Omega-3:n puutteen korjaaminen parantaa mielenterveysongelmia

Mielitaudeissa vallitsee aivojen omega-3-rasvahappojen puute, joka näkyy aivojen tietokonekuvauksissa, kirjoittaa Cincinnatin yliopiston psykiatrian ja neurotieteiden professori Robert McNamaran työryhmä uudessa katsausartikkelissaan. Puute on uskottava ja helposti korjattava riskitekijä, ei pelkästään aivojen epänormaaleissa rakennemuutoksissa, vaan myös hermostoa rappeuttavien muutosten ehkäisyssä ja hoidossa.

Englantilainen psykiatrian professori Basant K. Puri ja neuropsykologi Alexandra Richardson osoittivat jo vuonna 2000, että E-EPA voi parantaa vaikean skitsofrenian ja korjaa samalla rasvahappohäiriön ja aivojen surkastumisen. He totesivat myös aivojen magneettikuvista vuonna 2004, että skitsofrenikoilla on häiriö solukalvon fosfolipideissä. On siis luontevaa korjata häiriö kalaöljyn omega-3-rasvahapoilla, sanovat Puri ja Richardson. Asiaa on tutkittu lisää viime vuosina, ja tulokset vahvistavat Purin ja Richardsonin esittämiä näkemyksiä.

Viimeaikaiset aivojen kuvantamistutkimukset osoittavat, että vähäinen kalaöljyn omega-3-rasvahappojen saanti ja niiden pitoisuus aivoissa liittyvät harmaan aivokudoksen atrofiaan (surkastumiseen) terveillä keski-ikäisillä ja vanhemmilla ihmisillä, kirjoittaa professori McNamaran työryhmä. Muutoksia havaitaan eritoten niillä aivojen alueilla, jotka säätävät mielialaa, kuten mantelitumake (amygdala), etummainen pihtipoimu (anterior cingulate), aivotursot (hippocampus), aivokuoren etulohko (prefrontal cortex) ja aivokuoren ohimolohko (temporal cortex).

Aivojen kuvantamistutkimukset osoittavat myös, että omega-3:n puute ja psykiatriset sairaudet liittyvät valkean aivoaineen mikrorakennemuutoksiin, erityisesti sen tiivistymiseen, leukoaraioosiiin. Kalaöljyn runsas saanti suojaa mielenterveyspotilaiden harmaan aivokudoksen surkastumiselta ja leukoaraioosilta, joka ennustaa masennuspotilaalle sydän- ja verisuoniongelmia. Omega-3-rasvahappojen vaikutusmekanismeja ovat tulehduksen vaimennus, synapsien plastisuuden lisääminen sekä hapen ja ravinteiden parempi kulku aivokudokseen. Psykiatrit toivovat lisää kuvantamistutkimuksia, joilla voitaisiin osoittaa suoraan, lievittääkö omega-3-rasvahappojen runsas saanti neuropatologisia muutoksia henkilöillä, joilla on suurentunut psykiatristen sairauksien riski tai jotka ovat jo sairastuneet niihin. 

Viime syyskuussa (2018) McNamaran työryhmä julkaisi äskettäin skitsofreniaan (n=46) ja kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön (n=4) sairastuneen, risperidonia saavan potilaan tutkimuksen, jossa väkevöity kalaöljy (EPA 740 mg ja DHA 400 mg päivässä) paransi potilaiden kliinistä tilaa 16 viikossa (Robinson ym. 2018). Tällaisen omega-3-annoksen voi saada jo yhdestä väkevöidystä E-EPA + E-DHA-kapselista, joita myydään terveyskaupoissa, markettien luontaistuoteosastoilla ja apteekeissa.

McNamaran työryhmän kalaöljytutkimukset saavat vahvistusta Wienin ja Melbournen yliopistojen psykiatrian professoreiden tutkimuksista, joissa kalaöljy (700 mg EPAa + 480 mg DHA:ta + 10 mg E-vitamiinia päivittäin) ehkäisi suuren riskin henkilöitä sairastumasta psykoosiin. Asia varmistui lähes seitsemän vuotta kestäneessä seurantatutkimuksessa.

Lääkärilehti Duodecim julkaisi vuonna 2012 kirjoitukseni Nuorten ensipsykoosi ja kalaöljy (Duodecim 2012;128:543), jossa kerroin professori Ammingerin työryhmän ja muiden kalaöljytutkimuksista.

McNamara RK, Almeida DM. Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acid Deficiency and Progressive Neuropathology in Psychiatric Disorders: A Review of Translational Evidence and Candidate Mechanisms. Harvard Review of Psychiatry. 2019 Jan 9. doi: 10.1097/HRP.0000000000000199.

Robinson DG, Gallego JA, John M, et al. A potential role for adjunctive omega-3 polyunsaturated fatty acids for depression and anxiety symptoms in recent onset psychosis: Results from a 16 week randomized placebo-controlled trial for participants concurrently treated with risperidone. Schizophrenia Research 2018, sept DOI: 10.1016/j.schres.2018.09.006