Kreikkalaistutkimus: Ravintolisiä diabeetikoille

Tyypin 2 diabetes yleistyy kovaa vauhtia Suomessa ja muualla maailmassa, huolimatta monista diabeteksen ehkäisyhankkeista. Käypä hoito ei kykene ehkäisemään taudin komplikaatioita eikä ennenaikaisia kuolemia. Niinpä nyt tutkitaan myös ravintolisien tarjoamia hyötyjä. Uusi kliininen kaksoissokkotutkimus tulee Kreikan Ioannina-yliopistosta, jossa ylipainoisille tyypin 2 diabeetikoille annettiin kaksi kuukautta alfalipoiinihappoa, karnosiinia ja tiamiinia (B1-vitamiinia). Niiden vaikutusta verrattiin lume + käypään hoitoon. Ravintolisät paransivat sokeritasapainoa sekä ehkäisivät veritulpan ja muiden komplikaatioiden riskiä.

Tyypin 2 diabeetikon elimistössä myllertää kiihtynyt hapetusstressi, joka altistaa sydänkohtauksille ja muille patologisille lisätaudeille, kirjoittavat kreikkalaiset tutkijat. He testasivat kliinisessä kaksoissokkokokeessa antioksidanttien vaikutusta kahden kuukauden ajan 82 lihavalla diabeetikolla. Puolet heistä sai vain käypää hoitoa ja sen lisänä lumetta, puolet sai käyvän hoidon lisänä päivittäin alfalipoiinihappoa (ALA) 7 mg/kg, karnosiinia 6 mg/kg ja tiamiinia 1 mg/kg.

Kaikista osallistujista mitattiin muun muassa antioksidanttikapasiteettia, paastoverensokeria ja “pitkää sokeria” HbA1c. Aktiiviset ravintolisät alensivat merkitsevästi sekä paastoverensokeria (7,5 ± 1,0 mmol/l → 6,9 ± 0,9 mmol/l) että HbA1c:tä (8,3 % ± 0,3 % -> →6,03 % ± 0,58 %). Seerumin insuliinin pitoisuus suureni aktiivisilla ravintolisillä (3,6 ± 0,7 μIU/ml →6,8 ± 0.2 μIU/ml, P < .05) ja HOMA-IR sekä HOMA-β alenivat merkitsevästi. ALA ehkäisi verihiutaleitten aggregaatiota (veritulpan riski pieneni).

ALAn, karnosiinin ja tiamiinin nauttiminen päivittäin alensi diabeetikkojen paastoverensokeria, todennäköisesti koska ravintolisät lisäsivät haiman insuliinin eritystä. Sen lisäksi hapetusstressi ja verihiutaleitten kokkoroitumistaipumus vähenivät, mikä merkitsee todennäköisesti sydänkohtausriskin pienenemistä, päättelivät tukijat. He kaipaavat lisää kliinisiä tutkimuksia ravintolisien vaikutuksista diabeteksen hoidossa. Näinhän tutkijoilla on tapana kirjoittaa, jotta he saisivat rahoitusta jatkotutkimuksiinsa.

Tutkimuksen tekivät ja julkaisivat yhdessä seuraavat tutkimuslaitokset:

1 Department of Physiology, Faculty of Medicine, School of Health Sciences; Medical Department; University of Ioannina, Ioannina, Greece
2 Hellenic Agricultural Organization, Fisheries Research Institute, Kavala, Greece.
3 Department of Haematology, Sismanogleio Hospital, Athens, Greece
4 Department of Nursing, Epirus Institute of Technology (T.E.I. of Epirus), Ioannina, Greece
5 Department of Urology, University Hospital of Ioannina, Ioannina, Greece
6 Clinic of Maxillofacial Surgery, Medical Department; University of Ioannina, Ioannina, Greece
7 Medical Laboratories, Alexander Technological Institute of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

Toinenkin uusi kliininen kaksoissokkotutkimus osoittaa, että alfalipoiinihappo voi vähentää aivohalvauksen riskiä (Mohammedi ym. 2018).

Karkabounas S, Papadopoulos N, Anastasiadou C, et al. Effects of α-Lipoic Acid, Carnosine, and Thiamine Supplementation in Obese Patients with Type 2 Diabetes Mellitus: A Randomized, Double-Blind Study. Journal of Medicinal Food. 2018 Oct 11. doi: 10.1089/jmf.2018.0007.
Mohammadi V, Khorvash F, Feizi A, Askari G. Does alpha-lipoic acid supplementation modulate cardiovascular risk factors in patients with stroke? A randomized, double-blind clinical trial. International Journal of Preventiva Medicine 2018;9:34 Abstract

Tohtori Tolosen kommentti

Näitä ja muita ravintolisiä suositellaan diabeetikoille kollega Pentti Raasteen kanssa jo vuonna 2009 laatimassani Hyvän diabeteshoidon oppaassa.

Suomen Diabetesliitto on vastustanut vuosikymmenien ajan ravintolisien käyttöä ja aiheuttanut siten paljon vahinkoa jäsenileen ja muille diabeetikoille.

Karnosiinin sukulaisaine anseriini on myös tehokas antioksidantti, joka parantaa sokeritasapainoa ja suojaa munuais- ja verisuonivaurioilta, osoittaa uusi ruotsalaisten, saksalaisten, hollantilaisten ja italialaisten tutkijoiden julkaisema hiiritutkimus. He kirjoittavat paljon myös karnosiinista (Peters ym. 2018).

Anseriini ja diabetes
Kuva osoittaa, kuinka anseriini parantaa veren sokeriarvoja ja ehkäisee valkuaisen erittymistä virtsaan (porteinuriaa) sekä verisuonivaurioita. Karnosiinilla on samankaltaiset vaikutukset. Karnosiinin anto jyrsijöille on systemaattisesti ehkäissyt diabeteksen komplikaatiota, kuten nefropatiaa ja neuropatiaa sekä parantanut haavojen paranemista, kirjoittavat tutkijat (Peters ym. 2018). Tutkimukset puoltavat karnosiinin käyttöä diabeetikkojen ravintolisänä.
Peters V, Calabrese V, Forsberg E, et al. Protective Actions of Anserine Under Diabetic Conditions. International Journal of Molecular Science. 2018 Sep 13;19(9). pii: E2751. doi: 10.3390/ijms19092751 Free Full Text pdf.