Masennuksen ehkäisy ja hoito D-vitamiinilla ja kalaöljyllä

D-vitamiini ja kalaöljyn omega-3-rasvahapot säätävät aivoissa serotoniinin synteesiä niin, että se ehkäisee ja hoitaa masennusta, kirjoittivat tohtori Rhonda P. Patrick ja ja maailmankuulu professori Bruce N. Ames The FASEB Journalissa vuonna 2014. Uudet kliiniset tutkimukset vahvistavat, että he olivat oikeassa. Lääkäreiden pitäisi vain ymmärtää suositella samanaikaisesti sekä D-vitamiinia että omega-3-rasvahappoja, niin tulokset olisivat parempia kuin vain yhtä valmistetta kokeilemalla. Suomalaistenkin lääkäreiden ja potilasyhdistysten olisi jo korkea aika alkaa suositella yhteis- ja vuorovaikuttavia ravintolisiä.

D-vitamiinitutkimus

Iranilaisen lääketieteellisen Kashan-yliopiston psykiatrit testasivat D-vitamiinin vaikutusta masennukseen kolmessa psykiatrisessa klinikassa. Satunnaistettuun kaksoissokkokokeeseen valittiin 78 yli 60-vuotiasta vakavaa masennusta potevaa henkilöä. Heidät arvottiin kahteen ryhmään, joista toinen (verrokit, n=39) sai päivittäin kaksi kuukautta vakiolääkityksen lisänä lumetta ja toinen (n=39) sai D-vitamiinia 178 mikrogrammaa (µg) päivää kohti laskettuna.

Vaikutusta tutkittiin 15-kohtaisella Geriatric Depression Scale-15 (GDS-15) –lomakkeella. Kaikista osallistujista mitattiin seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25). Alussa se oli D-vitamiinia saaneessa ryhmässä keskimäärin 56,4 ± 15,5 nmol/l ja verrokeilla 53 ± 14,5 nmol/l. D-vitamiiniryhmässä pitoisuus suureni 108,7 ± 15,5 nmoliin/l ja verrokeilla 64,75 ± 38,25 nmoliin. [Huom! Suomessa THL:n Suvi Virtanen ja muut "viralliset tietäjät" vakuuttelevat, että 50 nmol/l riittää kaikille.]

Masennuspisteet vähenivät erittäin merkitsevästi D-vitamiinia saaneilla 9,25 → 7,0 (p = 0,0001), kun verrokeilla pisteet lisääntyivät hiukan (ei kuitenkaan merkitsevästi). Yli 5 pistettä ilmaisee masennusta: mitä enemmän pisteitä, sitä vakavampi masennus. D-vitamiinin anto selitti 82 % verumryhmän paranemisesta.

"D-vitamiinin anto (178 µg/vrk) voi parantaa yli 60-vuotiaiden masennusta", kirjoittavat psykiatrit ja patologit lokakuussa 2019 arvostetussa Clinical Nutrition -lehdessä julkaisemassaan artikkelissa.

Alavi NM, Khademalhoseini S, Vakili Z, Assarian F. Effect of vitamin D supplementation on depression in elderly patients: A randomized clinical trial. Clinical Nutrition. 2019; 38 (5),  2065–2070. doi: 10.1016/j.clnu.2018.09.011.

Kalaöljytutkimus

Sveitsiläiset ja iranilaiset psykiatrit tutkivat kalaöljyn omega-3-rasvahappojen vaikutusta 50 avohoidossa olevalla masennuspotilaalla, jotka saivat masennuslääkitystä, sertraliinia. Tutkimusasetelma oli satunnaistetu kaksoissokko. Valitettavasti abstraktista ei käy ilmi, mitä omega-3-rasvahappoja annettiin, ja kuinka paljon.

Tutkimukseen kutsuttiin 50 masennuspotilasta, jotka arvottiin sattumanvaraisesti joko lume- tai kalaöljyryhmään. Kaikille tehtiin ennen vaikutusjakson alkua sekä 6 ja 12 viikon kuluttua ahdistuksen, masennuksen, epävarmuuden aiheuttaman suvaitsemattomuuden, unihäiriöiden ja mielialan vaihteluiden arviointi käyttäen Montgomery-Asberg Depression Scale –menetelmää. Samalla myös lääkärit tutkivat ja arvioivat potilaiden tilan kliinisesti.

Masennuksen oireet vähenivät ajan oloon, sekä potilaiden itsensä että lääkäreiden arvioimina, mutta kalaöljyä saaneilla oireet vähivät enemmän kuin lumetta saaneilla. Samoin kävi ahdistuksen, epävarmuuden aiheuttaman suvaitsemattomuuden ja unihäiriöiden. Tunnetilojen hallinta ja muiden ihmisten huomioon ottaminen paranivat kummassakin ryhmässä, mutta enemmän kalaöljyä saaneilla.

Johtopäätökset: Lääkityksen lisänä annettu kalaöljy paransi avohoidossa olevien potilaiden ahdistusta ja masennusta sekä lisäsi heidän kykyään hallita tunteitaan.

Jahangard L, Sadeghi A, Ahmadpanah M, et al. Influence of adjuvant omega-3-polyunsaturated fatty acids on depression, sleep, and emotion regulation among outpatients with major depressive disorders - Results from a double-blind, randomized and placebo-controlled clinical trial. Journal of Psychiatric Research. 2018 Oct 1;107:48-56. doi: 10.1016/j.jpsychires.2018.09.016. [Epub ahead of print]

Tohtori Tolosen kommentti

Kalaöljyn omega-3-rasvahappojen vaikutusta ahdistukseen, masennukseen, psykooseihin ja muihin mielenterveyshäiriöihin on tutkittu jo yli 20 vuotta, ja tutkimukset osoittavat johdonmukaisesti, että niistä on selvää hyötyä: Lääkkeitä tarvitaan vähemmän, sivuvaikutuksia tulee vähemmän ja potilaat toipuvat nopeammin evätkä jää lääkekoukkuun. EPA- ja DHA-rasvahapot ovat anksiolyyttisia eli ne lievittävät ja parantavat ahdistusta, persoonallisuushäiriötä ja pakko-oireista häiriötä (pakkoneuroosia) edellyttäen, että päiväannos on vähintään 2 000 mg. Pienemmillä annoksilla ei saavuteta toivottua hoitovaikutusta. Näin kirjoittivat taiwanilaiset ja japanilaiset psykiatrit laajassa koontitutkimuksessaan syyskuussa 2018 Amerikan lääkärilehden erikoisnumerossa JAMA Network Open. Lääkäreille suunnattu MedScape Medical News selosti tutkimusta laajasti. 

Australiassa on parhaillaan on käynnissä Fish Oil Youth Depression Study, jossa 400 15–25-vuotiasta masentunutta nuorta saa 12 viikkoa joko kalaöljyä (1,4 g/vrk omega-3-rasvahappoja) tai lumetta masennuksen ehkäisyyn. Raportoin tuloksista, kunhan ne julkaistaan.