Berberiini on uudelle diabeetikolle tehokkaampaa kuin metformiini

Suomessa on noin puoli miljoonaa tyypin 2 diabeetikkoa. Ensisijaisena hoitona heille annetaan suun kautta lääkettä, metformiinia. Uusi kliininen tutkimus osoittaa, että berberiini on metformiinia tehokkaampi aine sokeri- ja rasvahäiriöiden hoitona. Berberiini korjaa samalla insuliiniresistenssiä ja alentaa veren metyyliglysoksaalia, joka aiheuttaa diabeteksen lisätauteja: sydän- ja aivoinfarkteja, hermosto-, munuais- ja silmänpohjavaurioita sekä säärihaavoja, muistin heikkenemistä ja masennusta sekä altistaa syöpätaudeille. Berberiini ehkäisee diabeteksen komplikaatioita ja jarruttaa niiden etenemistä. Tutkimus puoltaa berberiinin käyttöä tyypin 2 diabeteksen hoidossa.

Tyypin 2 diabetes on aineenvaihdunnan (metabolian) häiriötila, jossa veren sokeripitoisuus suurenee. Jatkuvasti koholla oleva verensokeri tuottaa elimistössä metyyliglyoksaalia (MGO), joka kuuluu glykaation päätetuotteisiin (advanced glycation end products, AGE). MGO haittaa haiman β-solujen ja muidenkin solujen ja insuliinin toimintoja, jolloin diabeteksen lisätautien kehittyminen kiihtyy. MGO muuntaa "hyvää" HDL-kolesterolia "pahaksi" ja sokeroittaa LDL-kolesterolia, jolloin muodostuu "ultrapahaa" MGmin-LDL:ää. Se takertuu hanakasti valtimoiden sisäseinämiin ja aiheuttaa itsenäisesti diabeeettista mikro- and makroangiopatiaa ja alkaa muodostaa valtimoa ahtauttavaa paakkua, plakkia. Paakun kasvaessa valtimon läpimitta pienenee ja verenvirtaus heikkenee. Suonen tukkiutuminen aiheuttaa salpauspesäkkeen eli infarktin. Paakku voi myös revetä ja lähettää verenkiertoon palasia, jotka voivat tukkia ohuen valtimon sydämessä tai aivoissa. Seuraus voi olla sydäninfarkti tai aivohalvaus.

Diabeetikon lisätautien (komplikaatioiden) ehkäisyssä ja jarruttamisessa tulisi käyttää hyväksi metyyliglyoksaalia ehkäiseviä ja vähentäviä ravintolisiä, kuten berberiiniä, karnosiinia, ja pyridoksamiinia (B6-vitamiinia). Diabeteksen käypä hoito, joka tähtää vain veren sokeripitoisuuden hallintaan, ei riitä estämään MGO:n haittoja. Nyt uusi kliininen tutkimus vahvistaa, että berberiini on jopa tehokkaampaa kuin metformiini.

Tutkimuksen teki Liaquat University of Medical and Health Sciences, Jamshoro/Hyderabad. Maaliskuun 2016 ja tammikuun 2017 välisenä aikana klinikkaan tuli 200 vastadiagnosoitua tyypin 2 diabeetikkoa. Heidät kaltaistettin iän ja sukupuolen mukaan sattumanvaraisesti kahteen ryhmään. Toinen ryhmä sai kolme kuukautta päivittäin metformiinia 500 mg x 3 ja toinen berberiiniä 500 mg x 3.

Vaikutusjakson alussa ja lopussa otettiin verikokeet, joista analysoitiin veren sokeri- ja rasvapitoisuuksia, insuliiniherkkyyttä (HOMA-IR) sekä metyyliglyoksaalia (MGO). Ryhmien demograafiset ja laboratoriokokeiden tiedot vaikutusjakson alussa käyvät ilmi taulukosta 1. Siitä käy ilmi, että HOMA-IR (% IR) oli alussa metformiiniryhmässä 3,73 ± 1,15 ja berberiiniryhmässä. 3,68 ± 1,30 ng/dl. MGO oli koholla kummassakin ryhmässä: 63,9 ± 16,37 ja 59,92 ± 20,70 ng/dl. Ryhmien välillä ei siis ollut merkitseviä eroja, joten ryhmän olivat vertailukelpoiset.

Kolmen kuukauden kuluttua HOMA-IR (% IR) oli laskenut metformiiniryhmässä tasolle 3,69 ± 1,13 ng/dl ja berberiiniryhmässä tasolle 2,64 ± 0,76 ng/dl. MGO oli laskenut vastaavasti tasolle 35,84 ± 12,56 ng/dl ja 26,64 ± 10,73 ng/dl (P = 0.0001). HOMA-IR (% IR) parani vastaavasti 40 % ja 73 % (P = 0.0001) ja MGO 43 % ja 56 % (P = 0.0001). Toisin sanoen berberiini oli paljon tehokkaampaa kuin metformiini, joka on tyypin 2 diabeteksen ensisijaislääke. Laboratoriokokeiden tulokset vaikutusjakson lopussa käyvät ilmi taulukosta 2.

Berberiini_MGO

Grafiikka osoittaa, että berberiini alentaa diabeetikkojen metyyliglyoksaalia enemmän kuin metformiini.

Berberiinihoito alensi merkitsevästi myös painoa ja painoindeksiä, verenpainetta, paastoverensokeria, "pitkää sokeria" (HbA1c), kolesterolia, eritoten LDL-kolesterolia, triglyseridejä ja paastoinsuliinia. "Hyvä" HDL-kolesteroli lisääntyi. Berberiinin laihduttava vaikutus perustuu siihen, että se muuntaa valkeaa rasvaa ruskeaksi.

Johtopäätökset: Berberiini alentaa MGO:ta ja insuliiniresistenssia metformiinia paremmin uusilla tyypin 2 diabeetikoilla. Tulokset puoltavat berberiinin käyttöä tyypin 2 diabeetikkojen hoidossa.

Kiinalaiset diabetologit esittävät uudessa artikkelissaan, kuinka berberiini suojaa munuaisia kohonnelta veren sokeripitoisuudelta (Zhang ym. 2019).

Berberiini vähentää myös diabeetikon riskiä sairastua syöpätauteihin, joille metyyliglyoksaali (MGO) altistaa (Bellier ym. 2019). Memon ym. tutkimuksessa berberiini alensi MGO:ta peräti 56 %.

Memon MA, Khan RN, Riaz S, Ain QU, Ahmed M, Kumar N. Methylglyoxal and insulin resistance in berberine-treated type 2 diabetic patients. Journal of Research in Medical Sciences. 2018 Dec 28;23:110. doi: 10.4103/jrms.JRMS_1078_17. eCollection 2018. Free Full Text

Bellier J, Nokin MJ, Lardé E, et al. Methylglyoxal, a potent inducer of AGEs, connects between diabetes and cancer. Review. Diabetes Research and Clinical Practice. 2019 Jan 18;148:200-211. doi: 10.1016/j.diabres.2019.01.002.

Zhang X, Guan T, Yang B, Chi Z, Wan Q, Gu HF. Protective effect of berberine on high glucose and hypoxia-induced apoptosis via the modulation of HIF-1α in renal tubular epithelial cells.American Journal of Translational Research. 2019 Feb 15;11(2):669-682. eCollection 2019. Free Full Text