Näin EPA suojaa diabeetikon sydäntä

Väkevöity, puhdistettu omega-3-rasvahappo EPA (E-EPA) on nyt kardiologien suuren mielenkiinnon kohteena kaikkialla maailmassa. Marraskussa 2018 julkaistussa suuressa REDUCE-IT-tutkimuksessa E-EPA (4 g/vrk) vähensi 25 % statiineja syövien ihmisten sydäntapahtumia ja 28 % aivohalvauksia käypään hoitoon verrattuna. E-EPAn tärkeimpinä vaikutusmekanismeina sydänterveydelle on pidetty kohonneiden triglyseridien alentamista ja kroonisen matala-asteisen tulehduksen ehkäisyä, vaimennusta ja sammuttamista. Ne eivät kuitenkaan selitä kaikkea. Uuden tutkimuksen mukaan E-EPA aktivoi paroksonaasi 2 -geeniä (PON2), joka korjaa insuliiniresistenssiä, estää LDL-kolesterolin hapettumista ja parantaa tyypin 2 diabeetikkojen veriplasman aterogeenistä indeksiä (AIP). Nämä havainnot tarjoavat uuden farmakologisen selityksen sille, että E-EPA vähentää diabeetikkojen sydän- ja verisuonitautien riskiä.

Noin puoli miljoonaa suomalaista sairastaa tyypin 2 diabetesta. Heillä on suuri sydän- ja verisuonitautien riski, huolimatta diabeteksen lääkehoitosta. E-EPA aktivoi paroksonaasi 2 -nimistä geeniä (PON2), joka ehkäisee insuliiniresistenssiä sekä valtimoiden kovettumista ja jäykistymistä, osoittaa iranilainen kliininen kaksoissokkotutkimus. Siihen osallistui 36 tyypin 2 diabeetikkoja, miehiä ja anisia, iältään 35–50 vuotta, jotka kaltaistettiin kahteen ryhmään. Niistä toinen (n=18) sai 8 viikkoa käyvän hoidon lisänä päivittäin 2 grammaa E-EPAa ja toinen (n=18) lumetta (syötävää paraffiiniöljyä).. Ryhmien välillä ei ollut eroja ennen vaikutusjakson alkua, ja osallistujia kehotettiin pitämään ruokatapansa, lääkityksensä ja liikuntansa ennallaan vaikutusjakson ajan. Sen kuluessa E-EPAa saaneiden PON2-geenin aktiivisuus lisääntyi merkitsevästi lumeryhmään nähden.

Samalla E-EPAa saaneiden "hyvä" HDL-kolesteroli lisääntyi ja paastoverensokeri vähenivät merkitsevästi verrokkeihin verrattuna. Tulokset puoltavat E-EPAn (2 g/vrk) käyttöä tyypin 2 diabeetikon ravintolisänä, päättelevät tutkijat (Golzari ym. 2019). Tutkimussuunnitelma on vapaasti luettavissa Clinical Trials -rekisterissä.

Paroksosaaniperheeseen kuuluu kolme geeniä,  PON1, PON2 ja PON3, jotka sijaitsevat kromosomi 7:ssä. Toisin kuin PON1 ja PON3, sijaitsee PON2 solujen sisällä niiden mitokondrioissa ja plasmakalvolla )endoplasmisessa retikulumissa , joissa se sieppää vapaita radikaaleja (ja vaimentaa siten hapetusstressiä, joka myllertää diabeteksessa ja muissa kroonisissa sairauksissa). PON2 on siis tehokas antioksidantti, jolla on tärkeitä fysiologisia funktioita, mm. kroonisen matala-asteisen tulehduksen vaimennus. PON2:n tiedetään korjaavan insuliiniresistenssiä ja haiman insuliinia erittävien beetasolujen toiminnanhäiriöitä ja se estää LDL-kolesterolin hapettumista ox-LDL:ksi (Qujeq ym. 2018). Ja nyt sen siis tiedetään myös alentavan plasman aterogeenistä indeksiä, AIP. Se on määritelmän mukaan plasman triglyseridien (TG) ja HDL-pitoisuuksien suhteen logaritmi [log] kolesteroliin (HDL-C). AIP:n laskin ilmoittaa tuloksen, kun kirjoitat siihen TG:n ja HDL-C:n pitoisuutesi. AIP kuvastaa aterogeenisten ja suojaavien lipoproteiinien suhdetta. AIP korreloi myös pro- ja antiaterogeenisten lipoproteiinihiukkasten kokoon. Kliinisten tutkimusten mukaan AIP ennustaa sekä sydäntaudin että rasvamaksan riskiä. AIP kertoo myös kuinka hyvin ruokavalion muutos ja lääke- ja ravintolisähoito ovat tehonneet. AIP ilmoitetaan mmol/l tai mg/dl -yksikköinä. AIP on koholla erityisesti ylipainoisilla ihmisillä.

Tulokset tukevat tuoretta tanskalaistutkimusta, jonka mukaan EPA on paras rasvahappo aivoille ja sydämelle. Samoin tulokset tukevat REDUCE-IT- ja JELIS-tutkimuksia, joihin osallistuneista suuri osa oli tyypin 2 diabeetikkoja. Amsterdamin Academic Medical Centerin tutkijat John J.P. Kastelein ja Erik S.G. Stroes totesivat New England Journalin pääkirjoituksessa, että REDUCE-IT-tutkijoiden tavoin hekin spekuloivat vielä E-EPAn vaikutusmekanismeja sydänterveydessä. Iranilaistutkimus tarjoaa uuden vaikutusmekanismin, PON2-geenin aktivaation.

Golzari MH, Javanbakht MH, Ghaedi E, Mohammadi H, Djalali M. Effect of Eicosapentaenoic Acid Supplementation on Paraoxonase 2 Gene Expression in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus: a Randomized Double-blind Clinical Trial. Clinical Nutrition Research. 2019 Jan 28;8(1):17-27. doi: 10.7762/cnr.2019.8.1.17. eCollection 2019 Jan. / PubMed

Qujeq D, Mahrooz A, Alizadeh A, Boorank R. Paraoxonase-2 variants potentially influence insulin resistance, beta-cell function, and their interrelationships with alanine aminotransferase in type 2 diabetes. Journal of Research in Medical Sciences. 2018 Dec 28;23:107. doi: 10.4103/jrms.JRMS_88_18. ECollection 2018. Free Full Text

Muita E-EPA-tutkimuksia käynnissä kardiologiassa

Yhdysvalloissa EVAPORATE-tutkimuksessa  80 sepelvaltimotautipotilasta saa joko 4 g/vrk E-EPAa tai lumetta. Japanissa RESPECT-EPA-tutkimuksessa 3 900 sepelvaltimotautia sairastavalle statiinien syöjälle annetaan joko 1 800 mg/vrk E-EPAa tai lumetta. Tulosten odotetaan vahvistavan REDUCE-IT-tutkimusta. ANCHOR-tutkimuksesta on juuri julkaistu lisäanalyysi (Ballantyne ym. 2019):

Puolalainen kardiologi Gajos Grzegorz (Department of Coronary Disease and Heart Failure, Faculty of Medicine, Jagiellonian University Medical College, John Paul II Hospital, Prądnicka 80, Kraków) on laatinut alla olevan VITAL- ja REDUCE-IT -tutkimusten vertailutaulukon (2019). E-EPA (4 g/vrk) osoittautui verrattomasti paremmaksi, kuin EPA+ DHA-yhdistelmä (840 mg/vrk).

VITAL vs REDUCE-IT

Ballantyne CM, Manku MS, Bays HE, et al. Icosapent Ethyl Effects on Fatty Acid Profiles in Statin-Treated Patients With High Triglycerides: The Randomized, Placebo-controlled ANCHOR Study. Cardiology and Therapy. 2019 Feb 20. doi: 10.1007/s40119-019-0131-8.
Grzegorz G. Omega-3 polyunsaturated fatty acids: is their future VITALized or REDUCEd? Cardiovascular Research. 2019 May 1;115(6):e58-e60. doi: 10.1093/cvr/cvz081. Free Full Text
Baum SJ, Scholz KP. Rounding the corner on residual risk: Implications of REDUCE-IT for omega-3 polyunsaturated fatty acids treatment in secondary prevention of atherosclerotic cardiovascular disease. Review. Clinical Cardiology. 2019 Jun 29. doi: 10.1002/clc.23220. Free Full Text