Parantaako D-vitamiini nuorten naisten kognitiivisia taitoja?

Mikä on optimaalinen D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) nuorten naisten veressä kognitiivisten toimintojen kannalta? Riittääkö 50 nmol/l, kuten THL ja ravitsemustieteilijät Suomessa toitottavat? Monissa muissa maissa vähimmäispitoisuutena pidetään 75 nmol/l. Turkkilaiset neurotieteilijät tutkivat 25–45-vuotiaiden naisten tietotaitojen suhdetta S-D-25:een. Vajeen korjaaminen D-vitamiinilisällä (178,5 µg/vrk) kohensi kognitiivisia taitoja kolmessa kuukaudessa.

Tutkimukseen valittiin 90 naista, keski-iältään 37 vuotta (hajonta 25–45 v), jotka oli lähetetty Bozokin yliopistosairaalaan fysikaaliseen hoitoon ja kuntoutukseen. Heidän kaikkien S-D-25 oli alle 75 nmol/l, minkä katsottiin merkitsevän D-vitamiinin puutostilaa. Alle 25 nmol/l luokiteltiin vakavaksi puutteeksi, 25–75 puutokseksi ja yli 75 riittäväksi pitoisuudeksi. Kroonisia sairauksia potevia naisia ei kelpuutettu mukaan tähän tutkimukseen, jotteivät sairaudet sekoittaisi tutkimustuloksia (ks. artikkelin kohta Exclusion criteria). 

Naisten kognitiiviset taidot testattiin Montreal Cognitive Assessment (MoCA) -menetelmällä – jolla myös presidentti Donald Trump testattiin äskettäisessä terveystarkastuksessaan. Testin suurin pistemäärä on 30 ja ≥ 21 katsotaan normaaliksi. Yläkuva kertoo, mitä kaikkia kongitiivisia toimintoja MoCA-testi mittaa.

Osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään S-D-25-pitoisuuksien mukaan: alle 25, 25–49 ja 50–74 nmol/l. Kuhunkin ryhmään tuli 30 naista (ks. artikkelin taulukko 1). Ryhmien S-D-25-pitoisuudet ja muut laboratoriotulokset (keskiarvo ja 2 SD) vaikutusjakson alussa ja lopussa ilmenevät taulukosta 2. (HUOM! Artikkelissa S-D-25-pitoisuudet ilmoitetaan ng/ml-yksikköinä, jotka muutetaan suomalaisiksi nmol/l-yksiköksi kertomalla 2,5:llä.)

Naisille annettiin kolme kuukautta D-vitamiinia 1 250 mikrogrammaa (µg) kerran viikossa, mikä tekee 178,5 µg päivää kohti. Vaikutusjakson lopussa S-D-25-pitoisuudet mitattin ja MoCa-testit tehtiin uudelleen. Ryhmien testitulokset alussa ja vaikutusjakson jälkeen käyvät ilmi taulukosta 3.

D-vitamiinin anto kohensi S-D-25-pitoituuksia ja paransi merkittävästi naisten kielellisiä ja muistitaitoja, päättelivät tutkijat. Tämä oli ensimmäinen kliininen tutkimus lajissaan. Tutkijat selostavat laajasti aikaisempia henkiseen suorituskykyyn ja D-vitamiinin liittyviä tutkimuksia. Artikkelin voi lukea kokonaisuudessaan maksutta alla olevasta linkistä.

Balbaloglu O, Tanık N. The effect of vitamin D on cognitive functions in young female patients: a prospective controlled study using the Montreal Cognitive Assessment. Arquivos de Neuropsiquiatria. 2019 Jan;77(1):19-24. doi: 10.1590/0004-282X20180159. Free Full Text