Tanskalaistutkimus vahvistaa: EPA on paras omega-3-rasvahappo aivoille ja sydämelle

Aalborgin yliopiston sydäntautiklinikan tutkimuksen mukaan kalaöljyn EPA-rasvahappo antaa paremman suojan aivohalvaukselta kuin DHA-rasvahappo. Yli 57 000 tanskalaisen terveydentilaa oli seurattu 13,5 vuotta, jona aikana 1 879 heistä oli saanut aivohalvauksen. Heistä 1 755 oli antanut näytteen rasvahappoanalyysiin. Siitä kävi ilmi, että rasvakudoksen suuri EPA-pitoisuus liittyi 26 prosenttia pienempään aivohalvauksen riskiin (verrattuna pieneen pitoisuuteen).

The Danish Diet, Cancer and Health Study alkoi vuonna 1993. Siihen osallistuu yli 57 000 henkilöä, iältään 50– 65 vuotta. Alussa kaikki täyttivät ruokatapoja selvittävän kyselylomakkeen ja kaikilta otettiin näyte rasvakudoksesta, josta mitattiin rasvahappojen pitoisuudet. Terveydentilaa seurattiin 13,5 vuotta. Nyt raportoitiin aivohalvaukseen sairastuneiden osallistujien rasvakudoksen rasvahappojen pitoisuudet ja niiden suhde aivohalvauksen riskiin.

"Tuloksemme osoittavat, että runsas kalarasvan syönti – ja erityisesti rasvakudoksen suuri EPA-pitoisuus – vähentää aivohalvauksia, kertoo tutkimusta johtanut kardiologi Stine Krogh Venø Medscape Medical Newsille.

Tässä tutkimuksessa osallistujille ei annettu kalaöljyvalmisteita, mutta tulokset osoittivat vakuuttavasti, että EPA-rasvahappo suojaa aivojen verenkiertohäiriöiltä (aivohalvaukselta) ja valtimotaudeilta paremmin kuin DHA, joka on toinen kalaöljyn tunnettu omega-3-rasvahappo. Runsas EPA-pitoisuus rasvakudoksessa (ylin neljännes) vähensi aivohalvauksia peräti 26 prosenttia (verrattuna pieneen pitoisuuteen, alin neljännes). Runsas EPA-pitoisuus vähensi myös pienten valtimoiden tukkeumia.

Tutkimus on siitä ainutlaatuinen, että siinä ei pelkästään kysytty osallistujien ruokatapoja, vaan oli mitattu rasvakudoksen rasvahapot. Se lisää tulosten luotettavuutta, tohtori Venø sanoo. Rasvakudoksesta mitatut pitoisuudet näet kuvastavat rasvahappojen saantia viimeisten 1–3 vuoden ajalta, kun taas verinäytteet osoittavat vain parin edellisen kuukauden aikaista saantia, Venø toteaa.

Lisäksi tutkijat korostavat, ettei EPA-rasvahappo suurenna seerumin LDL-kolesterolin pitoisuutta, kuten DHA-pitoiset kalarasvat tekevät. Tästäkin syystä kuluttajien on syytä kiinnittää huomiota kalaöljyvalmisteen rasvahappokoostumukseen ja omega-3-pitoisuuksiin.

Stroke-lehti julkaisi tutkimuksen online tammikuun 3. päivänä 2019.

Asiantuntijakommentti

REDUCE-IT-tutkimusta johtanut Harvardin yliopiston professori Deepak Bjatt kommentoi tanskalaistutkimusta Medscape Medical Newsille. ”On merkittävää, että REDUCE-IT-tutkimuksessa E-EPA vähensi aivohalvauksia 28 % ja tässä tanskalaistutkimuksessa rasvakudoksen suuri EPA-pitoisus vähensi aivohalvauksia 26 %. … Useat viimeaikaiset tutkimukset eivät ole osoittaneet kalaöljystä olleen hyötyä sydänterveydelle, koska näissä tutkimuksissa annettu kalaöljy on sisältänyt myös DHA-rasvahappoa (joka on sekoittanut tuloksia).... Saattaa kestää vielä jonkin aikaa ennen kuin EPA:n suojavaikutus varmistetaan tulevissa tutkimuksissa (joita on parhaillaan tekeillä)", hän lisää. Yhdysvalloissa EVAPORATE-tutkimuksessa  80 sepelvaltimotautipotilasta saa joko 4 g/vrk E-EPAa tai lumetta. Japanissa RESPECT-EPA -tutkimuksessa 3 900 sepelvaltimotautia sairastavalle statiinien syöjälle annetaan joko 1 800 mg/vrk E-EPAa tai lumetta. Tulosten odotetaan vahvistavan REDUCE-IT-tutkimusta.

Myös Sao Paolon yliopiston tutkijat kirjoittavat, ettei tavanomainen kalaöljy, jossa on sekä EPAa että DHA:ta ehkäise suuren riskin potilaiden sydän- ja verisuonitapahtumia läheskään yhtä hyvin kuin puhdas EPA (E-EPA) (Generoso ym. 2019).

Tanskan Sydänliitto ja Syöpäyhdistys rahoittivat tanskalaistutkimusta. ANCHOR-tutkimuksesta on julkaistu uusi lisäanalyysi (Ballantyne ym. 2019). REDUCE-IT-tutkimuksen tuloksia hehkutetaan katsauksessa Clinical Cardiology -lehden katsauksessa (Baun ja Scholz 2019).

Stroke. Published online January 3, 2019. Abstract. The online-only Data Supplement is available with this article at https://www.ahajournals.org/doi/suppl/10.1161/STROKEAHA.118.023384.
Fish Oil, Particularly EPA, Linked to Reduced Ischemic Stroke - Medscape - Jan 17, 2019.
Generoso G, Janovsky CCPS, Bittencourt MS. Triglycerides and triglyceride-rich lipoproteins in the development and progression of atherosclerosis. Current Opinion in Endocrinology, Diabetes and Obesity. 2019 Jan 28. doi: 10.1097/MED.0000000000000468.
Ballantyne CM, Manku MS, Bays HE, et al. Icosapent Ethyl Effects on Fatty Acid Profiles in Statin-Treated Patients With High Triglycerides: The Randomized, Placebo-controlled ANCHOR Study. Cardiology and Therapy. 2019 Feb 20. doi: 10.1007/s40119-019-0131-8.
Baum SJ, Scholz KP. Rounding the corner on residual risk: Implications of REDUCE-IT for omega-3 polyunsaturated fatty acids treatment in secondary prevention of atherosclerotic cardiovascular disease. Review. Clinical Cardiology. 2019 Jun 29. doi: 10.1002/clc.23220. Free Full Text

Tohtori Tolosen kommentti

Japanilaisessa JELIS-tutkimuksessa E-EPAn nauttiminen (1 800 mg päivässä) ehkäisi merkitsevästi – paremmin kuin mikään synteettinen lääke – aivohalvausten uusimista.

E-EPA ehkäisee aivohalvauksen uusiutumisriskiä

Aivoverenkierron häiriöihin (AVH) sairastuu vuosittain noin 18 000 suomalaista, joka päivä noin 50 henkiloä, joista joka neljäs on työikäinen. Jokainen uusi tapaus maksaa yhteiskunnalle keskimäärin 100 000 euroa. Suomessa elää noin 50 000 AVH:n kokenutta ihmistä. Puolella heistä on neurologisia vaurioita, jotka haittaavat päivittäisiä toimintoja. Noin 30 prosentilla potilaista ilmenee dementian oireita kolmen kuukauden kuluessa AVH:sta ja 8–25 prosentilla näkökentän puutoksia. Potilaat voivat kohentaa kuntoaan ja pienentää dementian ja kohtauksen uusiutumisen riskiä nauttimalla E-EPAa ja muita ravintolisiä, joista kerron lisätietoa-kohdan katsauksessa (alla).

Ubikinoni korjasi neljännesnäkökentän puutoksen 10 v aivohalvauksen jälkeen