Kanadan perhelääkärilehti selostaa sydänpotilaiden ja diabeetikkojen E-EPA-tutkimusta

Kanadan perhelääkärilehti (Canadian Family Physician) kirjoittaa otsikolla "Viisi tärkeintä tutkimusta vuonna 2018". Yksi näistä viidestä tutkimuksesta oli Yhdysvaltain terveysviraston vaatimuksesta tehty REDUCE-IT. Lehti kirjoittaa siitä otsikolla ”Parantaako E-EPA sydäntautien ennustetta potilailla, joiden esitiedoissa on diabetes tai sepelvaltimotauti?” Suomen lääkärilehtikin uutisoi REDUCE-IT-tutkimuksen 18.1.2019 otsikolla Kalaöljy ehkäisee sydäntapahtumia.

Lehti selostaa REDUCE-IT-tutkimusta lyhyesti ja toteaa näin: Näillä potilailla E-EPA vähensi viidessä vuodessa yhdellä 21:stä (potilaasta) sydänkohtauksia lumehoitoon (itse asiassa nykyiseen käypään hoitoon) verrattuna. Lumehoitoon verrattuna E-EPA aiheutti eteisvärinää yhdellä potilaalla 72:sta viiden vuoden seurannassa.

Tutkimusmenetelmä oli kliininen lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus, johon osallistui 8 179 potilasta, keski-iältään 64 vuotta. Heistä oli 71 % miehiä, 58 % diabeetikkoja ja 71 % sepelvaltimotautipotilaita. Kaikki söivät kolesterolia alentavia statiineja. Aktiivihoitona oli E-EPA 4 g/vrk, lumevalmiste oli paraffiiniöljy. Vaikutusjakso 5 vuotta.

Sydänkohtauksia ilmeni harvemmin E-EPAn syöjillä (17,2 %) kuin lumetta saaneilla (22,0 %), riskisuhde 0,75 %, NNT=21 (NNT = number needed to treat tarkoittaa, kuinka monta potilasta on hoidettava, jotta yksi saa tavoitellun hyödyn). Aivohalvauksia sekä kliinisiä ja kuolemaan johtaneita sydäninfarkteja ilmeni vähemmän E-EPAa (11,2 %) kuin lumetta saaneilla (14,8 %, riskisuhde 0,74 %, NNT = 28).

Eteisvärinää ilmeni 5,3 prosentilla E-EPA-ryhmässä ja 3,9 prosentilla lumeryhmässä (NNH = 72). NNH (number needed to harm) tarkoittaa, montako potilasta on hoidettava tutkitulla aineella, jotta yksi saa haittavaikutuksen. E-EPA alensi seerumin triglyseridejä keskimäärin noin 20 % lumeeseen verrattuna (kohonneet triglyseridit ovat sydäntautien riskitekijöitä.)

Perry D, Moe S, Korownyk C, et al. Top studies relevant to primary care from 2018: From PEER. Review. Canadian Family Physician. 2019 Apr;65(4):260-263. Free Full Text pdf