valmisteilla, liian pienillä päiväannoksilla ja liian lyhyillä vaikutusajoilla – ovat olleet pettymyksiä. REDUCE-IT-tutkimuksessa kävi toisin: Statiineja syövien potilaiden uusien sydänkohtausten ja aivohalvausten riski pieneni dramaattisesti (25-28 %) viiden vuoden vaikutusjakson aikana, kun he söivät lääkityksensä lisänä E-EPAa 4 grammaa (4 000 mg). Tällaista annosta ei voi saada pelkästään ruuasta eikä peruskalaöljyistä.

Itä-Suomen yliopiston ravitsemusyksikön edustajat Matti Uusitupa ja Ursula Schwab ovat kirjoittaneet REDUCE-IT-tutkimuksesta pääkirjoituksen Duodecim-lääkärilehteen (20/2019). Linkki alla. Uusi yli 1000 terveen keski-ikäisen miehen kalaöljytutkimus (Mahajan ym. 2019) kumoaa Uusituvan ja Schwabin viimeiden virkkeen (kielteisen mielipiteen), jolla ei ole mitään tekemistä REDUCE-IT-tutkimuksen kanssa.
Kalaöljyt ja sydäntautien ehkäisy

Suomen lääkärilehti uutisoi REDUCE-IT-tutkimuksen 18.1.2019 otsikolla
Kalaöljy ehkäisee sydäntapahtumia

Kiinnostus E-EPAa kohtaan on nyt aivan valtavaa ("huge interest") etenkin diabeetikkojen ravintolisänä, kirjoittavat amerikkalaiset sisätauti- ja sydänlääkärit sekä neurologit kirjallisuuskatsauksessaan kardiologien ammattilehdessä (Gupta 2019). Oppivatko lääkärit vihdoin antamaan potilailleen oikeaa kalaöljyä (E-EPA) riittävän suurina päiväannoksina, kysyvät kardiologit Nelson ym. American Journal of Cardiovascular Drugs -lehdessä (2019). Viiden kliinisen tutkimuksen ja yli 27 000 sydänpotilaan meta-analyysi puoltaa E-EPAn käyttöä statiinien lisänä, koska se vähentää merkitsevästi sydäninfarkteja ja muita vakavissa sydäntapahtumia (Dishi ym. 2019).

Monet arvostetut kardiologit eri puolilla maailmaa ovat nyt pohtineet, miksi juuri E-EPA – 4 gramma päiuväannoksella –  tuotti näin paljon paremmat tulokset kuin kalaöljyt, jotka sisältävät EPAa ja DHA:ta. Selityksiä on esitetty monenlaisia (Bazarbashi ja Miller 2020). Amsterdamin Academic Medical Centerin tutkijat John J.P. Kastelein ja Erik S.G. Stroes – jotka itse ovat tutkineet paljon kalaöljyn sydänvaikutuksia – laativat tutkimuksen johdosta New England Journal of Medicineen pääkirjoituksen, jossa he ihmettelevät uusia tuloksia. He kirjoittavat mm. näin:

"Kaikkein suurin yllätys [meille] oli se, kuinka tulokset erosivat monista viimeaikaisista omega-3-tutkimuksista. Kymmenen aikaisemman erillistutkimuksen meta-analyysissa, johon oli osallistunut 78 000 potilasta, omega-3-rasvahappoja saaneilla ei ilmennyt verrokkeja pienempää riskiä tärkeissä sydäntapahtumissa. Yli 25 000 osallistujan VITAL-tutkimus (Vitamin D and Omega-3 Trial) ei sekään osoittanut omega-3:n vähentäneen primaariehkäisynä sydäninfarkteja, aivohalvauksia eikä sydänkuolemia. Toinen yllätys oli se, että E-EPA vähensi sydänkohtauksia paljon enemmän kuin olisi ollut odotettavissa pelkästään triglyseridien alentamisella."

Puolalainen kardiologian professori Gajos Grzegorz (Department of Coronary Disease and Heart Failure, Faculty of Medicine, Jagiellonian University Medical College, John Paul II Hospital, Prądnicka 80, Kraków) on laatinut alla olevan VITAL- ja REDUCE-IT -tutkimusten vertailutaulukon (2019). E-EPA (4 g/vrk) osoittautui verrattomasti paremmaksi, kuin EPA+ DHA-yhdistelmä (840 mg/vrk).

VITAL vs REDUCE-IT

REDUCE-IT-tutkimuksen erinomaisia tuloksia hämmästelleet kardiologit ovat esittäneet seuraavia pohdintoja:

  1. E-EPA alentaa kohonneita triglyseridejä tehokkaammin kuin E-EPA + E-DHA. Triglyseridit ovat tunnetusti sydänkohtausten riskitekijä.
  2. E-EPA vaimentaa tehokkaammin kroonista matala-asteista tulehdusta, joka kytee ahtautuvissa sepel- ja aivovaltimoissa.
  3. REDUCE-IT-tutkimuksessa E-EPAn päiväannos oli 4 g, kun esim. non-positiivisessa VITAL-tutkimuksessa annettiin EPAa + DHA:ta yhteensä 840 mg päivässä. E-EPA nosti veren ja kudosten omega-3-indeksin paljon korkeammalle kuin 840 mg/vrk. EPA vastustaa elimistön arakidonihapon (AA, omega-6) vaikutusta, jolloin tulehdus vähenee.
  4. E-EPA alentaa kohonnutta verenpainetta paremmin kuin E-EPA + E-DHA. Kohoneen verenpaineen aleneminen suojaa sydäntä ja aivoja.
  5. E-EPAlla on vielä tuntemattomia sydäntä ja verisuonia suojaavia vaikutusmekanismeja.

Australialainen farmakologian apulaisprofessori Sheila Doggrell kirjoittaa E-EPAsta farmakologien ammattilehdessä. Hän pitää E-EPAa hyvänä lisähoitona statiineja syöville ihmisille. Amerikkalaiset Baum ja Scholz pitävät E-EPAa ainutlaatuisen hyvänä kalaöljynä statiineja sylville henkilöille, sillä E-EPA torjuu "residuaalista" sydäntautiriskiä (Baum ja Scholz 2019). Samoin amerikkalainen sisätautopin professori Vera Bittner (Division of Cardiovascular Disease, University of Alabama at Birmingham) kehuu E-EPAa sydänlääkäreiden ammattilehdissä (Bittner 2019, Bitner ym. 2020).

Professori Deepak Bhattin työryhmä vastaa näihin pohdintoihin seuraavasti:

"Olemme samaa mieltä siitä, että etyyliepan (E-EPAn) hyödyt sydämelle johtuivat ainakin osittain [suuresta] annoksesta ja E-EPAn erityisominaisuuksista, jotka poikkeavat aikaisemmin julkaistujen tutkimusten valmisteista (lukuunottamatta JELIS-tutkimusta, jossa statiinin syöjille annettiin E-EPAa 1,8 g/vrk viisi vuotta). On myös todennäköistä, että veren ja kudosten EPA-pitoisuudet (omega-3-indeksi) suurenivat E-EPAlla enemmän kuin muissa tutkimuksissa. Plasman EPA-pitoisuus suureni keskimäärin 360 prosenttia".

Japanilainen JELIS-tutkimus tukee käsitystä, että E-EPA vastustaa erityisen tehokkaasti arakidonihapon kroonista matala-asteista tulehdusta aiheuttavaa vaikutusta ja suojaa siten sydäntä. E-EPAn vaikutus veren rasvoihin (lipideihin, lipoproteiineihin), tulehdussytokiineihin, verihiutaleisiin ja valtimopaakkuihin on erilainen kuin DHA:n (Sherratt ja Mason 2018, Innes ja Calder 2018). [E-EPA stabiloi paakkuja ja estää niitä repeämästä.]

E-EPA alentaa systolista verenpainetta 1,3 mmHg ja diastolista 0,5 mmHg. Nämä muutokset voivat olla vaatimattomia, mutta niillä on voinut olla silti tärkeä merkitys tutkitussa potilasaineistossa. Teemme parhaillaan lisäanalyyseja, joissa tarkastelemme biomarkkereita, EPA/AA-suhdetta, verenpainetta ym., jotta ymmärtäisimme paremmin E-EPAn mahdollisia vaikutusmekanismeja, jotka vähentävät sydäntaudin riskiä.

HUOM! Icosapent Ethyl = E-EPAn etyyliesteri eli E-EPA.

Kalaöljy suojaa sydäntä ilman saasteiden aiheuttamilta vaurioilta, osoittaa uusi tutkimus (Lin ym. 2019). Ks alla oleva kuva.

Kalaöljyn suojavaikutukset ilmansaasteita vastaan

Bazarbashi N, Miller M. Icosapent Ethyl: drug profile and evidence of reduced residual cardiovascular risk in patients with statin-managed LDL-C cholesterol [published online ahead of print, 2020 Mar 31]. Expert Review in Cardiovascular Therapy. 2020;10.1080/14779072.2020.1749596. doi:10.1080/14779072.2020.1749596
No authors listed. Reduction of Cardiovascular Risk with Icosapent Ethyl (Vascepa). The Medical Letter on Drugs and Therapeutics Fenruary 2020
Bittner VA, Jacobson TA, Ballantyne CM, Guyton JR. JCL roundtable: Omega-3 fatty acids and cardiovascular outcomes. Journal of Clinical Lipidology. 2020;14(1):4–15. doi:10.1016/j.jacl.2020.02.004

Bittner V. Implications for REDUCE IT in clinical practice. Progress in Cardiovascular Diseases. 2019;62(5):395–400. doi:10.1016/j.pcad.2019.11.003
Gupta M, Tummala R, Ghosh RK, et al. An update on pharmacotherapies in diabetic dyslipidemia. Review.  Progress in Cardiovascular Diseases. 2019 Aug 20. pii: S0033-0620(19)30105-7. doi: 10.1016/j.pcad.2019.07.006.
Doggrell SA. Clinical trials of eicosapentaenoic acid (EPA) prescription products for the treatment of hypertriglyceridemia. Review. Expert Opinions in Pharmacotherapy. 2019 Jul;20(10):1221-1225. doi: 10.1080/14656566.2019.1609942.
Cardiovascular Risk Reduction with Icosapent Ethyl.  New England Journal of Medocine 2019; April 25, 380:1677-1678 DOI: 10.1056/NEJMc1902165
Grzegorz G. Omega-3 polyunsaturated fatty acids: is their future VITALized or REDUCEd?
Cardiovascular Research. 2019 May 1;115(6):e58-e60. doi: 10.1093/cvr/cvz081. Free Full Text
Sherratt SCR, Mason RP. Eicosapentaenoic acid inhibits oxidation of high density lipoprotein particles in a manner distinct from docosahexaenoic acid. Biochemical and Biophysical Research Communications. 2018 Jan 10. pii: S0006-291X(18)30068-8. doi: 10.1016/j.bbrc.2018.01.062. Free Full Text pdf
Sherratt SCR, Mason RP. Eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid have distinct membrane locations and lipid interactions as determined by X-ray diffraction. Chemistry and Physics of Lipids. 2018 Jan 17. pii: S0009-3084(17)30301-8. doi: 10.1016/j.chemphyslip.2018.01.002.
Innes JK, Calder PC. The Differential Effects of Eicosapentaenoic Acid and Docosahexaenoic Acid on Cardiometabolic Risk Factors: A Systematic Review. International Journal of Molecular Sciences. 2018 Feb 9;19(2). pii: E532. doi: 10.3390/ijms19020532. Free Full Text pdf

Lin Z, Chen R, Jiang D-Y et al. Cardiovascular Benefits of Fish-Oil Supplementation Against Fine Particulate Air Pollution in China. Journal of the American College of Cardiology. 2019 April 2076–2085. doi.org/10.1016/j.jacc.2018.12.093
Mahajan H, Choo J, Masaki K et al. Serum Long-Chain n-3 Polyunsaturated Fatty Acids and Aortic Calcification in Middle-Aged Men: The Population-Based Cross-sectional ERA-JUMP Study.Nutrition, Metabolism and Cardiovascular diseases. Published online: May 07, 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.numecd.2019.04.011
Baum SJ, Scholz KP. Rounding the corner on residual risk: Implications of REDUCE-IT for omega-3 polyunsaturated fatty acids treatment in secondary prevention of atherosclerotic cardiovascular disease. Review. Clinical Cardiology. 2019 Jun 29. doi: 10.1002/clc.23220. Free Full Text
Nelson AJ, Mirzaee S, Nicholls SJ. High-Dose Omega-3 Fatty Acids in Cardiovascular Prevention: Finally Living Up to Their Potential? American Journal of Cardiovascular Drugs. 2019 Sep 4. doi: 10.1007/s40256-019-00363-3.
Doshi R, Kumar A, Thakkar S,  et al. Meta-analysis Comparing Combined Use of Eicosapentaenoic Acid and Statin to Statin Alone. American Journal of Cardiology. 2019 Oct 26. pii: S0002-9149(19)31155-5. doi: 10.1016/j.amjcard.2019.10.009.