E-EPA voi auttaa Huntingtonin taudissa

Puhdistettu ja väkevöity E-EPA-kalaöljy voi parantaa Huntingtonin tautia sairastavien potilaiden motorista suorituskykyä, mutta vain, jos E-EPAa nautitaan 2 grammaa päivässä vähintään vuoden ajan. Näin kirjoittavat japanilaiset, egyptiläiset ja vietnamilaiset neurotieteilijät uudessa kirjallisuuskatsauksessaan. Myös ubikinoni (300 mg/vrk), karnosiini (1 800 mg/vrk) ja D-vitamiini (100 µg/vrk) ovat hyödyllisiä hermoston suojelijoita (neuroprotektantteja). Näillä ravintolisillä on hyvä vuoro- ja yhteisvaikutus, joten niitä kannattaa nauttia yhdessä.

Huntingtonin tauti on etenevä perinnöllinen keskushermoston sairaus. Siinä esiintyy häiriöitä motoriikassa (liikkeiden hallinnassa ja tasapainossa) sekä muisti-, päättely- ja havaintotoiminnoissa. Muutoksia ilmenee myös tunne-elämässä ja persoonallisuudessa. Tehokasta ja parantavaa lääkehoitoa ei tunneta. Niinpä neurologit hakevat apua ravintolisistä.

Suomessa arvioidaan olevan ainakin 70–100 Huntington-sukua ja tautia sairastavia potilaita vähintään 200. Potilaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua voidaan parantaa tietoa ja tukea antamalla, neuvoo Parkinsonliitto.

Ravintolisien vaikutuksia on tutkittu paljon

Aivojen magneettiresonanssikuvantaminen (MRI) on paljastanut, että potilaiden aivot surkastuvat. Magneettikuvauksella kyetään näkemään aivojen rakenne ja diagnosoimaan hermostoa rappeuttavia sairaustiloja, kuten Alzheimerin ja Huntingtonin tauteja, MS-tautia ja muistihäiriöitä. Puhdistettu ja väkevöity E-EPA-kalaöljy ehkäisee ja jopa korjaa aivojen surkastumista, osoittavat Lontoon Hammersmithin yliopistosairaalan kuvantamisyksikön MRI-tutkimukset, joita on tehty professori Basant K. Purin johdolla. Lisäksi on käynyt ilmi, että Huntingtonin taudissa vallitsee mitokondrioiden toimintahäiriö (Murck ja Manku 2007), jota voidaan ehkäistä ja korjata E-EPAlla (Van Raamsdonk ym. 2005) ja ubikinonilla (Mehan ym. 2018, Riva ym. 2012, Chang ym. 2018).

Purin työryhmän E-EPAa saaneiden potilaiden motorinen suorituskyky on parantunut ja vakiintunut lumeryhmään verrattuna (Puri ym. 2005). Monet psykiatrien julkaisemat havainnot ja tutkimukset osoittavat, että E-EPA (2 g/vrk) ehkäisee ja parantaa myös mielenterveysongelmia (ahdistusta, masennusta, itsemurha-ajatuksia ym.), joita Huntington-potilaillakin esiintyy yleisesti.

Nämä havainnot ovat antaneet aihetta tutkia E-EPA-hoidon vaikutuksia Huntigton-potilailla. E-EPAn päiväannos on ollut 2 grammaa (2 000 mg). Purin työryhmän potilailla 12 kuukautta jatkunut päivittäinen E-EPAn nauttiminen on korjannut aivojen surkastumista ja parantanut heidän motorista suorituskykyään. Havainto on tärkeä, sillä mikään lääke ei ole pystynyt samaan. Lyhyemmissä, 6 kuukauden hoitokokeiluissa E-EPAlla (Huntington Study Group 2008, Ferreira et al. 2015) ei ole saatu aikaan vastaavaa vaikutusta kuin vuoden mittaisella hoidolla (Puri ym. 2005).

Tutkimukset siis puoltavat E-EPAn ja ubikinonin käyttöä Huntingtonin taudin itsehoitona, vaikka se ei tautia parannakaan. Jäljellä olevan elämän laatu voi kuitenkin kohentua ja vakiintua. Kirjallisuuskatsauksessa selostetaan alla olevia tieteellisiä tutkimuksia.

Yhdysvaltain terveysviraston PubMed-tietokannassa on tällä hetkellä kymmenen tutkimusta hakusanaparilla ethyl-EPA + Huntington. Ubikinonitutkimuksia on vastaavasti jo 25 kappaletta.

Morsy S, Khalil SM, Doheim MF,  et al, Efficacy of ethyl-EPA as a treatment for Huntington disease: A systematic review and meta-analysis. Acta Neuropsychiatrica. 2019 Mar 20:1-38. doi: 10.1017/neu.2019.11.
Puri BK, Bydder GM, Counsell SJ, et al.  MRI and neuropsychological improvement in Huntington disease following ethyl-EPA treatment. Neuroreport. 2002 Jan 21;13(1):123-6. Abstract 
Puri BK, Leavitt BR, Hayden MR, et al.  Ethyl-EPA in Huntington disease: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Neurology. 2005 Jul 26;65(2):286-92. Abstract*

Van Raamsdonk JM, Pearson J, Rogers DA, et al. Ethyl-EPA treatment improves motor dysfunction, but not neurodegeneration in the YAC128 mouse model of Huntington disease. Experimental Neurology. 2005 Dec;196(2):266-72. Abstract
Riva, L, Koeva M, Yildirim F et al. Polyglutamine Expanded Huntingtin Dramatically Alters the Genome-Wide Binding of HSF-1. Journal of Huntington's Disease. 2012; 1 (1) , DOI 10.3233/JHD-2012-120020 Free FullText
Huntington Study Group TREND-HD Investigators. Randomized controlled trial of ethyl-eicosapentaenoic acid in Huntington disease: the TREND-HD study. Archives of Neurology. 2008 Dec;65(12):1582-9. doi: 10.1001/archneur.65.12.1582. Free Full Text
Puri BK, Bydder GM, Manku MS, et al. Reduction in cerebral atrophy associated with ethyl-eicosapentaenoic acid treatment in patients with Huntington's disease. Journal of International Medical Research. 2008 Sep-Oct;36(5):896-905. Abstrac
Ferreira JJ, Rosser A, Craufurd D,  et al. Ethyl-eicosapentaenoic acid treatment in Huntington's disease: A placebo-controlled clinical trial. Movement Disorders. 2015 Sep;30(10):1426-9. doi: 10.1002/mds.26308. Abstract
Chang KH, Cheng ML, Chiang MC, Chen CM. Lipophilic antioxidants in neurodegenerative diseases. Review. Clinica Chimica Acta. 2018 Oct;485:79-87. doi: 10.1016/j.cca.2018.06.031.