Meta-analyysi: Ubikinoni auttaa statiinien aiheuttamissa lihasvaivoissa.

Noin 700 000 suomalaista syö päivittäin kolesterolia alentavia lääkkeitä, statiineja. Heistä valtaosa on terveitä, joita lääkitään siinä virheellisessä uskossa, että statiinit ehkäisisivät sairastumista sepelvaltimotautiin ja sydäninfarktiin. Monet ovat tyypin 2 diabeetikkoja, koska heillä on suuri sydäntaudin riski. Noin 125 000 näistä statiiniensyöjistä saa sivuvaikutuksena lihaskipuja, -heikkoutta, -väsymystä, -kramppeja ym. haittaa. Syynä on se, että statiinit estävät maksaa valmistamasta lihasten energian tuotantoon tarvittavaa ubikinonia. Uusi koontitutkimus todistaa, että ubikinonin nauttiminen "purkista" statiinien lisänä ehkäisee ja parantaa niiden aiheuttamia sivuvaikutuksia lihaksissa.

Meta-analyysiin kelpuutettiin 12 parasta PubMed-, EMBASE- ja Cochrane Library -tietokannoisssa vuosina 2007 – 2017 julkaistuista 868 tutkimuksesta. Valittuihin testeihin oli osallistunut 575 statiiniensyöjää, joille oli tullut niistä lihashaittoja. Heidät oli arvottu tieteen kultaisen säännön mukaisesti kahteen ryhmään, joista toinen, 294 potilasta, sai statiinien lisänä ubikinonia ja toinen, 281 potilasta, sai lumetta (verrokit). Eri tutkimuksiin oli osallistunut 37–76 potilasta, ja vaikutusjaksot näissä olivat 1-3-kuukauden mittaisia. Tutkimusten kestot, potilasmäärät, statiinihoitojen indikaatiot ja potilaiden iät esitetään artikkelin taulukossa 1. Alla oleva kaavakuva kertoo, kuinka tutkimukset valittiin analyysiin.

 

 Ubikinonitutkimuksen kulku

Tietokannoissa oli yhteensä 868 tutkimusta, joissa oli selvitetty ubikinonin vaikutuksia statiinien aiheuttamiin lihasvaivoihin. Monet tutkimukset oli julkaistu kahteen kertaan, ja osa oli kirjallisuuskatsauksia (ei alkuperäisiä). Lopulta haaviin jäi 12 pätevää kaksoissokkotutkimusta, joihin oli osallistunut 686 potilasta.

Tulokset osoittivat, että ubikinonin nautttiminen statiinien lisänä vähensi merkitsevästi lihaskipuja, lihasheikkoutta, lihaskramppeja ja lihasten väsyvyyttä (ks artikkelin kuva 3). Statiinien syöminen vähentää veressä kiertävän ubikinonin pitoisuutta, mikä selittää lihaskipuja ja -heikkoutta. Vaje on syytä korjata ubikinonilla, päättelevät tutkijat

Uusi analyysi kumoaa vanhaa väärää tietoa

Aikaisempi meta-analyysi ajalta 1987-2014, joka käsitti vain kuusi tutkimusta ja 302 potilasta, oli non-positiivinen eli siinä ei saatu näyttöä ubikinonin hyödyista statiinien aiheuttamissa myopatioissa (Banach ym 2015). Syynä oli todennäköisesti se, että ubikinonin päiväannokset tuollon olivat aivan liian pieniä, yleensä vain 10-30 mg. Monet suomalaiset kardiologit ja muutkin lääkärit ovat vähätelleet ubikinonin hyötyjä ja vedonneet tähän Banachin ym. koostetutkimukseen. Mitättömillä annoksilla saadaan mitättömiä tuloksia. Nykyään nautitaan kymmenen kertaa enemmän ja saadaan hyviä tuloksia.

Uuden meta-analyysin, jossa on tuplasti enemmän erillistutkimuksia ja potilaita, voi lukea kokonaisuudessaan maksutta alla olevista linkeistä. Huom! Raportit julkaisi Yhdysvaltain sydänliiton arvostettu tiedelehti sekä European Journal of Medical Research -lehti, mikä lisää tulosten painoarvoa. Suosittelen statiiniensyöjille ubikinonia 200-300 mg/vrk (kuten otan itsekin ihan vain yleiskunnon ylläpitoon).

Qu H, Guo M, Chai H, Wang WT, Gao ZY, Shi DZ. Effects of Coenzyme Q10 on Statin-Induced Myopathy: An Updated Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Journal of American Heart Assocociation. 2018 Oct 2;7(19):e009835. doi: 10.1161/JAHA.118.009835. Free Full Text

Qu H, Meng YY, Chai H, et al. The effect of statin treatment on circulating coenzyme Q10 concentrations: an updated meta-analysis of randomized controlled trials. Review. European Journal of Medical Research. 2018 Nov 10;23(1):57. doi: 10.1186/s40001-018-0353-6. Free Full Text
Banach M, Serban C, Sahebkar A, et al.  Effects of coenzyme Q10 on statin‐induced myopathy: a meta‐analysis of randomized controlled trials. Mayo Clin Proc. 2015;90:24–34. Google Scholar