Ubikinoni, tyypin 2 diabetes, ylipaino ja lihavuus

Jo lähes 700 000 suomalaista sairastaa diabetesta, heistä 95 % potee tyypin 2 diabetesta. Se lyhentää elinikää 5–7 vuotta. Yli 2 600 suomalaista kuolee vuosittain diabetekseen – 7 ihmistä joka päivä. Diabeteksessa ja sen liitännäistaudeissa vallitsee hapetusstressi, krooninen matala-asteinen tulehdus ja mitokondrioiden toimintahäiriö. Niitä kaikkia voidaan hillitä nauttimalla ruoan lisänä ubikinonia, vahvistaa uusi koontitutkimus. Ravinnosta saamme ubikinonia vain noin 5 mg päivässä, kun diabeetikon tarve näyttää olevan vähintään 200 mg/vrk. Se pienentää tyypin 2 diabeetikon riskiä sairastua ja kuolla sydäntauteihin ja muihin diabeteksen liitännäistauteihin.

Ubikinonin nauttiminen päivittäin parantaa paastoverensokeria (keskimäärin 0,59 mmol/l), "pitkää sokeria" eli HbA1c:tä (– 0,28 %)  ja alentaa kohonneita seerumin triglyseridejä (– 0,17 mmol/l), joita pidetään sydäntautien syytekijöinä. Näin ubikinoni vähentää diabeetikon sydäntaudin ja -kuoleman riskiä. Lisäksi ubikinoni vaimentaa hapetusstressiä ja kroonista matala-asteista tulehdusta, korjaa mitokondrioiden toimintahäiriöitä ja lisää niiden energian tuotantoa.

Niillä ylipainoislla ja lihavilla dibeetikoilla, jotka ottivat ubikinonia vähintään 200 mg päivässä, parani lisäksi insuliiniresistenssi (HOMA-IR).

Koontitutkimus käsitti 14 erillistutkimusta vuosilta 1999–2018 (ks. taulukko 1.) Niihin oli osallistunut kaikkiaan 730 diabeetikkoa (ikähaarukka 47-68 v), joista 693 (94,9 %) noudatti tutkimussuunnitelman ohjeita vaikutusjakson loppuun asti. Potilaiden painoindeksi vaihteli 25 ja 30,4:n välillä. Ubikinonin päiväannos oli keskimäärin 185,7 mg, vaihteluväli 100–400 mg/vrk. Vaikutusjaksojen pituus oli keskimäärin 13 viikkoa (vaihteluväli 8–14 viikkoa).

Koontitutkimus puoltaa vahvasti ubikinonin käyttöä ylipainoisten ja lihavien tyypin 2 diabeetikkojen ravintolisänä. Sen ei raportoitu aiheuttaneen mitään haittavaikutuksia, ei myöskään lääkityksen yhteydessä. Tutkimuksen voi lukea maksutta alla olevasta linkistä.

Tutkimuksen tekivät ja julkaisivat

1. Department of Clinical Pharmacy, Dongguan Third People’s Hospital, Affiliated Dongguan Shilong People’s Hospital of Southern Medical University, Dongguan, Guangdong, China;

2. Department of Traditional Chinese Medicine, Scientific Research Platform, The Second Clinical Medical College, Guangdong Medical University, Dongguan, China;

3. Department of Gynaecology & Obstetrics, Dongguan Third People’s Hospital, Affiliated Dongguan Shilong People’s Hospital of Southern Medical University, Dongguan, Guangdong, China;

4. Key Laboratory for Medical Molecular Diagnostics of Guangdong Province, Guangdong Medical University, Dongguan, Guangdong, China

Ubikinoni ehkäisee diabeteksen aiheuttamia muistihäiriöitä, osoittaa iranilainen rottatutkimus (Omidi ym. 2019).

Huang H, Chi H, Liao D, Zou Y. Effects of coenzyme Q10 on cardiovascular and metabolic biomarkers in overweight and obese patients with type 2 diabetes mellitus: a pooled analysis. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity. 2018 Nov 29;11:875-886. doi: 10.2147/DMSO.S184301. eCollection 2018. Free Full Text
Omidi G, Karimi SA, Rezvani-Kamran A, Monsef A, Shahidi S, Komaki A. Effect of coenzyme Q10 supplementation on diabetes induced memory deficits in rats. Metabolic Brain Disease. 2019 Mar 8. doi: 10.1007/s11011-019-00402-7.