Seerumin D-vitamiini ja eturauhassyövän ennuste

Uusi meta-analyysi (koontitutkimus) osoittaa, että mitä suurempi eturauhassyöpää sairastavan potilaan seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) on, sitä parempi on hänen ennusteensa. Koontitutkimuksessa analysoitiin seitsemän erillistutkimusta, joihin oli osallistunut 7 808 potilasta. Heidän S-D-25-pitoisuutensa oli mitattu ja tuloksia verrattiin potilaiden ennusteisiin ja elossaoloaikoihin.

Urologit keräsivät PubMed- ja Embase-tietokannoista yhteensä 2 650 artikkelia, joissa oli heinäkuuhun 2018 mennessä tutkittu eturauhassyöpää sairastavien miesten seerumin D-vitamiinipitoisuuksia ja seurattu heidän tautinsa kulkua ja potilaiden eloonjäämistä. Analyysin kulku on kuvattu alla olevassa kaaviossa. Lopulta vain seitsemän tutkimusta kelpuutettiin analyysiin. Näihin tutkimuksiin oli osallistunut 7 808 potilasta.

D-vitamiini ja eturauhassyöpä

Yhteensä 2 650 artikkelista kelpuutettiin lopulliseen analyysiin vain seitsemän. Niihin oli osallistunut 7 808 potilasta, joiden S-D-25 oli mitattu.

Tulokset osoittivat, että mitä suurempi S-D-25-pitoisuus oli, sitä parempi oli taudin ennuste ja sitä pienempi oli potilaan kuoleman riski. Jokainen 20 nmolin/l lisäys S-D-25:ssä vähensi kuoleman riskiä yhdeksän prosenttia. Alla oleva grafiikka kuvaa kuolemanriskin (Hazard Ratio) vähenemistä sitä mukaa kun S-D-25 suurenee.

S-D-25 ja prostatacan:n kuolemanriski

Grafiikka kertoo, kuinka kuolemanriski pienee sitä enemmän, mitä suurempi on S-D-25-pitoisuus (nmol/l). Sen tulisi nousta yli 100, mieluummin 125-150 nmoliin/l. Pieni tiheä katkoviiva yhdistää eri  menetelmillä mitattua ennustetta.

Yhteenveto: Suuri S-D-25-pitoisuus (yli 100 nmol/l) liittyy eturauhassyöpää sairastavien miesten parempaan ennusteeseen ja pienentyneeseen kuolleisuuteen.

Artikkelin voi lukea maksutta kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

Song Z, Yao Q, Zhuo Z, Ma Z, Chen G. Circulating vitamin D level and mortality in prostate cancer patients: a dose-response meta-analysis. Review. Endocrine Connections 2018 Oct 1. pii: /journals/ec/aop/ec-18-0283.xml. doi: 10.1530/EC-18-0283. [Epub ahead of print]

Tohtori Tolosen kommentti

Suomessa THL ja ravitsemuseliitti pitävät yllä harhakuvitelmaa, että 50 nmol/l riittää kaikille, niin terveille kuin kroonisesti sairaille. Älä usko heitä, sillä pätevät tieteelliset tutkimukset puhuvat aivan muuta. Sairaan henkilön tulee nauttia D-vitamiinia niin paljon, että S-D-25 nousee yli 100, mieluiten 125-150 nmoliin/l. Ylikin saa toki mennä, sillä toksisuuden raja on niinkin kaukana kuin 375 nmolissa/l.

Eturauhassyöpäpotilaiden kannattaa ottaa lisäksi K2-vitamiinia (MK7) vähintään 100, mieluiten 300 mikrogrammaa (µg) päivässä. Senkin on todettu ehkäisevän eturauhassyöpää (Nimptsch ym. 2008) ja parantavan sen ennustetta (Daisari ym. 2018), olipa tauti hormoneista riippuva tai riippumaton (Samykutty ym. 2014). K2-, C- ja D-vitamiinit toimivat yhteis- ja vuorovaikutuksessa, joten kannattaa valita sellainen valmiste, joka sisältää kaikkia kolmea vitamiinia. Muutkin ravintolisät parantavat taudin ennustetta, kuten alla olevasta linkistä voi lukea.

K2-vitamiini estää eturauhassyöpää

K2-vitamiini (kuvassa VK2) estää eturauhassyöpää kahta tietä, yhtäältä tuottamalla syöpäsoluja tappavia vapaita radikaaleja (ROS) ja toisaalta aiheuttamalla mitokondrioiden avulla syöpäsolujen "itsemurhan" (apoptoosin). Kuvan lähde: Dasasi ym. 2018.
Kirjallisuutta
Nimptsch K, Rohrmann S, Linseisen J. Dietary intake of vitamin K and risk of prostate cancer in the Heidelberg cohort of the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC-Heidelberg). American Journal of Clinical Nutrition 2008; 87(4):985-92
Samykutty A, Shetty AV, Dakshinamoorthy G, et al. Vitamin k2, a naturally occurring menaquinone, exerts therapeutic effects on both hormone-dependent and hormone-independent prostate cancer cells. Evidence Based Complementtary and Alternative Medicine. 2013;2013:287358. doi: 10.1155/2013/287358.
Dasari S, Samy ALPA, Kajdacsy-Balla A, Bosland MC, Munirathinam G. Vitamin K2, a menaquinone present in dairy products targets castration-resistant prostate cancer cell-line by activating apoptosis signaling. Food Chemistry and Toxicology. 2018 May;115:218-227. doi: 10.1016/j.fct.2018.02.018.