Jalkapalloilijoiden omega-3-indeksi

Seitsemän amerikkalaista yliopistoa tutki yhdessä 404 National Collegiate Athletic Associationin (NCAA) I-liigassa pelaavan jalkapalloilijan punasolujen omega-3-indeksin 2017–2018 selvittääkseen, oliko heidän omega-3-rasvahappojensa saanti riittävää vaiko puutteellista. Yhdelläkään tutkituista jalkapalloilijoista ei ollut riittävää, sydäntaudeilta suojaavaa omega-3-indeksiä, yli 8 prosenttia. Amerikkalaisten omega-3-rasvahappojen saanti on kaikissa ikäluokissa liian vähäistä, osoittaa suuri kansallinen HANES-tutkimus.

Kalaöljyn EPA- ja DHA-rasvahapot suojaavat sydäntä ja edistävät neurologista terveyttä, toteavat tutkijat raporttinsa aluksi. Normaaliväestöön verrattuna jalkapalloilijoilla voi olla suurentunut sydän- ja verisuonitautien riski, huolimatta siitä, että he juoksevat paljon. Lisäksi he ovat alttiina päävammoille, jotka voivat aiheuttaa neurologisia ongelmia, etenkin jos aivoissa on kovin vähän omega-3-rasvahappoja. Urheilijoiden tiedetään käyttävän ravintolisiä keskimääräistä enemmän, mutta tiettävästi jalkapalloilijoiden omega-3-indeksiä ei ole tutkittu aikaisemmin.

Näin omega-3-indeksi mitataan: Punasolun kalvolta lasketaan kaikki rasvahapot, ja sitten lasketaan EPAn + DHA:n suhde kokonaisrasvahappoihin.

Omega-3-indeksi

Piirros: Punaiset "hännät" (n=3) ovat omega-3-rasvahappoja tässä näytteessä. Muita rasvahappoja on 64. Omega-3:n osuus kaikista rasvahapoista on siis 3/64 eli 4 %, mikä on huono tulos. Ihannearvo on 8–11 % (tai yli).

Omega-3-indeksin analysointi

Kuvio. Punasolun kalvolta otetaan näyte, josta analysoidaan kaikki rasvahapot (kuvassa siniset pallukat, fosfolipidit, ja niihin kiinnittyneet rasvahappomolekyylit, jotka kuvassa näyttävät "hänniltä"). EPAn ja DHA:n prosentuaalinen osuus kaikista rasvahapoista on omega-3-indeksi. < 4 % = huono, 4-8 % = kohtalainen, > 8 % = hyvä.

Joka kolmannen jalkapalloilijan (n = 138, 34 %) omega-3-indeksi oli alle 4 %, joka viittaa suurentuneeseen sydän- ja verisuonitaudin riskiin. Kahdella kolmasosalla (n = 266, 66 %) omega-3-indeksi oli keskisuuri (4 %- 8%). Yhdelläkään tutkituista indeksi ei ollut yli 8 %, mikä olisi merkinnyt vähäistä sairastumisen riskiä.

Omega-3-indeksin mittaus on yksinkertainen keino selvittää, onko omega-3-rasvahappojen saanti ruoasta ja ravintolisistä riittävää vai ei. Tämä tutkimus osoitti, että jalkapalloilijoilla voi olla piilevä EPAn ja DHA:n vaje, joka voi lisätä heidän riskiään sairastua myöhemmin elämässä sydän- ja verisuonisairauksiin, päättelevät tutkijat. Alla oleva grafiikka kertoo omega-3-indeksien jakaantumisen

Jalkapalloilijoiden O3I

Kuvio. 404 jalkapalloilijan omega-3-indeksien jakauma. Kuten kuvasta näkyy, valtaosa tutkituista jäi alle 5 prosentin ja yllättävän suuri osa alle 4 prosentin. Yksikään ei ylittänyt 7 prosenttia (kuvan lähde: oikovedos).

omega-3-indeksin viitealueet

Omega-3-indeksin riskialueet: Alle 4 % merkitsee suurentunutta sydän- ja verisuonitautien riskiä ja yli 8 % antaa lähes täydellisen suojan. 4–8 % jää näiden ääripäiden väliin.

Tulos ei yllättänyt tutkijoita, sillä vuonna 2014 julkaistussa saksalaistutkimuksessa vain yhdellä 106:sta talvilajien eliittikestävyysurheilijasta oli yli 8 %:n omega-3-indeksi. Vajeen toteaminen ja sen korjaaminen tarjoavat mahdollisuuden ehkäistä urheilijoiden sydän- ja verisuonitauteja, kuten äkkikuolemia, ja parantaa aivojen toimintaa, kirjoittivat saksalaistutkijat (von Schacky ym. 2014).

Näiden kahden tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että nuorten urheilijoiden omega-3-indeksi kannattaisi mitata ja mahdollinen vaje tulisi korjata joko lisäämällä rasvaisen kalan syöntiä tai nauttimalla kalaöljyä ravintolisänä. Uusi tutkimustulos osoittaa, että amerikkalaisten omega-3-rasvahappojen saanti on suosituksia vähäisempää kaikissa ikäluokissa. Vain 0,8 % nauttii kalaöljyvalmisteita ruuan lisänä. Tutkijat suosittelevatkin kalaöljyn käyttöä ravintolisänä  (Thompson ym. 2019).

Anzalone A, Carbuhn A, Jones L, et al. The Omega-3 Index in National Collegiate Athletic Association Division I Collegiate Football Athletes. Journal of Athletic Training. 2019 Jan 15. doi: 10.4085/1062-6050-387-18. Free Full Text (proof. pdf)

von Schacky C, Kemper M, Haslbauer R, Halle M. Low omega-3index in 106 German elite winter endurance athletes: a pilot study. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism 2014;24(5):559–564. Abstract
Thompson M, Hein N, Hanson C, et al. Omega-3 Fatty Acid Intake by Age, Gender, and Pregnancy Status in the United States: National Health and Nutrition Examination Survey 2003⁻2014. Nutrients  2019, 11(1), 177; doi:10.3390/nu11010177 Free Full Text