Ubikinoni ehkäisee sydänpotilaiden kroonista tulehdusta

Sepelvaltimotaudissa vallitsee krooninen matala-asteinen tulehdus (inflammaatio) ja hapetusstressi, joita on syytä vaimentaa ja sammuttaa, jotta potilaan vointi kohenee ja taudin ennuste paranee. Tulehdusta ja hapetusstressiä voidaa ehkäistä ja hillitä monilla ravintolisillä, kuten kalaöljyllä, monivitamiineilla, D-vitamiinilla, maitohappobakteereilla ja ubikinonilla, kirjoittavat italialaiset sydänlääkärit uudessa katsauksessaan (Bronzato ja Durante 2018). Malesialait tutkijat puolestaan luettelevat suuren joukon tulehdusta vastaan taistelevia kasviperäisiä luonnonaineita: flavonoidit, kurkumiini, saponiinit, stilbeenit, terpenoidit ja berberiini (Attiq ym. 2018). Iranilaiset ravitsemustieteilijät analysoivat kaikki ubikinonilla (Q10) tehdyt sydänpotilaiden kaksoissokkotutkimukset, joissa oli selvitetty Q10:n vaikutusta kroonista tulehdusta osoittavaan herkkään hs-CRP:hen (Aslani ym. 2018). Tulokset puoltavat Q10:n nauttimista etenkin, jos hs-CRP on yli 3 mg/l.

Krooninen matala-asteinen tulehdus aiheuttaa ja ylläpitää sepelvaltimotautia, osoitti saksalainen immunologian isä Rudolf Virchow jo 1850-luvulla, mutta asia jäi vuosikymmeniksi virheellisen kolesteroliteorian jalkoihin. Vasta viime aikoina suomalaisetkin kardiologit, kuten emeritusprofessori Antero Kesäniemi, ovat kirjoittaneet siitä lääkäreiden lehdissä. Nyt myös koululääketieteessä tutkitaan vilkkaasti ravintolisien terveysvaikutuksia sydän- ja muilla potilailla ja tulokset ovat hyvin rohkaisevia.

Esimerkiksi suuressa pohjoismaisessa sydänpotilaiden tutkimuksessa seleenin ja ubikinonin nauttiminen puolitti sydänkuolemat. Vaikutus perustui osaksi juuri tulehduksen vaimennukseen (hs-CRP aleni) ja osaksi sydänfibroosin ehkäisyyn. Fibroosi estää sähköimpulssien kulkua sydämessä, heikentää sydämen pumppaustehoa ja voi aiheuttaa rytmihäiriöitä. Ubikinoni ja E-EPA ehkäisevät sydänfibroosia.

tulehdus sepelvaltimossa

Kuva: Sepelvaltimon sisäseinämässä myllertää krooninen matala-asteinen tulehdus eli inflammaatio. Sitä voidaan ehkäistä, vaimentaa ja sammuttaa monilla ravintolisillä, esim. berberiinillä, D-vitamiinilla, E-EPAlla, karnosiinilla,  magnesiumilla ja ubikinonilla.

Iranilaiset sydänlääkärit kävivät läpi kaikki kaksoissokkotutkimukset, joissa oli tutkittu ubikinonin vaikutusta sydänpotilaiden hs-CRP:hen, tulehduksen merkkiaineeseen veressä. HUS-laboratorion mukaan viitearvo on alle 2,5 mg/l. Monilla sydänpotilailla se oli yli 3 mg/l. Alla on koontitutkimuksen kulkukaavio:

ubikinonitutkimusten meta-analysli

Analyysiin kelpuutettiin 205 kliinisestä tutkimuksesta vain viisi hyvänlaatuista julkaisua, joiden tiedot olivat kokonaisuudessaan tutkijoiden käytettävissä.

Tulosten mukaan ubikinonin nauttiminen ravintolisänä alentaa yli 3 mg/l hs-CRP-arvoja, eli hiljainen tulehdus vaimenee. Sepelvaltimotautia sairastavien potilaiden tulisi siis käydä laboratoriossa mittauttamassa verestään hc-CRP, ja jos se on yli 3 mg//l, alkaa nauttia säännöllisesti päivittäin 200-300 mg ubikinonia. Lyhytaikainen kokeilu ei riitä, vaan ubikinonia tulee nauttia pitkään, vähintään kolme kuukautta, ilmeni tästä meta-analyysista.

Ubikinonin nauttiminen (100–300 mg päivässä) parantaa myös sydänpotilaiden veren rasvaprofiilia, osoittaa uuri iranilainen koontitutkimus. Tutkijat korostavat – kuten minäkin olen tehnyt vuosikausia – että krooninen matala-asteinen tulehdus ja hapetusstressi yhdessä myötävaikuttavat valtimonkovetustaudin syntyyn ja pahenemiseen. Ubikinoni ehkäisee, vaimentaa ja sammuttaa niitä kumpaakin (Jorat ym. 2018).

Kuten huomaamme, tulehdusta ja hapetusstressiä vastaan voidaan taistella tehokkaasti lääkkeettömästi monilla ravintolisillä, joilla on hyvä yhteis- ja vuorovaikutus. Mitä useampaa nauttii samanaikaisesti, sitä parempi on teho.

Bronzato S, Durante A. Dietary Supplements and Cardiovascular Diseases. Review. International Journal of Preventive Medicine. 2018 Sep 17;9:80. doi: 10.4103/ijpvm.IJPVM_179_17. eCollection 2018. Free Full Text

Attiq A, Jalil J, Husain K, Ahmad A. Raging the War Against Inflammation With Natural Products. Frontiers in Pharmacology, 07 September 2018. doi.org/10.3389/fphar.2018.00976 Free FullText

Aslani Z, Shab-Bidar S, Fatahi S, Djafarian K. Effect of Coenzyme Q10 Supplementation on Serum of High Sensitivity c-reactive Protein Level in Patients with Cardiovascular Diseases: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Review. International Journal of Preventive Medicine. 2018 Sep 17;9:82. doi: 10.4103/ijpvm.IJPVM_263_17. eCollection 2018. Free Full Text

Jorat MV, Tabrizi R, Mirhosseini N, et al. The effects of coenzyme Q10 supplementation on lipid profiles among patients with coronary artery disease: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Review. Lipids in Health and Disease. 2018 Oct 9;17(1):230. doi: 10.1186/s12944-018-0876-4. Free Full Text pdf