Ubikinoni pitää sydämen vajaatoimintaa sairastavat potilaat lähes oireettomina

Kansainvälinen Q-SYMBIO-tutkimus vahvistaa, että ubikinoni – 300 mg päivittäin nautittuna 4 vuoden ajan – vähentää sydämen vajaatoimintaa sairastavien potilaiden oireita ja puolittaa sydänkuolemat. Ravintolisien suojavaikutus on jatkunut jo yli 12 vuotta, siis yli 8 vuotta ubikinonin käytön lopettamisen jälkeenkin. Q-symbio-tutkimukseen osallistuneista eurooppalaisista potilaista julkaistiin nyt uusi lisäanalyysi.  300 mg/vrk suurentaa vajaatoiminnasta kärsivien potilaiden plasman ubikinonin pitoisuuden keskimäärin 4-kertaiseksi, mikä parantaa sydämen toimintakykyä suuresti. Yhdysvaltain ja Kanadan HFSA Scientific Statements Committee pitää ubikinonia parhaiten kliinisesti tutkittuna ravintolisänä sydämen vajaatoiminnan hoidossa (Vest ym. 2019).

Q-SYMBIO-tutkimukseen osallistui pääasiassa aasialaisia ja eurooppalaisia sydämen vajaatoimintaa sairastavia potilaita, yhteensä 420. Euroopassa tutkimusta tehtiin 14 tutkimuskeskuksessa Puolassa, Tanskassa, Ruotsissa, Unkarissa, Itävallassa ja Slovakiassa. Koko potilasaineiston erinomaiset tulokset on raportoitu useissa sydänlääkäreiden ammattilehdissä sekä näillä sivuilla

Uusi analyysi sydämen vajaatoiminta potevista eurooppalaisista potilaista (n=231) osoittaa, että 300 mg ubikinonia päivässä ehkäisee sydäntapahtumia (MACE) käypää hoitoa saaviin verrattuna (kuva alla). Kahden vuoden seurannassa ubikinonia syövillä ilmeni 10,9 prosentilla sydänkohtauksia, kun käypää hoitoa saaneilla verrokeilla sydänkohtauksia tuli yli 33 prosentille. Ero on tilastollisesti erittäin merkisevä (p = 0,001) ubikinonin eduksi.

Ubikikinoni pitää sydänpotilaita hengissä
Grafiikka: Katkoviiva osoittaa ubikinonia saaneneiden sydänpotilaiden säilyneen lähes 100-prosenttisesti ilman sydänkohtauksia. Yhtenäinen viiva puolestaan osoittaa käypää hoitoa saaneiden verrokkien vähäisempää säilymistä sydänkohtauksitta seurannan aikana (2 vuotta) (Lähde Mortensen ym. 2019).

Lisäksi ubikinonia syövillä oli selvästi vähemmän kokonaiskuolleisuutta, sydänkuolleisuutta, sydämen vajaatoimintaa ja muita oireita sekä sairaalahoidon tarvetta.

Toinenkin uusi kliininen (28 potilaan) tutkimus vahvistaa, että ubikinonin syöminen ruoan lisänä 300 mg/vrk parantaa kuukaudessa sydämen vajaatoimintaa (Sobirin ym. 2019). 300 mg ubikinonia päivässä suurentaa kuukaudessa terveiden ihmisten plasman ubikinonin pitoisuuden keskimäärin 7-kertaiseksi 0.66 → 7,28 μmol/l ja vastaavasti sydämen vajaatoimintaa sairastavien potilaiden pitoisuuden 4-kertaiseksi  0,95 → 3,76 μmol/l.

Tutkimukset vahvistavat käsitystä, jonka mukaan sydänpotilaiden kannattaa syödä ubikinonia 300 mg päivässä.

Mortensen AL, Rosenfeldt F, Filipiak KJ. Effect of coenzyme Q10 in Europeans with chronic heart failure: A sub-group analysis of the Q-SYMBIO randomized double-blind trial. Cardiology Journal. 2019 Mar 5. doi: 10.5603/CJ.a2019.0022. Free Full Text

Sobirin MA, Herry Y, Sofia SN, Uddin I, Rifqi S, Tsutsui H. Effects of coenzyme Q10 supplementation on diastolic function in patients with heart failure with preserved ejection fraction. Drug Discovery and Therapy. 2019;13(1):38-46. doi: 10.5582/ddt.2019.01004. Free Full Text

Vest AR, Chan M, Deswal A,  et al. Nutrition, Obesity and Cachexia in Patients with Heart Failure: A Consensus Statement from the HFSA Scientific Statements Committee. Journal of Cardiac Failure. 2019 Mar 12. pii: S1071-9164(18)30917-5. doi: 10.1016/j.cardfail.2019.03.007.